Yatırımcı Arıyorum

Girişimcilikte Başarıyı Yakalamak

Başarılı Girişimci Olmak

Hayatta başarının asıl nedeni aslında insan ilişkileridir. Bu sebeple bir işi yapar iken evvela insan ilişkilerinize ve daha sonra kapsamlı bir eko sistem üzerinden çalışmak oldukça önemlidir. Yaptığınız veya ilgilendiğiniz iş ve konu üzerinden, çevrenizin, paydaşlarınızın ve ortaklarınızın fikrine önem vermekte fevkalade mühim. Bunlar üzerinden göstereceğiniz özen, çalışma hayatınızda başkaları için iz bırakmanıza da vesile olacaktır. İrtibatta kalmanız gereken şahıslar ile ilişkilerinizi her daim samimi tutmak size büyük artılar kazandıracaktır. Yaptığınız iş hususunda maharetlerinizi beslemekte büyük artılar getirecek başka bir olgu. Girişimcilik için bu hususlar büyük önem taşımaktadır. Çevrenizde yahut gözlemleriniz içerisinde hayatın kendisinden işiniz ile alakalı öğrenebileceğiniz nice nice şeylerin olduğunu asla unutmamak gerekir. Maksat görebilmektedir. Bu saydıklarımız bir kişide vücut bulduğu taktirde, o kişi için artık başarı oldukça yakın ve kalıcı olacaktır.

Değişime Ayak Uydurmak

Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bunu hepimiz oldukça somut bir biçimde farkındayız. İletişim muazzam bir boyuta ulaştı. Bir günde yaklaşık üç yüz milyar e-posta atıldığını biliyor muydunuz? Böylesine bir değişim içerisinde hiç bir şey aynı kalmıyor. Böylesine bir sistemde ise girişimcilik zaruri hale gelmektedir. Ayrıca girişimciliğin bir de global kısmı var. Global girişimcilik sıfatı altında, sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile, paydaşları bir araya getiren unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

1980’lerdeki dışa açılmadan sonra global anlamda en büyük adım olarak görülen global girişimcilik büyük markalar ve isimler ile daha da şahlanmakta. Finansçılar ile girişimcilerin bir araya gelmesine vesile olan konferansların da ülkemizde artması elbette gurur verici. Unutmamak gerekir ki hayat bir yarıştır ve hayat gibi girişimcilikte bir yarıştır. Bunun için günü iyi takip etmek, günün ve yarının ihtiyaçlarını iyi takip edebilmek, esbab-ı mucibesi meraklı olmak gerekiyor. Hayata geçirilebilecek ve sürdürülebilir fikirlerin yanı sıra kaliteyi arttırma ve değişen ihtiyaçları cevaplandırabilmek girişimciliğin gerekliliğinden biri de bugünü ve yarını iyi analiz edebilme kabiliyetidir.

Girişimcilik

İçinde bulunduğumuz çağın getirdikleri neticesinde bir ihtiyaç halini alan girişimcilik, değişime uyum sağlayabilenler için bir atak, sıçrama ve kazanç kapısı olacaktır. Düşüncelerin, düşünce emeğinin ekonomik anlamda karşılık bulduğu ve kitlelerce kabul gördüğü, ihtiyaçlara cevap olduğu taktirde buna girişimcilik diyebiliriz. Düşünce üretime geçtiğinde girişimcilik broşunu takmış demektir. Maddi yüksek kazanç ve elde edilen karlar bir girişimci için salt başarı göstergesi olmakla beraber, gerçek bir girişimci için başarı rekabetin yoğun olduğu ortamda başarılı ve kabul görmüş bir üretimin fikir babası olmaktır. Girişimcileri Başarıya Götüren Noktalar

Değer yaratmak bir girişimci için çok daha mühimdir. Girişimcilik bireysel beceri gerektirdiği gibi, yönetme yeteneği de istemektedir. Girişimcilik sadece ticari bir yapı değildir. Aslında girişimcilik bir değer yaratma ve bu değeri kabul ettirebilme süreci ve arzusudur. Değer yaratabilmek içinse bir girişimcinin risk alabilmesi ve en önemlisi fırsatları görebilmesi gerekmektedir. Öngörü yeteneği olan, iş planlamada maharetli, insan ilişkilerinde son derece başarılı, yeniliklere uyum sağlayabilen şahısların girişimcilikte başarıya çok daha hızlı ulaştıkları aşikar bir gerçektir.

Yaratıcı Olmak

Girişimcilik aslında yaratıcılık kadar, odaklandığı işinde yahut projesine kendini adama da ister. Kararlılık ve tutku girişimciliğin olmazsa olmazlarındandır. Bir girişimciyi başarıya götüren anahtarlardan ikisi de gerçekçi olmaları ve gerçek bir vizyona sahip olmaları yanı sıra, stratejilerinin oluşudur. Söz konusu bu nitelikler girişimcinin girdiği yol boyunca fevkalade yararına olacaktır. Aslında tüm bunlar kadar becerilerinizin, girişimleriniz ve hedefleriniz ile uyumu önem arz etmektedir. Girişimcilikte başarıyı yakalamanın ilk adımı fevkalade bir heves, azim ve inanmakla başlar. İhtiyaçları karşılayan, yenilik sağlayan ve kitlelere bunu kabul ettirmek ile devam eden girişimcilikte bir değer yaratabilme girişimciliğin ödülüdür. Başarılı girişimciler gerek işletmeler, gerek tüketiciler açısından sağlıklı bir pazar ortamı oluşturmada da büyük yardımcı olmaktadırlar.

Fırsatları Görmek

Fırsatları görebilen, fırsatların nerede olabileceğini öngören, bu fırsatlardan nasıl yararlanabileceğini bilen, hangi kaynaklara ihtiyacı olduğunu doğruyu analiz edebilen kişi iyi bir girişimci olma yolunda önemli adımlar atmış demektir. Girişimciliğin kalbinde fırsatları yakalayabilmek ve değerlendirebilmek yatar. İçsel hissiyatlar ve fikirlerden ziyade pazar ihtiyacı olan fikirler çok daha fazla başarıya ulaşmaktadır. Pazarda var olan açıkları belirleyerek ve ben bunlara nasıl çözüm olabilirim sorusunun cevabı ile başarıya yaklaşmanız çok daha hızlı olacaktır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz