Yatırımcı Arıyorum

Güvenlik Şirketi Açmak

Güvenlik Şirketi Nasıl Kurulur?

Güvenlik şirketleri, işyerlerinin, özel konutların, apartman ve site gibi insanların toplu yaşadıkları yerlerin güvenlik ihtiyacını karşılamak ve kolluk kuvvetlerine de yardım amaçlı kurulan özel güvenlik hizmeti veren kuruluşlardır.

Gerekli eğitimlerini alan güvenlik görevlileri silahlı ya da silahsız olarak görev yaparlar.

Görev Alanları

Her ne kadar kolluk kuvvetleri kadar olmasa da güvenlik görevlilerinin de faaliyet alanı geniştir. Kişilerin korunması, işyerlerinin korunması, özel mülklerin korunması, konser ve miting alanlarında düzeni sağlama gibi pek çok görevi vardır.

Güvenlik Şirketi Açarken Kurucularda Aranan Şartlar Nelerdir?

Kurucuların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaktadır. Ayrıca kurucunun herhangi bir suç işlememiş olması gerekmektedir Bu suçlar;

 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar,
 • Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar,
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
 • Zimmet, irtikâp, hileli iflas, hırsızlık,
 • Rüşvet, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Dolandırıcılık,
 • Kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Güvenlik Şirketi Faaliyet İzni İçin Gerekli Belgeler ve Aranan Şartlar

 • Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.
 • Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen bir belge,
 • Yöneticiler için ortaklar kurulundan yetki belgesi,
 • Ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesi örneği,
 • Şirket hisselerinin nama yazılı olması,
 • Şirketin faaliyet alanının koruma ve güvenlik hizmeti olması ve bunun dışında başka bir amaçla kullanılmaması gerekir.
 • Hisse sahipleri ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası,
 • İmza sirküleri gerekmektedir.

Özel Güvenlik Personelinin Yetki ve Yükümlükleri

Özel güvenlik görevlilerinin ihbar yükümlülüğü ve olay yerinin korunma yükümlülüğü yanında bazı yetkileri vardır. Bunlar;

 • Durdurma ve kimlik sorma yetkisi,
 • Arama yetkisi,
 • Emanete alma yetkisi,
 • Yakalama yetkisi,
 • Kelepçe takma ve yakalamada zor kullanma yetkisi,
 • Adli arama yetkisi,
 • El koyma yetkisi,
 • Meşru müdafaa yetkisi bulunmaktadır.

Güvenlik Şirketi Kurulurken Yapılması Gerekenler

 • Daha evvel bir polis ya da asker geçmişiniz yoksa güvenlik eğitimi almanız gerekecektir. Bir işin eğitimini almak sadece diploma sahibi olmak değildir. O işi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek demektir. Bu yüzden güvenlik şirketi içinde gerekli eğitimlerin alınması şarttır. Güvenlik hassasiyet gerektiren bir iştir.
 • Güvenlik şirketi açmak için İçişleri Bakanlığından izin almak gerekir. Bunun için gerekli başvuruları yapıp izin almalısınız.
 • Güvenlik şirketinizin faaliyetlerini yürüteceğiniz, gerekli eğitimleri vereceğiniz bir genel merkez açmanız gerekecektir. Bir nevi kumanda merkezi görevini yürüteceğiniz yerde, gerekli eğitimleri verebileceğiniz bölümleriniz de bulunursa, bunun için ayrı bir yer kiralamanız gerekmeyecektir. Bunun için en uygun yeri belirlemelisiniz.
 • Silahlı olarak görev yapacak personelin silahlarının ruhsatlı olması gerekmektedir. Her silah için başvuru yaparak silah ruhsatlarını almanız gerekir.
 • Güvenlik görevlisi olmak için başvuranlardan adli sicil kayıtlarının istenmesi gerekmektedir. Bunun için sabıka kayıtlarını iyi inceleyin. Güvenlik görevlilerinin sabıka kayıtlarının temiz olma zorunluluğu vardır. Bu nedenle sabıka araştırmasını titizlikle yapmanız gerekecektir. Daha önce bir suça karışmış ancak yasal süresi geçince sabıka kaydı temizlenmiş kişiler de başvuru yapacağından derinlemesine bir araştırma yapmanız önerilir. Güvenlik görevlileri sizi temsil edeceğinden, temiz bir geçmişinin bulunmasını dikkate almalısınız.
 • İşe aldığınız personelinizin psikolojik açıdan da yeterli olup olmadığını anlamak için zaman zaman psikolojik testler yaptırın. Bir psikologa yönlendirmeniz gerekebileceğinden bir psikolog bulundurmanız yararlı olacaktır.
 • Müşterilere ya da müşterilerin mülklerine bir zarar gelmesi durumunda sizin haklarınızı koruyacak bir sigorta yaptırmanız gerekecektir. Bunun için sorumluluk sigortası yaptırın.
 • İşe alacağınız personeliniz, belli bir güvenlik eğitiminden geçmiş kişilerdir. Ancak bazı güvenlik eğitim kursları yeterli olmayabilir ya da sizin istediğiniz şekilde eğitim veremeyebilir. Bunun için uzman bir eğitim kadrosu bulundursanız, zaman zaman personelinizi eğiterek daha iyi hizmet sunmalarını sağlayabilirsiniz.
 • Güvenlik görevlisine ihtiyaç duyan firmaları araştırın ve ihale teklifleri verin.

Unutmayın ki sizinle birlikte piyasada güvenlik hizmeti veren pek çok firma var. Etkili bir ihale dosyası hazırlayın ve ihalelere teklif verin. Büyük firma ve işletmeler, güvenlik personelini ihale usulü ile almaktadır. Bu fırsatları değerlendirin.

Güvenlik Şirketi Açarken Gerekli İzinlerin Alınmasının Önemi

Güvenlik şirketi kurulacağı zaman gerekli izinlerin alınması için başvurulur. Şirketin kurucusu / kurucuları ve yöneticileri hakkında detaylı güvenlik ve sabıka soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu faaliyet izni almaya hak kazananlar, gerekli harçları yatırdıkları takdirde faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Faaliyet izni bulunmadan güvenlik şirketi açanlar hakkında gerekli işlemler yapılır ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis ayrıca adli para cezası verilir. Bu kişiler bir daha güvenlik şirketlerinde yöneticilik ya da kuruculuk yapamazlar.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz