Yatırımcı Arıyorum

Firma İş Ortaklığı

İş Ortaklıkları

İş ortaklığı, Kurumlar Vergisi Kanunu 2. Maddesinde, sermaye şirketleri, Kooperatifler, kamu İktisadi kuruluşları, Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmelerin, kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişiler ile, belirli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek, kazancını paylaşmak amacı ile kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklarıdır, tanımını yapıyor.

Basında yer alan hukuk kaynaklarının yayımlarında, iş ortaklığı ve çeşitleri, uygulama biçimleri detaylı olarak açıklanmış.

Hukukun tanıdığı bir iş ortaklığının oluşabilmesi için ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması, gerçekleştirilmek üzere uygulamaya konulacak işin ne olduğunun tanımlanmış olması, işin süresinin belirli olması, ortaklar arasında bir sözleşmenin yapılmış olması, ortakların yapılacak işin tümünden sorumlu tutulmaları, işin bitirilerek tesliminden sonraki aşamada elde edilecek kazancın sözleşme hükümlerince paylaşılması, iş verene ve devlete karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından sorumluluğun son bulması gerekiyor.

Şirketlerin Bir Araya Gelerek Ortaklık Kurması

Yüksek finansman gerektiren yatırımlarda tek bir şirketin gücü, maliyeti çok yüksek olan dev projelere başlamaya yetmediğinde birkaç şirket bir araya gelerek büyük yatırımların sorumluluğunu üstlenerek, iş sonlanıncaya kadar olan süreyi kapsayan iş ortaklıkları kurabiliyorlar.

İş ortaklığı belirlenmiş bir süre içinde başlayacak ve bitecek iş gerekçesi ile kurulacak, bu süre içinde tam sorumluluk yükleyecek özellik göstermektedir. Baraj inşaatları, büyük çaptaki madencilik faaliyetleri, dev inşaat projeleri gibi yatırımlar iş ortakları ile çalışma şekli tercih nedeni olabiliyor.

Ortaklar hem hukuk hem ekonomik faaliyet açısından bağımsız gerçek veya tüzel kişiliklerdir, söz konusu işin gerçekleştirilmesi amacı ile esasları sözleşme ile belirtilen anlaşma çerçevesinde bir araya gelirler ve her birinin uzmanlık alanı farklı olsa da sorumluluğu eşit olarak paylaşırlar.

Konsorsiyum ortaklıkta ise ortak sorumluluk almaz ortaklar, her ortak uzmanı olduğu kendi uzmanlık alanı ile ilgili işin yerine getirilmesinden, risklerinden ve teslim süresinden sorumlu olur. Böyle bir çalışma şekli oluşturulduğunda yasal boyut kazanabilmesi için detayları belirtilmiş ortaklar arasında imzalanmış bir anlaşmanın sunulması gerekir. Ortaklık Demek, Daha Fazla Güç Demek

Ortaklığın Çalışma Modeli

İş ortaklığı adi ortaklık hükümlerine tabidir. En az iki gerçek ya da tüzel kişiliğin bulunması ortaklığın kurulması için yeterlidir. İş ortaklığı işin tamamından sorumlu olduklarını belirten anlaşma sebebi ile konsorsiyum ortaklık değildir.

İş ortaklıklarının vergi uygulamaları da farklılık göstermekte, iş ortaklıkları belge düzenlemek, defter tutmak, muhafaza etmek, beyanname vermek, vergi ödemek gibi yükümlülüklerde ayrı hareket edilmekte, iş ortaklığının Katma Değer Vergisi hesabının ise şahsi işletmelerinden bağımsız yapılması gerekmektedir.

Konsorsiyum ticari terim olarak, çeşitli sektörlerden işletmelerin birlikte hareket ettiği ticaret birliği olarak tanımlanırken, uluslararası alandaki kullanımı devletler arasında ekonomik ve mali yardımları yürütmek için ortak sorumluluk aldıkları organ olarak tanımlanıyor.

Konsorsiyum hukuk alanındaki açıklaması ile, maliyeti yüksek bir girişimin birden fazla ortağın bir araya gelerek gerçekleştirilmesi amacı ile oluşturulan birlik olarak tanımlanmakta. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Ortak Girişimler adlı 14. Maddesinde Konsorsiyum açıklanıyor.

‘Ortak girişimler Bir’den fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından oluşturulabilirler, iş ortaklığı veya Konsorsiyum olarak iki şekilde kurulabilirler. İş ortakları işin tümünü birlikte yapmak üzere, Konsorsiyum ortaklar ise hak ve yükümlülüklerini ayırarak işin kendi uzmanlık alanına giren kısmını yapmak üzere ortaklık kurarlar. Doğru Ortak Seçimi Yapmak

Konsorsiyum Ortaklıklar

Konsorsiyum ortaklar, yapacakları her işin tanımını süresini belirterek bir sözleşme ile bu faaliyeti taahhüt etmelidirler. Taahhüt sözleşmesi bulunmuyor ise ortakların kendi aralarında gerçekleştirecekleri bir anlaşma ile her bir ortağın sorumlu olduğu işi belirtmesi işveren tarafından böyle bir sözleşmenin kabulü durumunda, iş ortaklığından söz edilemez bu anlaşma Konsorsiyum olarak kabul edilir diyor 31 Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ’inde.

Konsorsiyumlar adi ortaklık kimliğine sahip olduğundan 620 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olacaktır. Konsorsiyum ortaklık kurulabilmesi için Bir’den fazla gerçek ya da tüzel kişiliğin bulunması gerekir. Konsorsiyum ortaklıkta ortakların hak ve yükümlülükleri ayrıdır, her ortak kendi taahhüt ettiği işi taahhüt ettiği sürede yapar ve sadece kendi işinin risklerini üstlenir.

İhale müracaatında Konsorsiyum ortaklardan aralarındaki iş bölümünün detaylarının bulunduğu Konsorsiyum ortak olduklarını belirtir sözleşme talep edilir. İş ayrımı ve detaylarından başka işin gerçekleştirilmesi sürecindeki koordinasyonun kim tarafından ve nasıl sağlanacağı bilgisi de istenir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz