Yatırımcı Arıyorum

Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak

Geri Dönüşüm İşi Yapmak

Kendi işini kurmak isteyen kişilerin bir alternatifi de geri dönüşüm tesisi kurmaktır. Geri dönüşüm tesisleri ile hem çevreyi korumanız hem de para kazanmanız oldukça mümkündür. Geri dönüşüm işi en genel tabiriyle; bazı atıkların yeniden üretim sürecine dahil edilebilmesi için belirli işlemlerden geçirilmesidir. Geri dönüşüm tesisi kurarken sadece herkesin bildiği kâğıt ve cam atıkları gibi atıklarla değil teknolojik aletlerin atıklarını toplayarak da gelir elde edebilirsiniz.

Geri dönüşüm tesisleri, dönüşüm aşamasına hizmet ederler. Yani atıkların toplanması başka bir iş ve geri dönüştürülmesi başka bir iştir. Geri dönüşüm tesisleri atıkların geri dönüştürülmesi için çalışır. Geri dönüşüm yapılabilecek pek çok madde bulunmaktadır.

Geri Dönüşüm Yapılabilecek Maddeler Nelerdir?

Geri dönüşüm tesisi kurmanın pek çok avantajlı yönü vardır. Geri dönüşüm yapabileceğiniz pek çok seçeneğinizin bulunması bu avantajlardan biridir. Seçenekleriniz arasından size en uygun geleni seçmeniz tesisinizi kurmanıza yardımcı olacaktır.

 • Kâğıt Geri Dönüşümü

Kâğıt geri dönüşümü en çok kullanılan geri dönüşüm türlerindendir. Herkesin evinde kâğıt bulunur ve herkes kâğıtları kullanır. Kâğıt geri dönüşümü sayesinde daha fazla ağacın kesilmesinin önüne geçebilmeniz mümkündür. Atık kağıtların toplanmasının ardından yapısına göre ayrılması gerekir ve geri dönüşüm tesislerinde tekrar üretim sürecine hazır hale getirilmesi gerekir.

 • Plastik Geri Dönüşümü

Plastik geri dönüşümü çevreyi koruyabilmek adına oldukça önemlidir. Günümüzde insanlar çevrelerine karşı daha duyarlı olmaya çalışmaktadır. Bu nedenle doğaya zarar vermemek için plastik kullanımlarını azaltmakta veya plastik atıklarını geri dönüşüme atmaktadırlar. Bu nedenle plastik geri dönüşüm tesisi kurmak oldukça kârlı bir iş fikri olacaktır. Geri dönüştürülmüş plastik atıklarla üreticilere yeniden satış yapılması kolaydır. Hemen hemen her alanda plastik kullanılmaktadır.

 • Elektronik geri dönüşümü

Geri dönüşüm tesisi kurma fikirleri arasında en çok geleceğe hitap eden maddelerden biri elektronik geri dönüşümüdür. Gelişen dünya koşullarıyla herkesin gündelik hayatı elektronik eşyaların kullanılması üzerine kuruludur. Elektronik atıkların geri dönüştürülüp tekrar üretim sürecine katılması oldukça kârlı bir iş fikridir. Elektronik geri dönüşümü daha çok sanayi ve endüstri sektörüne hitap eden bir geri dönüşümdür. Elektronik geri dönüşüm tesislerinde atık maddeler yapılarına göre plastik, bakır ve demir gibi sınıflandırmalarla ayrılarak üretim sürecine geri kazandırılır.

 • Cam geri dönüşümü

Cam geri dönüşümü en kolay olan maddedir. Diğer maddeler belirli kez geri dönüştürülebilirken camın böyle bir sınırlaması yoktur. Bu nedenle cam geri dönüşüm tesisi kurmak diğer maddeler gibi sınırlamalar içermez ve diğer maddelere göre daha kolay işler. Cam maddesi herkes tarafından kullanılır. Bu nedenle camın geniş bir kullanım alanı vardır ve geri dönüşüm atıklarının toplanması kolaydır. Cam geri dönüşüm tesisinde camlar rengine ve çeşitlerine göre ayrılırlar. Ayrılan camların yabancı maddelerden ayrılmasıyla camlar ufak parçalara dönüştürülür. Ufak parçalara dönüştürülen camlar eritilerek sıvı hale getirilir. Sıvı hale gelen madde kalıplara dökülür ve üretim sürecine geri kazandırılır.

 • Alüminyum geri dönüşümü

Alüminyum geri dönüşümü oldukça tercih edilen bir maddedir ve üreticilerin önem verdiği bir konudur. Bu nedenle alüminyum geri dönüşüm tesisi kurmak oldukça kârlı bir iş fikridir. Alüminyum geri dönüşümünde en önemli payı ağır alüminyum bazlı malzeme üreten üreticiler alıyor. Üreticiler için alüminyum geri dönüşümünün önemli olmasının nedeni budur. Bu sayede kullandıkları alüminyumu tekrar kendi üretim süreçlerinde bulabiliyorlar. Alüminyum atıkları toplandıktan sonda geri dönüşüm tesislerinde kırma, parçalama, eritme ve yeniden üretim sürecine hazırlama gibi aşamalarla üretim sürecine yeniden kazandırılır.

 • Pil geri dönüşümü

Pil doğaya en çok zarar veren maddelerden biridir. Piller dışarıdan bakıldığında katı bir madde olarak görülsede aslında içi kimyasal maddelerle dolu bir sıvıdır. Pil çevreye zarar verdiği gibi günlük hayatımızda en çok kullandığımız maddelerden biridir. Bu nedenle pil geri dönüşüm tesisi kurmak sizin için oldukça kârlı ve sürdürülebilir bir iş fikridir. Pil geri dönüşümü pilin içinde bulunan kimyasalların tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi veya yok edilemesi şeklinde yapılır.

 • Demir Geri Dönüşümü

Demir geri dönüşümü sanayi sektörü ve ülke ekonomisine oldukça yardımcı olan bir geri dönüşüm türüdür. Demir maddeside tıpkı cam gibi sayısız kez geri dönüştürülebilir. Demir atıklarının toplanması ve geri dönüşüm tesisine götürülmesiyle demir eritilir ve tekrar dökülmesi gerekir. Bu sayede demir tekrar üretim sürecine dahil edilir.

 • Beton geri dönüşümü

Beton geri dönüşümü kentleşmenin artmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır ve oldukça önem kazanmıştır. Bunun nedeni betonların tekrar üretim sürecine dahil edilmesiyle özellikle inşaat sektörüne pek çok katlı sağlamasıdır. Beton geri dönüşümünün diğer maddelere göre dezavantajı taşıma zorluğu ve tesiste gerçekleşicek işlemlerin zorluğudur. Bu nedenle diğer maddelere oranla daha az tercih edilen bir maddedir. Beton geri dönüşümünün işleyişi betonların toplanması, kırılması ve üretim sürecine yeniden dahil edilmesi şeklinde gerçekleşir.

 • Ahşap geri dönüşümü

Ahşap geri dönüşümü doğanın korunması için önemlidir. Pek yaygın olmasada ahşap geri dönüşümü özellikleev eşyalarının atıklarıyla sağlanır. Bu nedenle ahşap geri dönüşümü pek çok sektöre yardımcı olur.

 • Tekstil geri dönüşümü

Tekstil geri dönüşümü günlük hayatta sürekli kullandığımız giysiler ve iplikler nedeniyle oldukça önemlidir. Giysi üretimi yapan üreticiler için tekstil geri dönüşümü oldukça önemlidir. Bu nedenle kârlı ve sürdürülebilirliği yüksek olan bir iş fikridir.

Geri Dönüşüm Tesisi Nasıl Kurulur?

Geri dönüşüm tesisi kurabilmeniz için gerekli olan adımlar vardır. Gerekli adımları izlemeniz halinde geri dönüşüm tesisi kurma işinden oldukça iyi kazançlar sağlayabilirsiniz.

 • En uygun geri dönüşüm maddesini seçmek

Sizin sermaye miktarınıza ve iş fikrinizi hayata geçirmeyi düşündüğünüz pazara göre en uygun geri dönüşüm maddesini seçmeniz gerekir. Bazı geri dönüşüm maddeleri; yoğun emek, yoğun iş gücü isteyebilir. Bu nedenle elinizde olan imkânlar dahilinde sizin için en uygun maddeyi tespit etmeniz gerekir.

 • En uygun pazar yerini seçmelisiniz

Geri dönüşüm tesisi kurabilmek için en uygun olan maddeyi seçtikten sonra bu maddeye uygun pazar alanını seçmeniz gerekir. Geri dönüşüm tesisi kuracağınız yerde sizin için uygun bir talep yoksa işiniz olumsuz sonuçlanabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için geri dönüşüm tesisi kuralacak alanın iyi seçilmesi gerekir. Seçtiğiniz yerde başka bir geri dönüşüm tesisi varsa hangi madde üzerine olduğunu araştırarak stratejinizi geliştirebilirsiniz.

 • Geri dönüşüm tesisi için gerekli olan ekipmanların tespit edilmesi

Kurmak istediğiniz geri dönüşüm tesisinin maddesini ve yerini seçtikten sonraki aşama geri dönüşüm tesisiniz için gerekli olan ekipmanları tespit etmektir. Kuracağınız geri dönüşüm tesisi için ihtiyacınız olan ekipmanlar kırıcı ve eritici gibi üretime geri döndürecek olan ekipmanlardır. Bu nedenle seçtiğiniz maddeye göre ihtiyacınız olan ekipmanların tespitinin yapılması, maliyetinin öğrenilmesi gerekir.

 • İş planı hazırlamalısınız

Geri dönüşüm tesisi uygulayacağınız diğer adım iş planı hazırlamaktır. Hazırladığınız iş planı ile yatırım maliyetlerinizi öngörebilir ve 1-2 yıllık bir plan oluşturabilirsiniz. İş planı hazırlamanız kuruluş için hazır olmanıza yardımcı olacaktır. İş planı oluşturma aşamasında iş planı rehberi içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

 • Geri dönüşüm tesisi kurmak için gerekli olan belgeleri almalısınız

Geri dönüşüm tesisi kurabilmeniz için gerekli olan belgeler vardır. Bu nedenle iş fikrinizi hayata geçirebilmeniz için gerekli olan belgeleri almanız gerekir.

Geri Dönüşüm Tesisi Kurmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Kurmak istediğiniz geri dönüşüm tesisinin maddesine göre almanız gereken belgeler değişse bile genel olarak almanız gereken belgeler şu şekildedir;

 • İşletme ruhsatı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınacak lisans belgesi
 • Sanayi sicil belgesi
 • Sigorta poliçesi

Bulunduğunuz şehirdeki belediyenin koşulları ve işletme durumuna göre bu belgeler değişkenlik gösterebilir.

Geri Dönüşüm Tesisi Kazancı ve Maliyeti

Geri dönüşüm tesisi kurmanın kazancı ve maliyeti seçilen maddeye göre değişmektedir. Genel bir değerlendirme ile geri dönüşüm tesisi maliyetleri ilk aşamalarda 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasında değişmektedir. Bu rakamlar çalışılan yer, personel sayısı, alınan ekipmanlar ve seçilen maddeye göre değişim göstermektedir. Bu nedenle sizin seçtiğiniz maddeye göre tekrar maliyet hesaplaması yapmanız gerekir.

Geri dönüşüm tesisi kurmanın kazancı ise oldukça fazladır. Atıkları toplarken para verilmemesi ve üretim sürecine geri döndürülerek alıcılara satılması nedeniyle oldukça fazla kazanç elde edebilirsiniz. Geri dönüşüm tesisinden elde edebileceğiniz kazanç seçtiğiniz maddeye ve pazar yerine göre değişim göstermektedir. Bu nedenle işe başlamadan önce iyi bir ar-ge yapmanız gerekmektedir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz