Yatırımcı Arıyorum

Güneş Enerjisi Yatırım Desteği Almak

Güneş Enerjisi Üretim Destekleri

Enerji ekonomik dengeleri temelden etkileyen bileşen olmasının yanında yaşamın her alanı için gerekli olması özelliği ile yatırımcıların hedef alması gereken cazip sektörlerden biridir. Enerji fiyatlarının piyasaya etkilerine kabaca göz gezdirecek olursak enerji fiyatlarında gerçekleşen birazcık bir yükselişin girdi maliyetlerini arttırdığını dolayısıyla ürün maliyetlerinin yükselmesine neden olduğunu görürüz.

Enerji fiyatlarının belirli bir seyir izlememesi maliyet ve ürün fiyatlarını arttırdığı gibi ekonominin dengelerini temelden etkileyerek enflasyon sorununun büyümesini de tetiklemektedir.

Enerji Üretimi Alanında Yatırım Desteği Veren Kurumlar

KOSGEB

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre ülkemizin yıllık güneşlenme süresi 7,5 saat civarında dolayısı ile ülkemiz güneş enerjisinden yararlanarak enerji üretilmesine uygun bir potansiyel ortaya koymakta.

KOSGEB 2012 yılında nüfusu 10.000 in altında olan ilçelerde %100 oranında hibe dağıtmış. Hibeden yararlanabilmek için küçük veya büyük oy hayvan işletmecisi olmak, tarım ve tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kapsamında bulunmak ve nüfus şartını sağlamak gibi özellikler aranıyor.

Çiçek fidan işi ile uğraşan girişimciler seracılık yapanlar KOSGEB teşviklerinden yararlanan sektör mensupları arasında yer alıyor. Güneş Enerjisi Sistemi kurulacak alanlar ile ilgili belirli koşulların sağlanması gerekli öncelikle düşünülen bölge için TEDAŞ ile görüşerek kapasite uygun bilgisi almak gerekiyor.

Ülkemizde güneş enerjisi kurulu gücü 2004 yılında 40MW 2018 yılında bu rakam 4.800 MW gücüne yükselmiş.

TÜRKİYE TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRME VAKFI

Türkiye Teknolojiyi Geliştirme Vakfı bu alanda faaliyet gösteren destekleyici kurumlardan biri asıl amacı ise enerjide verimliliğin yükseltilmesi. Vakıf maliyetlerin düşürülmesi sureti ile verimliliğin artırılması yönündeki çabalara katkı sağlamakta. Desteklenecek girişimlerde uzun vadeli ve geri dönüşümlü olma niteliği aranıyor.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Sadece güneş enerjisi değil yenilenebilir enerji üretimine yapılacak tüm yatırımlarda banka faaliyetlerinden yararlanmak mümkün. Dünya Bankası tarafından enerji verimliliği yatırımlarına verilen kredi tutarı 50 Milyon Dolar olarak açıklanmış. Aranan koşul ise yatırımın %15 kadar bölümünün yatırımcı tarafından karşılanması.

AVRUPA YATIRIM BANKASI

Yatırım yapılacak faaliyetin %50 kısmına kredi desteği sağlayan bankada alınabilecek üst limit 25.000.000. Euro olarak ifade ediliyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası iki ana başlık altında toplamış enerji yatırımlarına verilecek kredi desteklerini.

 • Etüt Proje Kredisi
 • Enerji Verimliliği Geliştirme Kredisi

Verilen destek kredilerinin ilk yılı geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli olacak şekilde planlanarak girişimciye oldukça büyük kolaylık sağlanmış. Etüt Proje desteğinin üst sınır 50 Bin Lira olarak açıklanmış.

TURSEFF

Ülkemizde uygulamaya konulan sürdürülebilir Enerji Finans Programı faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlayan bankalar Vakıfbank, Denizbank, Garanti Bankası ve Akbank olarak ifade edilirken kredi kaynağı Avrupa İmar Bankası olarak açıklanmış.

KREDİ VERİLECEK KİŞİDE ARANAN KOŞULLAR

 • Girişimcinin maddi olanaklarının kredi çekmeye uygun olması
 • Girişimcinin bankanın aradığı özellikleri taşıyor olması
 • Bankaların onaylaması

Güneş Enerji Santrali Kurmak

Enerji Santrali Kurarken İzlenmesi Gereken Adımlar

Girişimciler TEDAŞ ile bağlantı kurarak istenen belge ve dokümanları öğrenmek ardından bu belgeleri eksiksiz hazırlayarak çağrı mektubunun alındığı tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde TEDAŞ’a kaydı yaptırılmalı ve en fazla 180 gün yaklaşık 6 ay içerisinde işlemlerini onaylatmalıdırlar.

Onaylanma süresinin TEDAŞ tarafından uzatılması durumunda girişimciler 90 süre ek yazısı istemelidir. Mevcut süre içerisinde onaylanan güneş enerjisi yatırım projeleri için dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması yapılır.

Kurulumu yapılan güneş enerjisi santralinin faaliyete geçebilmesi için TEDAŞ ve dağıtım şirketinin uzmanlarından oluşan heyet tarafından tesiste gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tesis onay alırsa, dağıtımcı şirket ile yatırımcı arasında sistem kurulum anlaşması imzalanır böylece yatırımcı tüzel kişiliğine kavuşmuş olur.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Akım bilgisi, güç kaybı, doğru akım bilgisini içeren tablo
 • DC giriş gerilim bilgileri, panel bilgisi
 • Kısa devre hesap bilgileri
 • Topraklama hesapları
 • Paratoner tesisi hesapları
 • Transformatör güç hesapları
 • Acil aydınlatma hesapları
 • Panel konumlarının bilgisini veren sistem şeması
 • Fotovoltaik panel bilgileri
 • Kablo dağıtım bilgisi
 • Yüksek gerilim vaziyet planı
 • Alçak gerilim vaziyet planı
 • Yüksek gerilim hücrelerinin detay bilgileri
 • Yangın algılama sistem planları
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden alınacak olan YEGM belgesi
 • Sistem temel bilgisi içeren form
 • Tarım görüşü yazısı(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden temin ediliyor)

Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz