Yatırımcı Arıyorum

Franchising Sözleşmelerinin Hukuki Nitelikleri

Franchising Sözleşmeleri

Ülke sınırlarımız içerisinde gerçekleşen franchising sisteminin sözleşmeleri standart sözleşmeler olarak gerçekleşiyor. Bu sözleşmeler ekonomik açıdan daha güçlü görünün franchise veren kişi tarafından tekil bir şekilde hazırlanıyor ve de bu hazırlanan dosya franchise alan kişiye sunularak devamlılık sağlanıyor. Sistem içerisindeki sözleşmelerde alan kişinin ismi, sözleşme bölgesi, öngörülen indirim ve benzeri faktörleri iç bünyesinde barındırdığı gözlemleniyor.

Genel olarak franchising sisteminin sözleşmelerini inceleyecek olduğumuzda iki görüşten meydana geldiği belirtiliyor. Bu görüşler karma sözleşme ve de kendine özgü sözleşme adı altında inceleniyor. Karma sözleşmelerin bu sistem içerisinde geçerlilik kazanabilmesi için en az bir sözleşme unsurlarının kanun içerisinde yer alması gerekiyor. Bu sebeple bakacak olursak, franchising sistemi içerisindeki sözleşmelerin kanun içerisindeki düzenlenmemiş sözleşmelerin yanında düzenlenmiş vekalet ve hizmet gibi sözleşmeleri de iç bünyesinde barındırması uygun görülüyor.

Franchising sistemi içerisindeki kendine özgü sözleşmelere bakacak olduğumuzda, genel olarak yaygın olduğu düşünülen görüşlere göre düzenlenen sözleşmeler olduğu belirtiliyor. Bu açıdan kendine özgü sözleşmelerin kanun içerisinde düzenlenmiş sözleşme çeşitlerinde yer bulamamış unsurların tamamını bünyesi içine alan bir sözleşme türü olarak belirtiliyor. Franchising sözleşmeleri kanun içerisinde düzenlenmemiş bazı sözleşme tipleri ile alakalı bazı unsurları iç bünyesinde barındırması nedeni ile özgü sözleşme olarak kabul edildiği gözlemleniyor.

Ülke sınırlarımız içerisindeki hukukumuzda franchising sisteminin hukuki metin olarak 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4. Maddesi hükmüne göre Rekabet Kurumunca yürürlüğe koyulmuş olan 1998/7 sayılı Franchise Anlaşmalarıyla İlişkili Grup Muafiyet Tebliği olarak nitelendiriliyor. Genel olarak bu Tebliğ incelendiğinde ise oluşturulmuş olan franchising sisteminin franchise sözleşmeleri tarafından hak ile yükümlülükleri, Rekabet Hukuku ve de Fikri Mülkiyet Hukuku gibi sözleşmelerini de iç bünyesinde barındırıyor olduğu nitelendiriliyor.

Franchising Sözleşmelerinde Önemli Hususlar

Franchising Sözleşmelerinin Sürekli Borç Doğuruyor Olarak Kabul Edilmesi

Bu sistem içerisinde yer bulan sözleşmelere bakacak olduğumuzda her iki tarafın da borç altında olduğunu gösteren bir sözleşme türüdür. Karşılıklı sözleşmeler olarak nitelendirilen bu durum içerisinde her bir tarafın borçları diğer taraftaki kişi borçlarının karşılığını oluşturuyorken, edimler arasındaki değişimin meydana geldiği de söz konusu olduğu belirtiliyor.

Franchising sistemi içerisinde yer bulan ve de franchise alan ve franchise veren kişinin borçları aynı zaman içerisinde diğer taraflardaki edimin karşılığını iç bünyesinde barındırdığı gözlemleniyor. Franchise veren kişinin kendisine ait franchise sistemi, alan kişiye kullandırma ve alacak kişinin meydana getirmiş olduğu ticari faaliyetlerin devamlılığını sağladığı belirtiliyor. Bu sistem ile birlikte destekleme yükümlülüklerine karşılık olarak franchise alan kişinin veren kişiye mal ve hizmet sürümlerini kişisel olarak nam ve de hesabına aktardığı gözlemleniyor. Franchise veren kişiye, alan kişinin belirlenmiş bir miktar bedel ödeme yükümlülüğü de hukukumuz içerisinde yer buluyor.

Genel olarak bu sistemdeki sözleşmenin sürekli borç doğuran bir sözleşme olduğu belirtiliyor. Bu açıdan franchise verenin, franchise alan kişiye sürekli olarak yardımlarda bulunması, sunai haklarını kullandırması, belirli tavsiyelerde bulunması gerektiği, asli edim yükümlülüklerinin meydana getirdiği bir sözleşme türü olarak nitelendiriliyor. Taraflara bakacak olduğumuzda, süreklilik gösteriyor olan edimlerin ifaları oluşturulan sözleşmenin tüm süre boyunca devam etmesi gibi durumlarda borç doğurduğu kişilerce gözlemleniyor. Bayilik Sözleşmeleri

Bu sistemdeki kişiler tarafından belirlenen sözleşme herhangi bir zaman içerisinde gerçekleşebildiği gözlemleniyor. Kısaca taraflar sözleşmeyi süreli ve de süresiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Sürekli borç sözleşmesi, franchise sözleşmelerinin fesih ile sona ermesi durumunda geleceğe yönelik birtakım etkiler meydana getirdiği belirtiliyor.

Franchising Sisteminde Sözleşme Yapmak

Franchising Sisteminin Çerçeve Sözleşme Olarak Kabul Edilmesi

Bu sistem içerisindeki çerçeve sözleşme kısaca, geleceğe yönelik birden fazla sözleşme devam ettirecek kişilerin belirlenmiş şartlar doğrultusunda, her bir sözleşmenin kuruluşları devam ediyorken kararlaştırılmanın gerek duyulmadan önceki zamanlar içerisinde yapılması uygun bulunan sözleşme türü olarak belirtiliyor.

Bu sözleşme türü taraflarca tamamlayıcı sözleşmeleri yapmak, hak ve borcu yüklenmesini genel bir şekilde uygulama içerisine alan bir sözleşme türü olarak belirtiliyor. Genel anlamda oluşturulan bu sözleşme hakkında ilerideki zamanlar içinde işletme donanımına sahip malların teslimi konusunda eğiti esaslarının belirlenmesi, destekleme, tanıtım gibi konuları iç bünyesinde barındıran bir sözleşme olarak nitelendiriliyor.

Siz de yeni bir yatırım yapmak ve bu alanda bir franchise marka sahibi isterseniz, Kobi Vadisi portalında yer alan: Franchise Veren Firmalar ile iletişim kurabilirsiniz.kobi vadisi

Yorumunuz