Yatırımcı Arıyorum

Güneydoğu İlleri Sektörel Kalkınma Yaklaşımı

Güneydoğu’da Sektörel Kalkınma

Güney Doğu Anadolu illerimizden Şırnak ilimizin başlıca gelir kaynağı hayvancılık bunun yanı sıra tarım ve ticaret faaliyetleri de gerçekleşiyor. Tarım alanlarında buğday, mercimek, arpa yetiştirilse de tarım alanlarının azlığı nedeni ile tarım faaliyetleri kısıtlı.

İlde tarım az sanayi faaliyeti bulunmamakta hayvancılığa bağlı dokumacılık gelişmiş.

Nisan ayı 2017 itibarı ile Şırnak’ta KOSGEB teşvikleri ile 282 Bin Lira hibe dağıtılmış, 625 yeni girişimci sertifikalarını almış.

Kalkınma Bakanlığı’nın Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini içine alan bir bölge kalkınma planı mevcut. Plan hazırlanırken Avrupa Birliği uyum süreci ve Birleşmiş Milletlerin 2000 yılında 189 ülkenin birleşimi ile imzalanan Bin yıl Bildirgesi koşulları da büyük etken oluşturmuş.

Bildirgede yer alan koşullar, Yoksulluğun ortadan kaldırılması, her vatandaşın temel eğitim hakkının gözetilmesi, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi, Anne ve çocuk sağlığının korunması, salgın hastalıklardan korunma ve önlenmesi çalışmaları, kalkınma için küresel iş birliği konusunda çaba gösterilmesi olarak sıralanmış.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ağı

Birleşmiş Milletlerin kalkınma ağı 166 ülkede faaliyet gösteriyor. OECD Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’nün bölgeler arasındaki sosyal ekonomik kültürel farklılıklarının giderilmesi hususunda ki çözüm önerileri ise bölgede bulunan firmaların potansiyelini artıracak gelişme stratejilerinin oluşturulması, yerel değerlerin güçlendirilmesi, fırsatların geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi, bölge sakinlerinin bölgenin yönetiminde aktif olması gibi faaliyetleri içeriyor.

Bilimsel araştırmalar gerçekleştiren kaynakların verilerine göre Türkiye’nin birinci kalkınma planı 1963-1967 yılları arasında uygulamaya konulmuş bölgede ki en önemli yatırım olan GAP projesi teşkilatı ise ancak 27 Ekim 1989 yılında kurulabilmiş GAP kalkınma projesinde 10 Milyon 580 Bin dekar sulama alanı, 22 baraj, 19 hidroelektrik santral, 9 içme suyu projesi yer alıyor.

GAP Projesi

GAP projesi çalışmalarının 2019 yılında son bulması proje bittiğinde ülke ekonomisine 6,7 Milyar Dolar kazanç sağlaması bekleniyor.

Bölgenin genel şartlarından söz ettikten sonra ulusal ve küresel boyutta ki önemini incelemekte yarar var Bölge ülkemizin %3,39 Kilometrekaresini kaplıyor, kültür turizmi bölgede yaygın tarım ve hayvancılık potansiyeli bulunmasına rağmen yeterli düzeyde yapılamadığı bilimsel çalışmalarda belirtilmiş.

Şırnak, Batman, Siirt, Mardin ilerimizin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya açılması tarihi İpek yolu üzerinde bulunması kıtalar arası ticaretin geçiş yolu olması ve tarihi mirasa sahip olması küresel önemini artırıyor.

Şırnak bölgesinde yatım yapacak girişimci adaylarına hemen her sektör için KOSGEB kapsamında bulunan her sektör için teşvik verilebilmekte. Girişimci adaylarının ya da işletmesini büyütmek isteyen girişimcilerin yeni bir proje sunabilecek start-up yatırımcıların daha detaylı bilgi sahibi olmak için il müdürlükleri ile bağlantıya geçmelerinde fayda var.

Bölgenin önemli illerinden Siirt’te çalışabilir nüfusun geçimini tarım ve hayvancılık sektörü oluşturuyor madenlerine gelince kaynaklar, senede 5000 ton tuz üretimi bulunduğunu söylüyor. Kentte Demir yolu ve Kara yolu bağlantısı mevcut birkaç fabrika bulunan ilde sanayi gelişmemiş.

Bölgesel farkların giderilmesi yaklaşımı çerçevesinde bu ilimizde de ülkenin tüm diğer illerinde olduğu gibi zayıf durumda olan sektörleri güçlendirerek ekonomiyi canlandırmak gelişmekte olan sektörlerin büyümesine destek sağlayarak hem sektörün hem ilin kalkınmasını temin etmek amacı ile KOSGEB kapsamında bulunan tüm sektörlere teşvikler verilmektedir.

Batman, Güney Doğu Anadolu bölgemizin önemli illerinden biri Raman dağında çıkarılan petrolümüz ülkemizin petrol ihtiyacının %20 kadar bir bölümünü karşılıyor. Petrol dışında sanayisi gelişmemiş fabrikaları küçük ölçekli ve az sayıda. Tarım potansiyeline sahip tütün pamuk yetiştirilse de tarım faaliyetleri yetersiz. Bölgenin tarım alanlarının GAP projesi bitiminden sonra gelişmesi hedeflenmiş.

Güneydoğu’da KOSGEB Teşvikleri

KOSGEB teşvikleri desteklenen sektörler kapsamında bu ilimiz için de hizmet veriyor. Girişimci adaylarının büyümek isteyen işletme sahiplerinin yeni bir fikri yeni bir projesi olan start-up yatırımcı adaylarının ilgili il müdürlükleri ile daha detaylı bilgi almak için bağlantıya geçmeleri yararlı olacaktır.

Güney Doğu Anadolu illerimizden Mardin’in durumu da bölgenin diğer illerine yakın özellik göstermekte ormancılık az kent halkı tarım ile geçiniyor fakat yetersiz sanayi gelişmemiş hayvancılık faaliyetleri yaygın hayvancılık faaliyetleri sebebi ile yayla ve ovalara göç şeklinde bir yaşam tarzı söz konusu.

Birleşmiş Milletler Bin Yıl Bildirgesi, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Avrupa Birliği Uyum Yasaları bağlayıcılığı ve ülkemizin 2023 tüm illeri ile kalkınma projesi kapsamında Güney Doğu Anadolu bölgemiz için ayrıca bir kalkınma planı hazırlanarak uygulamaya konulmuş faaliyetler hızla sürdürülmekte bu kapsamda destek almak isteyen girişimci ve girişimci adayları KOSGEB ile bağlantıya geçebilirler.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz