Yatırımcı Arıyorum

Fotovoltaik Pazarında Neler Oluyor?

Fotovoltaik, Güneş pilleri sayesinde Güneş ışığından elektrik üretme işlemine verilen ad. Yapılan araştırmalara göre, 2013 yılında Avrupa’nın Fotovoltaik Pazar payının gerileyeceği öngörülmüş. 2012 yılında Dünyadaki Güneş elektriği gücü 34 GW artış gösterirken, Fotovoltaik panel üreticileri küresel düzeyde 77 Milyar Dolar gelir elde etmiş.

Avrupa’nın 2012 yılından önceki dönemlerde Pazar payı neredeyse dünya genelinin üçte ikisi olarak açıklanıyor. Avrupa ülkeleri bu ortalamada gerileyerek küresel Güneş elektriği üretim pazarında payları yüzde Ellilere düşmüş.

2012 – 2014 yılları arasındaki tahminlerde sıralama Çin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve İtalya olarak gerçekleşmiş. 2014 yılında  Almanya birinci sıradadır 2015 yılında tahminlerde olduğu gibi Çin birinci sıraya yerleşir, Almanya ikinci sıraya düşer, Üçüncü sırada Japonya vardır, Amerika Birleşik Devletleri Dördüncü sıraya geriler. Sıralama İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avustralya, Hindistan şeklinde devam eder.

Küresel düzeyde Güneş enerji sistemlerini takip eden Uluslararası Enerji Ajansı IEA, 1974 yılında kurulmuş, OECD yapısı içinde özerk olarak çalışmalarını yürütüyor. Güneş enerjisinde üretilen elektrik, raporların verilerine göre her yıl büyüme gösteriyor. Yatırımını gerçekleştiren, enerji sistemleri konusunda atağa kalkan ülkeler, pazarda önemli pay sahibi olacaklar.

Küresel düzeyde üretilen 2016 yılında elektrik 77 GW’a ulaşmış. Araştırma raporlarına göre bu alandaki yatırımlar hızla artacak. 2017 yılında beklenen sonuç 81 Gw 2022 yılında ise, 118 GW’yi bulması bekleniyor. Hindistan ise Fotovoltaik enerjisine yatırım yaparak atağa kalkan ekonomi ve endüstri dünyasını şaşırtan önemli bir ülke. Hindistan’ın 2021 Fotovoltaik potansiyelinin 76 GW’ye ulaşması bekleniyor.

Ülkemizde yakın bir tarihte bu pazar ile ilgili önemli yatırımların yapılması bekleniyor. Basında yer alan haberlere göre 21 Aralık’ta Ankara’da Fotovoltoik Güneş modülü üretecek, Araştırma-Geliştirme Merkezi için kurulacak fabrikasının temelinin atılacağı belirtiliyor. Yenilenebilir enerji sistemleri, fotovoltoik Güneş modülü üretimi ve yatırımları Türkiye açısından ivme kazanacak büyüyecek bir Pazar olarak görünümünde.

Fotovoltoik modüller gün boyu elektrik enerjisi üretiyorlar ve ürettikleri enerjiyi akümülatör de depoluyorlar. Sorun yaşanmaması için gerekli destek ünitelerin ilave edilmesi ile sistem çalışır hale geliyor. Şebeke bağlantılı olarak evin çatısına kurulan paneller yüksek güçte bir santral gibi çalışabiliyor, şebeke uyumlu kurulum tercih edildiğinde çatıdaki santralden üretilen elektrik fazla üretim gerçekleştiğinde şebekeye verilecek şekilde, az üretim gerçekleştiğinde şebekeden alınacak şekilde faaliyet gösteriyor.

Yakın bir gelecekte temiz ve çok ucuz enerji tüketiminin söz konusu olacağı, bu sektöre yatırım yapacak ya da bu sektörde faaliyet gösterenlerin kazanma olasılığının ise yüksek olduğu görülüyor.

Uzmanlar Güneş enerji sistemlerinin iki biçimde faaliyet gösterdiğini termal şeklinde olduğunda Güneş enerjisinden gelen ışığın özel aynalar kullanılarak ışık bir noktaya aktarıldığını, burada ısıtılan bir sıvıdan buhar basıncı üreterek çalıştığını, Fotovoltoik sistemde ise Güneş ışığında bulunan radyasyonun paneller aracılığı ile enerjiye ve inverter cihaz ile elektriğe çevrildiğini açıklıyorlar.

Veriler Türkiye’de 1644 Güneş Enerji santrali bulunduğunu söylüyor. Bugüne kadar evlerde Güneş enerjisinden yararlanılarak sıcak su elde edildi, ısıtıldı bugün ve gelecekte FOTOVOLTOİK yöntem ile evler kendi elektriğini üretecek.

Güneş ışından elektik elde etmek konusundaki öncü ülke kaynaklarda Japonya olarak geçiyor. 1959 yılında ilk solar hücreyi üretmişler, 1963 yılında ise üretime başlamışlar. Bir evin çatısına kurulacak ve bir evin tüm elektik ihtiyacını karşılayacak Fotovoltoik sistemin elbette bir yatırım maliyeti mevcut.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği’nin açıklamalarına göre, Güneş Enerji Santrallerinin kuruluma en uygun bölgelerinin İç Anadolu’dan Güneye doğru olan bölgeler olduğunu Harran, Konya, Kahramanmaraş illerinde yoğunluk kazandığı belirtiliyor.

Fotovoltaik yatırımların gerçekleşeceği haberi hem yatırımcılar açısından hem yan sanayi üreten / pazarlayanlar açısından iyi haber niteliği taşıyor. Güneş Enerji Sistemleri, Türkiye’nin büyüyen sektörü, gelecek vadeden yenilikleri hızla uygulamaya konulan ve ülkenin bu alanda yatırım – kalkınma politikaları olan bir sektör.

Enerji Türkiye’nin büyüyen gelişen sektörü. Enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yenilenme çalışmalarına hız vermesi, piyasaya yeni girecek bir ürünün yatırım çalışmalarına hız vermeleri beklenen gelişmeler. Sadece yatırımcı işletmeler değil tedarikçiler, enerji sektörünün yan sanayi kuruluşları büyüyen ve gelişen sektörden kazanç elde edecek firmalarında büyüme gerçekleştireceklerdir. Bu sürece iyi hazırlanan girişimciler, işletmeler ve yan sanayi kuruluşları süreci iyi yönetir fırsatları iyi değerlendirirler ise kârlı geçecek uzun bir dönem onları bekliyor.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz