Yatırımcı Arıyorum

Global Düşünce Sistemiyle Nasıl Daha Başarılı Olunur?

Dünyanın sınırları sadece fiziksel anlamda çizilir ve konu internet olunca sınır kavramı hepten yok olur. Çünkü Facebook gibi sosyal medya platformları, twitter gibi mikro kanalların hepsi tek bir platformda birbirine bağlamaktadır ve bu küresel düşünce çağına geçiştir. Maksimum düzeyde iletişim, gerçekten küreselleşmiş dünyanın bir nevi kulağı gibidir. Çünkü süper derecede iletişim kurulan birbirine bağlanan bir dünyada yaşamaktayız ve her şey birbiri ile alakalıdır. Tabi ki bu durumun şirketler ve çalışanları üzerinde kayda değer bir etkisi vardır. Artık iş dünyasında kimse büyük resme bakmadan karar verememektedir.

Küresel Düşünce Firmalar İçin Neden Önemlidir?

Bunun bir firma için anlamı nedir? Tüm dünyanın bu şekilde yoğun etkileşim içinde olmasından dolayı hiç kimse ve hiçbir kuruluş bu küreselleşmeye kayıtsız kalamaz, kalmayı tercih ettiğinde başarısızlık içten bile değildir. Baştan başarısızlığı kabul etmesi gerekir. Kayıtsız kalmayı bırakın artık küreselleşmeyi düşünce sürecinde ve eylemlerde barındırarak bir yaşam şekli haline getirilmesi gerekmektedir. Durum böyle olunca küreselleşmeyi özümsemek şarttır ve küreselleşmeyi özümsemenin yollarından biri küresel düşünerek, yani bir kişinin yakın çevresinin ötesinde düşünerek ve bir bütün olarak sistem olduğunu kabul ederek saygı gösterilmelidir. ve sürekli olarak onunla daha yakından ilgilenmeli ve bilgi sahibi olunmalıdır. Merak, netlik, şefkat, seçim ve cesaret, küresel bir düşünürün kritik yapı taşları olduğu akılda tutulmalıdır.

Küresel Düşünceyle İlgili Bilinen Yanlışlar

Küresel düşünme geleceğe odaklanır, bileşenleri ve sistemleri bütünsel bir çerçeveye dahil eder. Bu uzun vadede, büyük resme bakmayı sağlar. Küresel düşüncenin yalnızca üst yönetimin sorumluluğunda olduğuna inanılıyorsa, organizasyondaki herkes buna göre ayarlanmışsa ve şirketin küresel alanda daha hızlı ilerleyeceğine inanılıyorsa bu yanlış bir düşünce tarzıdır. Global düşüncede usta olmak için, zihniyeti doğrusaldan çevreye kaydırmak gerekir; çünkü her şey birbirine bağlıdır. Hiçbir şey izole değildir ve her karar bir dalgalanma etkisi yaratır. Akıllı bireyler bir kişinin verdiği karar tarafından yaratılan dalgalanmaların gücünü nasıl kullanacaklarını iyi bilmektedirler.

Zihniyetteki ikinci önemli değişim, izole edilmiş analizden senteze geçmektir. Sentezde, yeni bir şey yaratmak için iki veya daha fazla unsur birleştirilir. Bu nedenle, yeni ve akıllıca bir çözüm oluşturmak için görünüşte farklı bölümlerin nasıl birleştirebileceği düşünülmelidir. Küresel düşünme, bir şeyin küçük bir kısmına bakıldığında durumları daha geniş bir perspektiften görmeyi sağlar. Karmaşık etkileşimlerin çoğunu ve sistemin diğer kısmıyla olan bağlarını kaçırmak yaygın bir durumdur ve hal böyle olunca bu, problemleri çözmek veya karar almak için dar görüşlü bir yaklaşımla sonuçlanır.

Küresel Düşünce Nasıl Kullanılır?

Küresel düşünme süreci adeta uzun bir serüvendir. Bu serüvene başlamaya yardımcı olacak bazı sorular:

  • Yapılacak planların uzun vadeli etkileri ve sonuçları nelerdir?
  • Sistemin hangi kısımları dahil olacaktır?
  • Şirketin uzun vadeli hedefleri nelerdir?
  • Mevcut eylemler, şirketi uzun vadeli hedeflere doğru mu yönlendiriyor mu?
  • Şirketin gelecekle ilgili vizyonu nedir, yapılan eylem buna uyumlu mudur?
  • Şirket bu eylemden sonra nasıl değişecek mi veya işini uygulanmasından sonra durum ne olacak?

Global yani küresel düşünce sistemi kullanırken, sınırsız olasılıklardan biri seçilmeli ve mevcut durumun ötesinde yaratacağı sonuçlar görülmelidir. Bir karara varmak için yaratıcı ve mantıklı akıl yürütme gücünden yararlanmak mümkündür. Örneğin, bir vizyonu kurarken, yaratıcı mantık, paralel mantıksal düşüncede vizyonun uzun vadeli sonuçlarını kontrol etmeye başlar. Bu şekilde bir durumu bütünsel olarak görme, birbirine bağlı olduğunu kabul etme ile bir soruna genellikle birden fazla çözüm üreterek karar vermeyi sağlar. Bu zor bir süreç değildir çünkü doğuştan gelen düşünce sistemlerinde bu düşünce tarzı aslında mevcuttur. Mevcut olan bu düşünce tarzı geliştirilirse şaşırtıcı düzeyde kapsam ve derinlik kazanarak gelişebilir. Yaratıcı Düşünce Nedir, Nasıl Geliştirilir?

Küreselleşmek

Küreselleşme basit bir trend değildir, bir gerekliliktir. Çünkü şirketler için kendi alanlarında rekabet edebilmeleri için bu küresel düşünce tarzına ihtiyaçları vardır. Uluslararası büyüme kaydetmek isteyen şirketler için yararlanabilecekleri birçok fırsatları vardır. Bunlar arasında yeni pazarlara erişim kazanmak, ekipleri büyütmek ve gelirleri artırmak sadece birkaç tanesidir. Her boyuttaki şirketler, küreselleşmenin ticari faydalarından haberdar olmalı ve kendini bu konuda geliştirmelidir.

Küresel olarak düşünmek, rekabeti geride bırakma konusunda bir seçenektir ve her geçen gün daha fazla zorunluluk haline gelmektedir. İşini uluslararası hale getirmek isteyenler için fırsatlar yaratarak büyüme şanslarını artırır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz