Yatırımcı Arıyorum

Finansman Nedir?

Finansman Nasıl Sağlanır?

Bir işletmenin tüm aktifleri ve ihtiyacı olan harcamalar için gereken maddi kaynağı sağlamak ve giderleri karşılamak amacı ile ihtiyaç olan paranın teminine finansman adı verilir.

Finans ile eş anlamlı olarak kullanılır. Kurum ve kuruluşların üretim, stoklama, satış ve yatırım gibi faaliyetlerinin devamı için finans kaynaklarına ihtiyacı vardır. İşletmelerin finansman ihtiyacı banka kredileri, kamunun finansman ihtiyacı ise menkul kıymet ihracı ve dış borçlanmalarla sağlanır.

Kısa süreli finansman gereksinimi banka kaynakları ve finansman bonoları yolu ile karşılanırken, uzun dönemle de tahvil ihracı ve banka kredileri finansman sağlar.

Fonlar, nakde çevrilebilen değerler, nakit ve vadesiz mevduatlar olup, en genel finansman aracıdır.

Finansman Yönetiminin Kapsamı

Finansman yönetimi nakit para ile ilgilidir. İşletmede kullanılan fonların sağlanması ve yönetilmesiyle ilgilidir. Fonların etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Etkili bir finansal yönetim işletmeyi kara geçirir. İmajını sağlamlaştırır.

Finansman Yönetiminin Fonksiyonları Nelerdir?

 • Finanslama; Finans kaynaklarının sağlanması
 • Yatırım; Elde edilen fonların işletmenin amacı doğrultusunda yatırımlarda kullanılması
 • Kar Dağıtımı; Yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen karın dağıtımı

Finansmanda Sermaye Kaynakları Nelerdir?

Sermaye, işletmenin kendi imkânlarının kullanılmasına verilen isimdir. Dağıtılmamış kar, hisse senedinden gelen fonlar ve şirket kurucularının maddi imkânları sermaye olarak nitelendirilir. Yani sermaye işletmenin öz kaynaklarıdır. Varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklar öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar ( borçlanma) ‘dır.

Öz Kaynaklarla Finansman

Bir işletmeyi kurma amacında olan kişi ya da kişilerin, kendi kişisel maddi ya da maddi olmayan kaynaklarına öz kaynaklar denir. Para, mal, marka, bina, işletme adı gibi kaynaklar öz kaynaklardır. Öz kaynaklarla finanslama; işletmenin sahibi veya sahiplerine kuruluş sırasında ve sonrasında sermaye artırımı ya da karın dağıtılmayarak şirkete fon olarak tahsis edilmesidir. Öz kaynakların kullanım hakkı süresizdir.

Oto Finansman Nedir?

Öz kaynaklarla finansman usullerinden biri de oto finansmandır. Oto finansman, işletmenin elde ettiği karın tümü ya da bir bölümünün dağıtılmayarak işletmede bırakılması yani kendi kendini finanse edebilmesidir.

Oto Finansmanın Sakıncaları

 • Tasarruf sahiplerinin yılsonunda bekledikleri kar paylarının dağıtımına engel teşkil etmektedir
 • Kar, işletmede alıkonulduğundan sermaye piyasasını daraltıcı etkisi vardır
 • Yöneticiler, finans kaynaklarını verimli olmayan ve zarar edecekleri işlerde kullanıp, şirket adına olumsuz işler yapabilirler

Borçlanma Yoluyla Finansman

Borçlanma yani yabancı kaynaklar yoluyla finansmanda, belli bir vade sonunda ve belli bir faizle ödeme yapılan kaynaklardır. Öz kaynaklarla finansmanda süresiz olarak kullanılan finansman hakkı, borçlanma yoluyla finansmanda belli bir sürede ödeme şartı getirmektedir. Özellikle banka kredileri ve finans kuruluşlarında alınan krediyle sağlanan finansmanda, alacaklı istediği zaman borcun ödenmesi talebi hakkına sahiptir. Bu borçlanma kısa vadede ve uzun vadede olabilir.

Kısa Vadeli Finansman

İş hayatında en sık kullanılan kısa vadeli finansmanda borcun geri ödeme süresi 1 yıldır. Genelde ticaret bankalarından sağlanan fonlar maliyet bakımından da ekonomiktir. Uzun dönemdeki gibi fazla faiz ödeme durumunda da kalınmaz. Üretici ve dağıtıcı firma arasında 1 yıla kadar ileriki bir tarihe göre hazırlanan çek veya senetler, kısa vadeli finansmana girer. Ya da yine üretici ve dağıtıcı firma arasındaki cari hesapta kısa vadede finans şeklidir. Finansal Farkındalık Nedir?

Uzun Vadeli Finansman

İş hayatında çok fazla tercih edilmeyen uzun vadeli finansmanda bazı hususlar dikkate alınmazsa büyük zararlar ile karşılaşılabilir.

Uzun vadeli finansman 1 yıl üzeri finansmandır ve geri ödemesi, faizi derken fazlaca maliyet oluşturmaktadır. İşletme, uzun vadeli finansman yoluna gidecekse finansal durumunu titizlikle incelemelidir. Genelde hisse senedi ve tahvil olarak karşımıza çıkan uzun vadeli finansmanda hisse senedi sahibi de şirkete ortak olup denetim yetkisine sahip olacaktır. Ayrıca hisse senedi sahibinin kardan pay alma hakkı da bulunmaktadır.

Tahvilde ise tahvili satın alan kişiler ödedikleri paraya karşılık belli oranda faiz ödenmesine hak kazanırlar.

Finansal Planlama Amaçları Nelerdir?

 • İşletme için gerekli fonları sağlamak
 • Finansman maliyetini en aza çekmek
 • Finansal yapıyı değişen şartlara uydurmak
 • İşletmedeki nakit fazlalıklarını verimli kullanarak ilerideki aksaklıklara karşı tedbirler almak
 • Firmanın piyasa değerini artırmak ve kar elde etmek

yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz