Yatırımcı Arıyorum

Fitness ve Organik Gıda Sektörü

Sağlık Sektörü

Türkiye’de zayıflama sektörüne yılda 200 Milyon Dolar harcandığını söylüyor kaynaklar. Zayıflama sektörü denilince az yağlı gıdalar da zayıflama sektörü tanımının kapsamında değerlendiriliyor. Zayıflamaya katkı sağlayan spor malzemeleri yine sektör tanımının içinde.

2013 yılına gelindiğinde zayıflama sektörü yıllık %25 büyüme göstermiş, Batı’da başlayan sağlıklı yaşam trendi tüm dünyayı etkisine almaya başladığında light gıda sektörünün gelişmesine ve büyümesine destek olmuş.

Organik Gıda Pazarı

Organik gıda pazarında ticaret hacminin 2020 yılına dek 170 Milyon Doları bulacağını söylüyor kaynaklar. Şişmanlık çağın sorunu haline gelip obezite yaygınlaştıkça çözüm arayan sağlık kuruluşları, çözüme katkı sağlayacak zayıflama merkezleri ve çözüme destek verecek diyet ürünlerini üreten pazarlayan firmaların sayısı ve faaliyetleri artış gösterirken ayrıca bir Pazar ve ticaret alanı oluşur üstelik ciddi rakamların telaffuz edildiği ekonomik faaliyet alanı haline gelir.

Araştırmalar light ürünlerde tüketicinin mevsimsel davranış değişikliği gösterdiğini ortaya koymuş. Tüketici davranışlarının yaz aylarına hazırlık ve yaz aylarında daha formda kalma çabası şeklinde değişiklik gösterdiği yaz bitiminden sonra bu çabanın durgunluk seviyesine kadar azalma sergilediği gözlemlenmiş. Tüketiciyi yönlendiren davranış tercihlerini belirleyen tek etken sadece kendi arzuları değil, Yaza doğru yapılan reklam faaliyetlerinde tüketici algısı yönetilmekte Yaza daha fit bir vücut ile girmeleri doğrultusunda tüketici teşvik edilmektedir.

Spor ve sağlıklı gıda tüketimi reklamları tüketici davranışlarını sağlıklı yaşam faaliyetleri gösterecek biçimde tüketime yönlendirmektedir. Verilere göre 2015 yılında paketli organik yiyecek ve içecek Pazar hacmi 90 Milyon Dolar, 2020 için hedeflenen ve beklenen büyüme 170 Milyon Dolar civarında.

Türkiye organik gıdaların üreticisi durumunda ve senelik ihracat rakamı 100 Milyon Dolar olarak telaffuz edilmekte Organik ürünler ile ilgili fuarlar etkinlikler düzenlenerek organik gıda sektörünün büyümesi, ticaret hacminin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen WorldFood 2016 etkinliğine 22 ülke ile 15.000 Konuk katılmış.

WORLDFOOD 2018 5-8 Eylül, 2018 tarihinde gerçekleşecek.

26. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, ulusal ve uluslararası gıda uzmanlarını konuk edecek, en son hizmet trendlerinin ve teknolojilerinin tanıtılacağı etkinliğe 500 yerli ve yabancı firma katılacak.

Fitness Sektörü

2016 yılı sonu itibarı ile Fitness sektörü 850 Milyarlık Pazar büyüklüğüne erişmiş, sektör %20 büyüme göstermiş kaynaklar yabancı yatırımcının ilgisinin bu pazara yöneldiğini söylüyor. Araştırma sonuçlarına göre; en hızlı büyüyen pazarlardan biri.

Türkiye’de spor yapan kişi sayısının az oluşu, pazarın her geçen yıl büyüme göstereceğinin bir tür garantisi olduğunu gösteriyor. Şubeleri ile pek çok ilde faaliyet gösteren spor salonları yıllık %5 büyüme göstermiş Türk halkının yaşam biçimine spor yapma alışkanlığı yerleştirildikçe salonlara olan talebin artacağı ve sektörün Pazar payının gittikçe büyüyeceği bir gerçek.

DETAY

Sektör hangi coğrafi bölgeye doğru genişleyecek? Fitness pazarı genişlerken sektörün yatırımcıları elbette hedef müşteri kitlesini belirlemek durumunda amaç tüm Türkiye genelinde spor faaliyetlerinin benimsetilmesi ve yaşam tarzı olarak kişilerin günlük hayatına girmesi olsa da belirli bir yayılma stratejisi izlemek durumunda yatırımcılar.

Büyük şehirlerde gelir seviyesine göre konumlanmış durumda bulunan spor salonları, Yeni teknolojik imkânlar ve trendler ile biçim değiştirmeye standart yükseltmeye dönük yeniden yapılanma çalışmaları sürdürürken belki daha az gelişmiş bölgelerde yeni salonlar açılmaya devam etmekte. Büyük şehirlerde Fitness salonları bu özellikleri ile belirli bir ivme kazanmış durumda.

Yatırımcının hedefinde Anadolu var. Kaynaklar yatırımcının büyük şehirlere kazandırdığı donanımlı Fitness merkezlerinden sonra büyümek için Anadolu pazarını seçtiğini söylüyor. Bölge halkının daha çok spor yapmaya teşvik edilmesi, bölgedeki genç ve orta yaş altı nüfusun sportif yaşam tarzını benimsemeye daha yatkın olması bu alanda yeterli çalışmaların bulunmaması yatırımcı için uygun stratejik koşulları oluşturmakta.

Sektörün yatırımcıları yeni yapılanan bölgeler ile yeniden yapılanan bölgeleri de hedeflerine almış durumdalar. Yeniden inşa edilen alanlarda spor salonları açılsa da özel sektör tarafından oluşturulan kalite standartlarına ve olanaklarına sahip olmayışı sektörün daha yüksek standartlarda yatırımına olanak vereceğini ve tüketici kitlesinin gelir seviyesine göre sınırların çizileceğini gösteriyor.

Girişimci Adayları

Değerli girişimci adayları; yatırım yapmayı düşündüğünüz alanlar ile ilgili son araştırma sonuçları hakkındaki değerlendirmeleri, basında yer alan son verileri, sektörün türevlerini oluşturan ürünlerin piyasadaki son durumlarını, gelişmelerini ve pazarın son durumu hakkındaki bilgileri bir arada Kobi Vadisi Platformunda yer alan makalelerde bulabilirsiniz.

Örneğin organik tarım teşvik ediliyor ve organik tarım faaliyetleri büyüyor ise bağlantılı olarak paketlenmiş dondurulmuş gıda sektöründe de büyüme beklenecektir. Bir toplumda Fitness ve diyet teşvik ediliyor ise light ürün tüketiminin artması beklenecektir.

Kobi Vadisi, araştırmalarınızı kolaylaştırmak amacı ile ekonomi dünyasında yer alan sektör değerlendirmelerini ve gelişmelerini birlikte siz değerli okuyucularına sunmak gayreti içindedir.

Başarılar Dileriz.kobi vadisi

Yorumunuz