Yatırımcı Arıyorum

Halı Sektörü İş Fikri

Halıcılık İş Fikri

Halı üretimi de satışı da iki alanda gerçekleşiyor; Makine halıları ve el halıları. Makine halısında küresel ithalat rakamları 2010 senesi itibarı ile büyümeye başlamış 2014 senesine gelindiğinde %8,3 büyüme gerçekleştirmiş.

Makine halısı sermaye yoğun bir sektör yerleştiği iller ülkemizde Gaziantep, Kayseri ve İstanbul. Halı ihracatı en fazla yaptığımız ülke Suudi Arabistan ardından Avrupa ülkeleri, Çin ve diğer Arap ülkeleri geliyor.

Küresel düzeyde el halısı üretimini yapan ülkeler arasında Çin, Türkiye, Pakistan, İran, Nepal ve Tibet sayılıyor. Küresel ihracatın %6,4 kadar bölümünü 2014 yılında Türkiye gerçekleştirmiş. Halı ülkemizde tekstil sektörü içinde yer alıyor.

El Dokuması Halıcılığı

El dokuması halıcılık Niğde ilimizde yakın bir tarihe kadar popüler mesleklerden biri olarak görülüyordu öyle ki 10-15 yıl öncesine kadar nerede ise her evde halı dokuma tezgâhının bulunduğunu söylüyor kaynaklar. Halı dokuması genellikle kadın iş görenler tarafından yürütülen bir iş kolu, halı desenleri ise özel tasarımlar değil bölgenin yaşamını, bölgenin gerçeğini ve kültürünü yansıtan özellikler taşıyor bu niteliği ile turistlerin çok daha fazla ilgisini çekmiş yöresel el dokuması halılar. Kullanılan motiflerin konularında yeniden diriliş, nazar, ölüm, günah gibi kavramlar işlendiği gibi kuş, koç boynuzu ve bazı bitkiler desenlere hayat vermiş.

Halı yapımında kullanılacak yünler eğirtilip ip haline getiriliyor daha sonra boyanan ipler halı dokumaya hazır hale getiriliyor. Büyük emek ve zaman, sabır gerektiren halı dokuyan insanın kültürünü, duygusunu ve yöresinin özelliklerini ipliklerin tel, tel dokunuşu ile anlatan muhteşem sanat halı dokumacılığı.

Yün olarak ele gelen hammadde ile başlayan meşakkatli çalışmanın sonucunda ortaya çıkan eser için elbette değer biçmek hayli zor. Günümüzde bu anlamlı fakat bir o kadar zor zanaat yeniden canlandırılmaya çalışılmakta.

Makine Halıcılığı

Sektör çağın gereklerine göre yenilenerek, günün koşullarına ve günümüz tüketicisinin beklentilerine göre üretim anlayışını yeniden yapılandırmış. Makine kullanımı artırılarak emek yoğun sermayeden makine yoğun sermayeye doğru bir geçiş tercih edildiği gibi üretilen ürünlerin desenlerinde, kullanılan iplik türünde ve saçak gibi aksesuar niteliği taşıyan detaylarda değişikliklere önem verilmiş.

Çağımız insanı yoğun tempoda yaşanan kent koşuşturması içinde evinde daha rahat tasarımlar, daha kullanışlı pratik ve hafif eşyalar tercih eder oldu. Giyim kuşam anlayışı gibi günlük alışkanlıklarımız, yaşam alanlarımız ve kullandığımız eşyalarımız da değişti.

Evimizde daha hafif, taşınması kolay, gelenekselden çok günümüz dinamizmini yansıtan modern çizgi ve tasarımlar sergileyen halı modelleri tercih edilir oldu. Halı sektörünün aktörleri müşteri memnuniyeti noktasında kişiye özel halı üretimine de başladılar, evin büyüklüğüne göre tüketicinin, beklentisi doğrultusunda üretilmiş halılar müşterinin beğenisine sunuluyor.

Gaziantep yıllık makine halısı üretimi 481 Milyon 234 Bin 680 metrekare olarak ifade ediliyor. Sektörün pazardaki rekabet paylarını yükseltmek için önem verdikleri stratejik çalışmalarından biri markalaşmak. Verilere göre Türkiye 150 kadar ülkeye halı ihracatı gerçekleştiriyor fakat bu pazarlardaki gücü yeterli değil bu sebeple mevcut pazarlardaki hakimiyetin artırılması rekabet gücünün yükseltilmesi ana hedeflerden birini oluşturuyor. Türk Halıları Dünya İhracatında Hız Kazandı

Sektörün 2014 yılındaki incelemelerinde ortaya konulan ana sorunlardan bir başkası işletmelerin yeterince kurumsal olmayışı, küçük işletmelerde planlama yapılmadığından dolayısı ile hedef belirlemeden yapılan üretimin amacına yeterince ulaşılamamasından yakınılıyor.

Profesyonel iş anlayışının geliştirilmesi, nasıl kurumsal bir yapı kazanılacağı ile ilgili küçük işletmelere çeşitli seminer ve eğitimler verilerek sorunların sebep olduğu eksiklikler ve aksaklıklar giderilmeye çalışılıyor.

Günümüzde üretim ve hizmette uygulanması gereken standartların işletmeler tarafından öğrenilerek kullanılması büyük önem taşıyor özellikle ihracatın geliştirilmesi konusunda üretilen halıların kalite standartlarına uygun olarak üretilmeleri ve beklenen standartlarda satışa sunularak nakledilmeleri hayati önem arz eden ticari davranış modeli.

Ülkemizdeki bir başka sorun makine ve ham maddede dışa bağımlı olmamız ne yazık ki, bugün bu sorunlar da giderilmeye çalışılmakta ülkemizde petrokimya üretim tesislerinin inşasına büyük önem verilmektedir. Halı üreticilerinin yurtdışından makine ithal etmeleri sermaye giderlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor bu konuda alınacak bir önlem, bulunacak bir çözüm firmaların verimliliğini artıracaktır.

Halı Dokuma Makineleri

Ülkemiz ihtiyacı olan halı dokuma makinelerini Belçika, Almanya gibi ülkelerden karşılıyor. Halı günümüzde kullanılıp atılan bir nitelik sergilemeye başlamış görselliği ve kullanışlı oluşu ile tercih edilirliği değişebilen bir ürün haline gelmesi kullanılıp atılır nitelik kazanmasında etken olmuş dolayısı ile tüketiciler belli aralıklar ile halılarını değiştirmeye başlayarak eskisinden daha fazla halı tüketmeye başlamışlar.

Sektör dinamizm kazanmış, sorunları giderilerek yeniden yapılanıyor ve hız kazanıyor.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz