Yatırımcı Arıyorum

Günümüzde Satış Pazarlama Kavramı

Satış Pazarlamanın Önemi

Teknolojinin hayatımıza girmesi ile arz ve talebin farklılıklar gösterdiği piyasada ki ürünlerin çeşitliliğinin temini için üretimin ve üretimde kullanılan yöntem ve teknolojilerin tamamen yeniden yapılandığı ekonomi dünyasında ticareti gerçekleştiren ülkelerin uyguladıkları ekonomi politikalarının sonucunda toplumların birbirleri ile etkileşimlerini insanlarda ki para algısını da değiştirmiş kullanıldığı alanlar ve gereklilikleri değişime uğramış tüketim alanı genişlerken kazanç alanını da genişletmiştir.

Satış Pazarlama dediğimizde ilk akla gelen bireysel tüketim malları ve bireysel tüketiciler olsa de Satış Pazarlama, üretimin oluşmasından üretim aşamasına üretim sonucunda toptancılara oradan perakendecilere ve perakendeciden bireysel tüketiciye ulaşmayı anlatan saydığımız pek çok aktörü içine alan uzun bir süreç ve bu süreç içinde ki faaliyetlerin süreci gerçekleştiren tüm aktörler için kazançlı olmasını hedefleyen yetenek, deneyim, bilgi ve çok çalışmayı gerektiren önemli bir alan.

Günümüzde ham maddeden son maddeye kadar Satış Pazarlamaya konu olan ürünün satışında ve pazarlanmasında ki yaklaşımlar, uygulanan teknikler de yöntemler ve teknolojiler gibi değişmiş midir bu sorunu cevabı büyük ölçüde evet olsa da değişmeyen ve değişmeyecek pek çok husus vardır. Tüketimin hangi aşamasında ki aktörden söz ediyorsak olalım ürünü aldığımız sattığımız kazanç elde ettiğimiz unsur insan onun psikolojisi ve asla değişmeyecek bazı nitelikleri.

Bu alanda ki yeni uygulama ve yaklaşımları ve insan var oldukça asla değişmeyecek unsurları karşılaştırmalı olarak irdelemekte yarar var.

Satış Pazarlamanın Gelişimi

Gerçek şu ki; Satış Pazarlama kendini güncelliyor. İngilizce kısaltmaları ile bilinen ilk aşamadan son aşamaya olarak tanımladığımız 4p Türkçe söylemi ile Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma, istemi değişmiştir ana yapı değilse de nitelikleri değişmiştir. Tüketiciye erişim daha kısıtlı belli birkaç yoldan gerçekleşirken günümüzün teknolojik imkanlarında ürüne her yerden her şekilde ulaşmak mümkün olmuştur artık ürün her an göz önündedir ulaşılması çok kolaydır. 4C-4Ps Pazarlama Modelleri

Fiyat algısı değer algısına dönüşmüştür, markalaşma çalışmaları nedeni ile bireyler aldıkları ürünle bireysel bakış açısı ile değerlendirildiğinde kendilerine kattıkları değer ile ilgileniyorlar Üretim ve üretici açısından değerlendirildiğinde kalite ve kalite yönetim sistemleri içinde yerini bulan başka bir yaklaşımdan söz etmek mümkün.

Arzın sınırlı olduğu alanlarda talep de sınırlı idi. Arzın çokluğu ve çeşitliliği tüketimi ve rekabeti artırmış satış odaklı üretim anlayışı tüketici tatminini odaklı anlayışa yerini bırakmıştır. Günümüzde tüketicinin aldığı hizmet satışın gerçekleştiği anda bitmemekte olası sorunlar için işletmeler tüketici ile bağlarını sürdürecek yapılar oluşturmaktadırlar. Sunulan hizmet ya da ürün ne olursa olsun amaç artık tüketicinin ürün ya da hizmetten memnun kalmasıdır.

Bu gelişmeler ışığında üreten kimliği ile çalışan kimliği ile önemi anlaşılan insan kaynağının tüketici kimliği ile de en önemli unsur olduğu üretimden tüketiciye ulaşan tüm Satış Pazarlama sürecine yön veren rolleri üstlenen baş aktörün insan olduğu farkındalığı oluşmuştur. Teknolojiler değişebilir, yaklaşım ve yöntemler değişebilir ancak bu sistemi yönetecek yön verecek algıyı oluşturacak insan ve önemi temel yapısı itibarı ile değişmeyecektir.

Satış Pazarlama Alanında Çalışmak

Satış Pazarlama alanında çalışmak isteyen bu alanda kariyer yapacak kimselerin hem klasik yöntemleri hem günümüz yaklaşımlarını incelemesi bilmesi zorunlu bir çalışmadır. Başarı elde edilebilmesi için sürekli araştırma içinde olmak söz konusu ürün, hizmet ne ise hakkında ki tüm bilgilere ulaşmaya çalışmak güncel teknolojik gelişmeleri alan gerektiriyorsa bilgisine dahil etmek sürekli aktif ve güncel olmak bu mesleğin her aşamasında kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Modern Pazarlama anlayışında ki en önemli kriter müşteri kimliği ile tüketiciyi kaybetmemektir. Kaybedilen tüketiciyi yeniden kazanmak sorunları gidermek tüketicisi ile güven bağının sürekliliğini sağlamaktır. Tabii ki satış anlayışının temelinde yatan yaklaşımların değişmesinin nedenlerinden en önemli nedenlerinden biri üretimde ve hizmette kalitenin kalite anlayışının değişmesi yasal çalışmalar ile kalite standartları oluşturulması ve uygulanmasıdır. Yeşil Pazarlama Nedir?

Kalitesine, verimine güvendiğiniz bir ürünü rekabet koşullarına güvenle sunar güvenle satış sonrası takibini yapabilir ve bu işlemleri yerine getirecek birimleri oluşturabilirsiniz. Çağdaş pazarlama anlayışında tüketici memnuniyeti odaklı yaklaşım güncel gelişmelerin yenilikleri de dahil edilerek hayata geçirilmektedir.

Satış Pazarlama Kavramında İnsan Faktörü

Satış Pazarlama alanında baş aktörün insan olduğu farkındalığı oluşmuştur, değişmeyen ana unsurlardan en önemlisi insandır derken onun asla değişmeyecek en önemli özelliğinden söz etmek gerekir. Güven, dünya var oldukça insan denen canlı daima güvende olmak isteyecek, yaşamının her alanında güven hissi aradığı ihtiyaç duyduğu için aradığı bir kriter olacaktır.

İnsan, etkileşim halinde olduğu; hizmet, ürün, kişi, soyut ya da somut unsur ne olursa olsun sadece güvendiği zaman harekete geçecektir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz