Okul Dostu Franchise

Okul Dostu Franchise Bilgileri

Okul Dostu; Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil tarafından okullar, aileler ve çocuklar için ülkemizde örneği olmayan bir çözüm ve hizmet merkezidir.

Misyonumuz

Bazı öğrencilerde görülen ve süreğen bir şekilde devam eden öğrenme sorunlarına, öğrenme güçlüklerine çözümler üretmek; çocuklara temel yaşam becerileri kazandırmaktır.

Vizyonumuz

Öğrencileri öğrenme sorunlarına ve güçlüklerine çözüm üretebilecek, öğrencilere temel yaşam becerileri kazandırabilecek bu modelin ülkemizin dört bir yanında hizmet üreten merkezler olarak okulların, öğretmenlerin ve anne-babaların çözüm ortağı olabilmektir.

Değerlerimiz

 • Dürüstlük ilkesinden ödün vermeden çalışmak
 • Bilimsel temellere ve ilkelere uygun faaliyet göstermek
 • Mesleki ve evrensel etik kurallar çerçevesi içinde faaliyet göstermek
 • Uzmanlık bilgisi ve deneyimimiz içinde olan konularla ilgilenmek
 • Çocuğun haklarını ve ihtiyaçlarını gözetmek
 • Çalışma alanı ile ilgili konularda gelişmeleri izlemek ve sistemin güncelliğini korumak
 • Yüksek kalite ve standartlarda hizmet üretmek

Okul Dostu Nedir?

• Okul Dostu ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik danışmanlık hizmetleri markasıdır.
• Okul dostu okulların, öğretmenlerin ve anne-babaların yükünü almak üzere yola çıkmış bir markadır.
• Okul Dostu üst düzeyde uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren faaliyetlerin gerçekleştirileceği merkezlerdir.
• Okul Dostu okul, öğretmen, dershane, etüt, özel ders marifetiyle çözülemeyen öğrenme sorunlarına çözüm üretmek üzere kurgulanmış bir markadır.
• Okul Dostu danışmanlık hizmetlerinin örgün eğitim kurumları müfredatının doğrudan hedefi olarak belirlenmemiş ve okullardaki temel eğitim uygulamaları ile kazandırılması güç olan becerileri kazandırmak üzere planlanmış atölye ve grup çalışmalarından oluşmaktadır.

Okul Dostu ne değildir?

• Okul Dostu bir eğitim markası değildir.
• Okul Dostu bir terapi merkezi değildir.
• Okul Dostu bir etüt, dershane, özel ders hizmetlerinin verildiği yerler değildir.
• Okul Dostu, engelli çocuklar için hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi değildir.
• Okul Dostu, hiçbir konuda kurs verilen bir yer değildir.
• Okul Dostu, öğrenci koçluğu hizmetlerinin verildiği yer değildir.

FRANCHISE KOŞULLARI

1) Başvuru: Web sayfamızdan veya doğrudan yapılan franchise talebi form bilgileri üzerinden değerlendirilir. Uygun görülen talep sahipleri ilk görüşmeye davet edilir.
2) İlk Görüşme: Talep sahibinin ticari ve şahsi özgeçmişi üzerinden görüşme yapılır; talep sahibinin mizaç olarak işe uygunluğu, eğitim durumu, mali gücü, yatırım planı, verebileceği teminatlar ve referansları değerlendirilir. Görüşme sonucu raporlanarak yönetim kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunun uygun gördüğü adaylar ön sözleşmenin imzalanması için merkeze davet edilir. Kendilerine verilen beş günlük süre içinde ön sözleşme imzalamayan adayların talepleri iptal edilir.
3) Ön sözleşmenin imzalanması: Ön sözleşmeye davet edilen adaylar franchise ana sözleşmesinin tüm ayrıntıları hakkında bilgilendirilir. Ön sözleşme ana sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar geçerli olan bir sözleşmedir ve bedeli o dönem için ilan edilen franchise sözleşme bedelinin dörtte biri kadar bedel tahsil edilir. Ön sözleşme için belirlenen süre içinde ana sözleşmenin imzalanması halinde ön sözleşme için ödenen bedel ana sözleşme bedelinden düşülür. Ön sözleşme süresi içinde ana sözleşmenin imzalanmaması halinde, ön sözleşme bedeli kadar “danışmanlık hizmeti” faturası kesilerek ön sözleşme imzalayan kişi ya da kuruluşa gönderilir. Bu durumda franchise adaylığı sonlandırılır.
4) Bina ile ilgili fizibilite: Danışmanlık merkezinin hizmet vereceği yer, marka ve lisans veren tarafından değerlendirilir ve uygun olup olmadığına karar verilir.
5) Marka ve eğitim iş birliği sözleşmesinin imzalanması: Hizmet verilecek yerin uygun görülmesinden hemen sonra ana sözleşme imzalanır.
6) Mimari projenin çizilmesi: Sözleşme sonrasında sözleşmede marka ve lisans verenin öngördüğü kişi ya da kuruluş tarafından mimari projenin çizilmesi aşaması başlar. Mimari proje ve uygulaması marka ve lisans verenin kurumsal kimlik ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

FRANCHİSE SİSTEMİNİN GİRİŞİMCİYE SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR
– Ülke genelinde tanınan ve güven duyulan marka kurucuları ile, toplumun güvenini kazanmış̧, itibarlı bir markaya ortak olma
– 22 ilde 42 Küçük Şeyler Anaokulu ve 7 Yönder Kolejinin gücünü arkasına alma
– Genel Merkez tarafından sınırları çizilmiş̧ profesyonel bir sistemin içinde güvenle var olma
– Uzman, eğitmen ve yönetici seçiminde danışmanlık
– Görev alacak personelin eğitimi
– Merkezin uzmanları tarafından verilecek aile eğitimleri ve konferanslar
– Merkezin İş geliştirme hizmetlerinden faydalanma
– Kurumsal kimlik çerçevesinde hazırlanmış̧ ve her yıl güncellenen tanıtım kampanyası (katalog, el broşürü̈, web sitesi, iç̧ ve dış̧ mekân görselleri vb.) tasarımlarından yararlanma
– Sürecin birlikte planlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerinden yararlanma
– Dokümanın paylaşımı
– Tanıtım ve kayıt stratejilerinde eğitim ve rehberlik hizmeti
– Her an sizlere yardımcı olacak uzman bir kadronun varlığı ve profesyonel destek

TEMEL BEKLENTİLERİMİZ
Hizmetler açısından:
– Hizmetlerin markamızın vizyon, misyon ve değerlerine uygun bir biçimde sunulması
– Sadece merkezin onayladığı ve uygun gördüğü personelin çalıştırılması
– Merkezin öngördüğü materyal listesindeki tüm materyal ve malzemelerin bulundurulması ve kullanılması
– Merkezin akredite ettiği hizmetlerin verilmesi, akredite edilmemiş konularda hizmet verilmemesi
– Danışmanlık merkezinde kesinlikle terapi, etüt ve dershanecilik, rehabilitasyon hizmetlerinin verilmemesi, bu hizmetlere ihtiyacı olan çocukların hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi
– Danışmanlık merkezi hizmetlerinin bulunduğu lokasyonda tanıtımını yeterli bir biçimde yapılması ve bunun için yeterli bütçe ayrılması
Mali açıdan:
– Yeterli bir yatırım bütçesi ve kaynağı ile yola çıkılması
– Marka ve lisans verenin talep ettiği teminatları verebilmesi
– Aldığı mal ve hizmetlerin bedellerini zamanında ödemesi
– Her üç ayda bir düzenli olarak detay mizanın marka ve lisans verene düzenli olarak gönderilmesi
– Her türlü iş ve işlemlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması
Hizmet binası açısından
– Binanın markanın standart ve kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlanması
– İş yeri ruhsat iş ve işlemlerinin zamanında tamamlanması
– Binanın tüm mobilya ve tefrişatının marka ve lisans verenin öngördüğü kişi ve kuruluştan temin edilmesi ve bunun dışında herhangi bir tefrişat malzemesinin kullanılmaması
– Hizmet binasının bulunduğu yer, şehir merkezinde, ailelerin tercih ettiği yerlerde, adresinin kolayca bulunabileceği, tabela değeri yüksek yerlerde olması
– Binanın güvenli, korunaklı mümkünse müstakil bina olması
– Toplamda 300 m2 kullanım alanı olan bir bina olması, marka ve lisans verenin mimari projenin tasarımı sırasında öngördüğü ofisler, bireysel görüşme ve çalışma ofisleri, grup çalışması ofisleri ve atölyeleri barındırması
1) Başvuru: Kobi Vadisi firma sayfamızdan veya doğrudan yapılan franchise talebi form bilgileri üzerinden değerlendirilir. Uygun görülen talep sahipleri ilk görüşmeye davet edilir.
2) İlk Görüşme: Talep sahibinin ticari ve şahsi özgeçmişi üzerinden görüşme yapılır; talep sahibinin mizaç olarak işe uygunluğu, eğitim durumu, mali gücü, yatırım planı, verebileceği teminatlar ve referansları değerlendirilir. Görüşme sonucu raporlanarak yönetim kuruluna sunulur. Yönetim Kurulunun uygun gördüğü adaylar ön sözleşmenin imzalanması için merkeze davet edilir. Kendilerine verilen beş günlük süre içinde ön sözleşme imzalamayan adayların talepleri iptal edilir.
3) Ön sözleşmenin imzalanması: Ön sözleşmeye davet edilen adaylar franchise ana sözleşmesinin tüm ayrıntıları hakkında bilgilendirilir. Ön sözleşme ana sözleşmenin imzalanması aşamasına kadar geçerli olan bir sözleşmedir ve bedeli o dönem için ilan edilen franchise sözleşme bedelinin dörtte biri kadar bedel tahsil edilir. Ön sözleşme için belirlenen süre içinde ana sözleşmenin imzalanması halinde ön sözleşme için ödenen bedel ana sözleşme bedelinden düşülür. Ön sözleşme süresi içinde ana sözleşmenin imzalanmaması halinde, ön sözleşme bedeli kadar “danışmanlık hizmeti” faturası kesilerek ön sözleşme imzalayan kişi ya da kuruluşa gönderilir. Bu durumda franchise adaylığı sonlandırılır.
4) Bina ile ilgili fizibilite: Danışmanlık merkezinin hizmet vereceği yer, marka ve lisans veren tarafından değerlendirilir ve uygun olup olmadığına karar verilir.
5) Marka ve eğitim iş birliği sözleşmesinin imzalanması: Hizmet verilecek yerin uygun görülmesinden hemen sonra ana sözleşme imzalanır.
6) Mimari projenin çizilmesi: Sözleşme sonrasında sözleşmede marka ve lisans verenin öngördüğü kişi ya da kuruluş tarafından mimari projenin çizilmesi aşaması başlar. Mimari proje ve uygulaması marka ve lisans verenin kurumsal kimlik ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

FRANCHİSE SİSTEMİNİN GİRİŞİMCİYE SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR
– Ülke genelinde tanınan ve güven duyulan marka kurucuları ile, toplumun güvenini kazanmış̧, itibarlı bir markaya ortak olma
– 22 ilde 42 Küçük Şeyler Anaokulu ve 7 Yönder Kolejinin gücünü arkasına alma
– Genel Merkez tarafından sınırları çizilmiş̧ profesyonel bir sistemin içinde güvenle var olma
– Uzman, eğitmen ve yönetici seçiminde danışmanlık
– Görev alacak personelin eğitimi
– Merkezin uzmanları tarafından verilecek aile eğitimleri ve konferanslar
– Merkezin İş geliştirme hizmetlerinden faydalanma
– Kurumsal kimlik çerçevesinde hazırlanmış̧ ve her yıl güncellenen tanıtım kampanyası (katalog, el broşürü̈, web sitesi, iç̧ ve dış̧ mekân görselleri vb.) tasarımlarından yararlanma
– Sürecin birlikte planlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi hizmetlerinden yararlanma
– Dokümanın paylaşımı
– Tanıtım ve kayıt stratejilerinde eğitim ve rehberlik hizmeti
– Her an sizlere yardımcı olacak uzman bir kadronun varlığı ve profesyonel destek

TEMEL BEKLENTİLERİMİZ
Hizmetler açısından:
– Hizmetlerin markamızın vizyon, misyon ve değerlerine uygun bir biçimde sunulması
– Sadece merkezin onayladığı ve uygun gördüğü personelin çalıştırılması
– Merkezin öngördüğü materyal listesindeki tüm materyal ve malzemelerin bulundurulması ve kullanılması
– Merkezin akredite ettiği hizmetlerin verilmesi, akredite edilmemiş konularda hizmet verilmemesi
– Danışmanlık merkezinde kesinlikle terapi, etüt ve dershanecilik, rehabilitasyon hizmetlerinin verilmemesi, bu hizmetlere ihtiyacı olan çocukların hizmet veren diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi
– Danışmanlık merkezi hizmetlerinin bulunduğu lokasyonda tanıtımını yeterli bir biçimde yapılması ve bunun için yeterli bütçe ayrılması
Mali açıdan:
– Yeterli bir yatırım bütçesi ve kaynağı ile yola çıkılması
– Marka ve lisans verenin talep ettiği teminatları verebilmesi
– Aldığı mal ve hizmetlerin bedellerini zamanında ödemesi
– Her üç ayda bir düzenli olarak detay mizanın marka ve lisans verene düzenli olarak gönderilmesi
– Her türlü iş ve işlemlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılması
Hizmet binası açısından
– Binanın markanın standart ve kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlanması
– İş yeri ruhsat iş ve işlemlerinin zamanında tamamlanması
– Binanın tüm mobilya ve tefrişatının marka ve lisans verenin öngördüğü kişi ve kuruluştan temin edilmesi ve bunun dışında herhangi bir tefrişat malzemesinin kullanılmaması
– Hizmet binasının bulunduğu yer, şehir merkezinde, ailelerin tercih ettiği yerlerde, adresinin kolayca bulunabileceği, tabela değeri yüksek yerlerde olması
– Binanın güvenli, korunaklı mümkünse müstakil bina olması
– Toplamda 300 m2 kullanım alanı olan bir bina olması, marka ve lisans verenin mimari projenin tasarımı sırasında öngördüğü ofisler, bireysel görüşme ve çalışma ofisleri, grup çalışması ofisleri ve atölyeleri barındırması
Görev alacak personelin özellikleri açısından:
– Danışmanlık Merkezi Müdürü: Üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun ve en az 3 yıl alan deneyimi olan 40 yaşını aşmamış müdür (kurucu müdür olabiliyorsa deneyim ve yaş koşulu aranmaz.)
– Psikolog ya da Psikolojik Danışman: Tam ya da yarı zamanlı çalışacak ve üniversitelerin psikolojik danışma ya da psikoloji bölümlerinden mezun, marka ve lisans verenin öngördüğü sertifikasyonlara sahip uzmanlar personelin özellikleri açısından:
– Danışmanlık Merkezi Müdürü: Üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun ve en az 3 yıl alan deneyimi olan 40 yaşını aşmamış müdür (kurucu müdür olabiliyorsa deneyim ve yaş koşulu aranmaz.)
– Psikolog ya da Psikolojik Danışman: Tam ya da yarı zamanlı çalışacak ve üniversitelerin psikolojik danışma ya da psikoloji bölümlerinden mezun, marka ve lisans verenin öngördüğü sertifikasyonlara sahip uzmanlar

– Sözleşme 5 yıllık olup yapılan değerlendirmelere göre her 5 yılda bir yenilenir.
– Tefrişat ücreti giriş̧ bedeline dahil değildir.
– Bina tadilatı giriş̧ ücretine dahil değildir.
– Sözleşme yenilendiğinde herhangi bir ücret ödenmez.
– Marka lisans verenin öngördüğü ve mevcut danışmanlık merkezinin varlığını tehdit etmeyecek yerlerde açılabilir.
– Okul Dostu’nda aile, çocuk, okul vb. yapılan tüm görüşmeler, tüm ölçme ve değerlendirmeler, çocuk için bilişsel müdahale ve bireysel gelişim planları, tüm grup ve atölye çalışmaları (matematik ve bilim atölyesi ile akıl ve strateji oyunları hariç) PDR veya psikoloji mezunu uzmanlar tarafından yapılacaktır.
Matematik ve Bilim Atölyesi ile Akıl ve Strateji Oyunları Atölyesi çalışmaları ilköğretim matematik ya da fen bilgisi öğretmenleri tarafından yaptırılabilecektir.
Tüm personel, akademinin öngördüğü özelliklere sahip, akademi tarafından düzenlenmiş eğitimlere katılmış ve akademinin onayladığı kişiler olacaklardır.
– Okul Dostu bir danışma hizmetleri markasıdır. Dolayısı ile Milli Eğitim ve Sosyal Hizmetler gibi makamlardan ruhsat almasına gerek olmayacaktır. Sadece iş yeri ruhsatı yeterli olacaktır.
Hizmetler, seans veya grup oturumları biçiminde verilecektir. Seans ücreti 50 dakika, grup oturumları ise 80 dakika biçiminde planlanacaktır.
– Personel eğitimlerini dört başlıkta toplayabiliriz:
– Öğrenme güçlüğü ve bilişsel müdahale eğitimleri
– Grup ve atölye çalışmalarına yönelik eğitimler
– Materyal tanıtımı ve kullanımına ilişkin eğitimler
– Kurumsal dil geliştirmeye yönelik eğitimler


 

Yatırım Tutarı 400,000TL
İsim Hakkı Bedeli Var
Minimum Şube Açılış Maliyeti 250,000TL
Minimum Nakit İhtiyacı 250,000TL
Kar Marjı %40
Reklam Katkı Payı Var
Yatırım Geri Dönüşü 1 - 12 ay
Gelirden Pay Alınmıyor
 • Eğitim Desteği
 • Proje Desteği
 • El Kitabı
 • Ürün Desteği
[tab-area1]
[tab-area2]
[tab-area3]

Okul Dostu Franchise Başvurusu

0555 966 54 18Üye: Neslihan Cingi

 

 

Okul Dostu Franchise Şartları

Firmanın çalışma şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak, tüm detayları öğrenmek için; Okul Dostu Franchise Başvurusu yaparak firma yetkililerinin sizinle iletişim kurmasını isteyebilirsiniz.

Doğrulanmış Firma

Okul Dostu Franchise ilanını oluşturan üye firmanın; aktif faaliyetinin olduğu, resmi yasal kaydı, web sitesi, e-posta adres doğrulaması Kobi Vadisi editörleri tarafından yapılmıştır.

Benzer Firmalar

Okul Dostu Franchise ilanına başvurunuzu yaptıktan sonra, bu sekörde yer alan birçok farklı markaya da ücretsiz başvuru talebinizi iletebilirsiniz.

Güvenlik Önerileri

İlgilendiğiniz firma ile sözleşme yapmayana kadar kapora göndermeyin, para ödemeyin. Detaylı bilgi için tıklayın.

Sayfa içindeki firma tanıtımına ilişkin yer alan bilgilerin tümü, ilanı ekleyenin sorumluluğundadır. İlan ekleme tarihi ile günümüz tarihinde bazı firma bilgileri değişmiş olabilir.