Firmalar Arası İş Birliğinin Faydaları Nelerdir?

Serbest piyasa ekonomisi uygulanmaya başladıktan sonraki dönemlerde büyük sermaye sahibi işletmeler yatırımlar gerçekleştirerek daha da büyüdüler. Küçük ve Orta İşletmeler güçlü firmalar karşısında pazardaki paylarını koruyabilmeleri konusunda paniğe kapıldılar.

Yeterli sermayesi bulunmayan ve gerekli önlemleri alamayan pek çok küçük işletme ne yazık ki pazarda kayboldular. Büyük sermaye sahipleri pazarı ele geçirerek ticari hacimlerin büyütürken rekabet koşullarını da değiştirerek kendi durumlarını güçlendirdiler ve sertleştirdiler.

İktisadi yaşamda Küçük ve orta ölçekli firmaların sesi daha cılız ancak sitemle yükselmeye başlamıştı ki, uzmanlar ülkelerin yaşamında büyük önemi bulunan, genel istihdam ve üretim açısından ulusal ekonomiye büyük katkıları bulunan KOBİ’lere birleşin tavsiyesinde bulundular.

1980 yıllarından sonraki dönemlerde ekonomiye yön verenler bu teşviklerini ve tavsiyelerini sürdürdüler. Gelişen teknolojik olanaklar, internet ve bilgisayar kullanımı her alanda olduğu gibi ekonomik yaşamın bölümlerinde ve sektörlerinde de kendisini göstererek yeni kullanım alanları ve kolay erişilebilen çözüm sunan kaynakları oluşturdu.

Ekonomik sistem küçük ve orta ölçekli işletmelerin kesinlikle yok olmasını istememekte, tek başlarına fark edilmeyen yararlarının birlikte ele alındığında, üretim ve istihdam açısından ülke ekonomisine büyük destek sağladığı belirtilmektedir.

Ekonomik yaşamın hassas dengelerini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin zafiyetlerini ortadan kaldıracak ortaklar edinmeleri, iş birliğine gitmeleri çözüm yollarından biri olarak gösterilmekte özel ve Resmî pek çok uygulama ile teşvik edilmektedir.

Ticari hedeflerini belirlemiş bir firma faaliyet gösterdiği alandaki eksiklerini iyi belirlemiş ve kaynaklarda da sorun yaşıyor ise bu eksiklerini giderebileceği bir firma arayışına yönelmesi yerinde bir çaba olacaktır. Sermayesi kendisinden daha güçlü, daha iyi teknik araç ve imkân ile donatılmış bir ortak zayıf olan firmanın güçlenmesini sağlayacaktır.

Firmalar arası iş birliği, taraflara yeni Pazar fırsatı, yeni teknolojik imkânlara sahip olma fırsatı, marka ayrıcalığı, pazarlamada farklı uygulama ve yöntemlere ulaşabilme fırsatı, maliyetleri düşürme olanağı, reklam ve tanıtımda daha geniş olanaklar sağlayabilir.

Firmalar ortağını rahatça inceleyip, araştırıp, karşılıklı çıkarlarını değerlendirmek üzere iletişime geçebilirler. Kobi Vadisi Firma – İş Birliği desteği bu alanda hizmet veren bir uygulamamızdır. Karşılıklı olarak firmaların birbirlerine, amaç ve hedeflerine bakarak en başarılı seçimi yapmaları mümkün olacaktır.

Firmalar pazardaki güçlerini artırmak amacı ile Distribütörlük, Acentelik, Franchising ya da Bayilik arayışı içine girebilirler Kobi Vadisi bu arayışlara en uygun çözümlerin bulunacağı portföyünü tüm sektörlerin ve firmalarının hizmetine sunmakta, ekonomik hayatın vazgeçilmezi olan firmaların varlığının sürdürülebilirliğine destek olmaktadır.

Firmalar arası iş birliğinin bir diğer faydası risklerin azaltılmasıdır. Yeni bir ürünün pazara sunulması işletme açısından oldukça risklidir ve bu zor dönemin bir başka firma ile paylaşılması varlıklarını korumalarına yardımcı olacaktır. Bir başka etken ARAŞTIRMA-Geliştirme çalışmalarıdır ki oldukça yüksek giderlere sebep olması nedeni ile pek çok işletme ürün geliştirmekte ya da inovasyon da geri kalmaktadır. Firma iş birliği ile bu masraflar düşürülerek ürün geliştirme ve teknolojik uygulama faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Firmalar arası iş birliğini gerekli kılan bir diğer etken hayata geçirilmesi belki de oldukça pahalı olabilecek Projelerdir.

A firmasının hazırladığı mükemmel bir projesi vardır, ancak kaynakları uygulamaya koymasına yetmemektedir, bu durumda öz kaynakları daha güçlü olanakları kendisinden daha iyi durumda bulunan bir B firması ile iş birliği yapması projenin her iki tarafın çıkarlarına uyması ile başarılı bir üretimin gerçekleşmesi mümkün olacak hem A hem B firması kazanacaklardır. Kobi Vadisi Proje /çözüm ortaklığı desteği arayan firmalara da çözüm ortağı olmakta, geniş firma portföyünü araştırma yapmaları için tüm işletmelere sunmaktadır.

İş birliği süreci çalışmaları büyük bir titizlik ile gerçekleştirilmeli, firma hedef kriterlerini belirlemeli, Pazar koşulları araştırılmalı hangi koşullarda ve nasıl bir firma ile iş birliği sağlanmalı firma kendi öz durumunu ortaya koymalı, zayıf ve güçlü yanlarını belirledikten sonra, arayış içine girdiği firmalardan kendi ihtiyacı olan niteliklere sahip adayları eleyerek tekrar etüt etmelidir.

Kobi Vadisi bu aşamada firmaların en büyük yardımcısı olmaya, ihtiyaç duydukları tüm bilgileri alanında aktarmaya devam edecektir. Bayilikten, Distribütörlüğe, Franchising’den Barter sistemine, Marka iş birliğinden İş ortaklığına kadar tüm firma birleşmeleri faaliyetlerinde Kobi Vadisi hizmetlerinden yararlanabilir, Firma-İş Birliği desteği platformumuza firma üyeliğinizi yaparak firma araştırmasına başlayabilir, incelemenizi ve firmanızın yeni kitlelere ulaşmasını ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz.

Arzu ederseniz daha detaylı bilgi için: Firma Ortaklığı sayfamızı inceleyebilirsiniz.kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Firmalar Arası İş Birliğinin Faydaları Nelerdir?

okuma süresi: 4 dk
0