Yatırımcı Arıyorum

Gıda Sektöründe İnovasyon

Gıda Sektöründe İnovasyon Neden Gerekiyor?

Gıda sektöründe neden inovasyon gerekiyor, gıda endüstrisindeki yeni teknolojiler nelerdir neden yeni teknolojileri kullanmak durumundayız sorularının cevaplarını uzmanlar, 2017 sonu itibarı ile değerlendirmiş gelecek dönemlerde gerçekleşmesi gereken gelişme ne ve ne kadar olmalıdır araştırmış yorumlamışlar.

Gıda sektöründeki yeni teknolojik uygulamalarının kullanılması zorunluluğunun sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet koşullarının lehimize döndürülmesinin, bir gereği olduğu belirtiliyor. Araştırma sonuçlarına göre, kalkınmış ve bu süreci yaşayan ülkelerde gıda sektörünün ülke ekonomisinde büyük bir alan tuttuğu bu sebeple ürün geliştirme çalışmalarına hız verilmesinin kaçınılmaz olduğu gözlemlenmiş.

Yenilik sadece üründe değil üretim şeklinde, üretimde kullanılan yöntem ve araçlarda hayata geçirilebilir. Üründe geliştirme dediğimizde sektör gıda olduğu için yapılacak yenilikler gıdaların belki dayanıklılık süresini daha fazla uzatmak ya da sağlık açısından daha yararlı hale getirmek gibi özelliklerin geliştirilmesini içerebilir.

Gıda Sektöründe İnovasyonun Gelişimi

Gıda sektöründe gelişen önemli alanlardan biri diyet ürünler. Bu alanda gerçekleştirilebilecek yenilikler, paketleme işlemleri gibi işlemlerin daha kullanışlı ya da daha sağlıklı olması için hayata geçirilebilecek inovasyon çalışmaları önem kazanıyor.

Üniversitelerde Gıda Teknolojileri bir uzmanlık bölümü olarak öğrenci yetiştiriyor. Bu bölüm mezunları gıda analizi ve değerlendirmesini yapabilecek nitelikte teknik çalışanlar olarak gıda sektörünün birer üyesi olacaklar.

Gıda sektöründe gıda teknolojilerinin kullanılıyor olması üniversitelerde bölümü açılarak nitelikli gıda teknisyeni yetiştirilmesi Gıda mühendisliği gibi bölümlerde mühendislerin yetiştirilmesi her gün nüfusu artan dünyamızda insanlığa yetecek kadar üretim yapılması yapılan üretimin sağlıklı olması için kaçınılmaz bir gereklilik olarak çıkıyor karşımıza. Bilimsel yöntem ve uygulamaların kullanılması teknolojinin yaşamımızın her alanında kullanılıyor olmasının bir sonucu.

Araştırma sonuçları gıda sektöründe henüz orta düzey teknoloji kullanıldığını söylüyor.

Gıda Sektörünün Görevi

Gıda sektörünün görevi nedir dediğimizde, sağlıklı gıda üretmek ve sağlıklı şekilde halka sunmak şeklinde özetlenebilir. Üretimden tüketiciye ulaşacağı süre içinde geçirilen tüm aşamalar bu sürece dahil olan tüm unsurların geliştirilmesi gıda sektörünün sorumluluk alanını oluşturuyor.

Bu alanda uluslararası örgütlerden söz etmek mümkün. FAO Dünya Tarım Ve Gıda Örgütü, dünya üzerinde gıda ve tarım ile ilgili çalışmaları örgütlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacı ile kurulmuş.194 üyesi bulunan örgüte ülkemiz 1948 yılında dahil olmuş.

Örgüt merkezi 1951 senesinde Washington’dan Roma’ya taşınmış iki yılda bir toplanan örgüt dünyada ki tüm tarımsal alan ve gıda ile ilgili gelişmeleri faaliyetleri inceliyor iyileştirme çabalarında bulunuyor. Tarımsal faaliyetler ve doğanın korunması amacı ile 8 alt komite oluşturulmuş.

2009 yılında Acil Eylem Planı başlatan örgütün bu kapsamda başlattığı çalışmalarının halen sürdüğünü belirtiyor kaynaklar. Orta Asya Alt Örgütü, Dünya Tarım Ve Gıda Örgütüne bağlı olarak 2007 yılında Ankara’da faaliyet göstermeye başlamış. Sektörel Pazarlar ve Yatırımcı Sorunları

Gıda Sektöründe Teknolojik Gelişmelerin Yayılması

Araştırmacılara göre, küreselleşme neticesinde teknolojik gelişmelerin hızla yayılması rekabeti artırıyor artan rekabetin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendiren uzmanlar yeni teknolojilerin hızla uygulamaya konulmasını öneriyorlar.

Yüksek kalite, güvenilirlik, uygun fiyatlama bir başka rekabet unsurları listesi, hizmet içi eğitim, çalışan profesyoneller ve uzmanların istihdamı, ürün geliştirme tüm alanları ile rekabetin vazgeçilmez mutlaka uygulanması gereken faaliyet alanları.

17-20 Ocak 2018 tarihinde Uluslararası Gıda Üretim Fuarı ANFAŞ gerçekleşti. Türkiye’nin 2023 yılına gelindiğinde dünya ekonomisi içinde ilk on içinde bulunması hedefleniyor. 3-4 Mayıs 2018 tarihinde ise 6. Gıda Güvenliği Kongresi yapıldı. Kongre gıda alanında faaliyet gösteren, destekleyen kurumları ve meslek gruplarını ağırlayacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversite ve Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelecek. 1-4 Mart 2018 tarihinde Dünya Tarım Ve Gıda İş Birliği Zirvesi Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleşti.

Zirvede Milli Tarım Projesinin 2023 ve 2071 yılları hedeflerine yönelik hizmetlerin gerçekleşebilmesi konularının görüşüleceği zirveye Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu öncülüğünde Avrasya Kültür İş Birliği ve İş Lobisi Vakfı, Şangay İş Birliği Örgütü İş Kulübü, Türk – Arap Ekonomik ve Stratejik İş Birliği Derneği, ülkelerin yatırımcıları, İş adamlarının katılımı bekleniyor.

Zirvenin amacı yatırımcıları yurdumuza davet etmek. Kasım ayı başlarında Türkiye Tarımsal Finans Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin ana konusunu Türkiye’de tarım sektörünün büyütülmesi çalışmalarının finansman ihtiyacını da büyüteceği ön görüsü ile durumun değerlendirilmesi, üreticinin sorunlarının tarım faaliyetinin başlangıcından son aşamasına dek sahiplenilmesi için konuya dahil olan aktörlerinin tam katılımının sağlanması yönünde gösterilecek çabaları ve gerçekleştirilecek faaliyetleri oluşturuyordu.

Zirveye; kamu kuruluşları, üniversiteler ve odalar katıldı.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz