Yatırımcı Arıyorum

Her İşletmenin İzlemesi Gereken Temel Metrikler

Yönetim Metrikleri

İşletmelerin %28’i şirketin finansal yapısı ile ilgili sorunlardan dolayı başarısız olmaktadırlar ve buna muhasebe kayıtlarının yanlış veya eksik tutulması da dâhildir. Bir girişimcinin işletme başarısını izlemesinin yolu, önemli finansal metrikleri izlemesi, analiz etmesinden geçmektedir ve bunun başka bir yolu yoktur. Şayet işletme varlıkları karışıyorsa, geç vergi beyanı için cezalar ödenebilir, masraflar göz ardı edilebilir, fatura ve çalışan ödemelerinde zorluklarla karşılaşılabilir. Bu risklerin sağlıklı bir muhasebe sistemi yürütülmediğinde her şirket için az da olsa söz konusu olduğu unutulmamalıdır.

Bu temel metriklerin her birinin işletme hakkında ne ifade ettiğini anlamak gerekir. Bunun yanında aynı zamanda bu metriklerin sürekli olarak nasıl performans gösterdiğini izlemek de önemlidir. Bu, daha iyi kararlar verilmesine ve gelecek için proaktif olarak planlama yapılmasında fayda sağlamaktadır. Fakat işletmenin türüne bağlı olarak, izlenilen metrikler farklılık gösterir. Örneğin, bir e-ticaret web sitesi varsa, benzersiz ziyaretçileri, yönlendirmeleri, hemen sayfadan çıkma oranını ve benzerlerini ölçmek gerekir. Eğer abonelik tarzı bir iş söz konusu ise, abone kayıp oranı, aylık yeni abone geliri, yaşam boyu değeri gibi metriklerin izlenmesi gerekir.

Metrik Nedir?

Metrikler, performansı veya üretimi değerlendirmek, karşılaştırmak ve izlemek için yaygın olarak kullanılan nicel değerlendirmenin ölçüleridir. Genel olarak, bir grup metrik genellikle yönetim veya analistlerin performans değerlendirmelerini, fikirlerini ve iş stratejilerini korumak için düzenli olarak gözden geçirdiği bir gösterge tablosu oluşturmak için kullanılır. Tarih boyunca muhasebe, işlemler ve performans analizinde metrikler kullanılmıştır.

Metrikler, endüstri standartlarına ve genellikle kullanımlarını yöneten tescilli modellere sahip olarak çok çeşitli şekillerde bulunabilmektedir. Yöneticiler bunları kurumsal finans ve operasyonel stratejileri analiz etmek için kullanırlarken, analistler bu fikirleri görüş ve yatırım önerileri oluşturmak için kullanırlar. Portföy yöneticileri, yatırım portföylerini yönlendirmek için metrikleri kullanır. Ayrıca, proje yöneticileri de onları her türlü stratejik projeye liderlik etme ve yönetmede önemli bulmaktadırlar.

Genel olarak, metrikler çok sayıda yöntemden üretilen çok çeşitli veri noktalarını ifade ederler. Sektörler arasındaki en iyi uygulamalar, devam eden değerlendirmelerde kullanılan ortak bir dizi kapsamlı metrik oluşturmuştur. Bununla birlikte, bireysel durumlar ve senaryolar genellikle kullanılan metriklerin seçimine rehberlik etmektedir.

Metrikler Nasıl Seçilir?

Her iş yöneticisi, analist, portföy yöneticisi veya proje yöneticisi kendi metrik analizlerini oluşturmak ve yapılandırmak için bir dizi veri kaynağına sahiptir. Bu, önemli değerlendirmeler için gereken en iyi metrikleri seçmeyi zorlaştırabilir. Genel olarak yöneticiler, temel performans göstergeleri (KPI) olarak bilinen unsurun bir gösterge tablosunu oluşturmaya çalışır.Yararlı bir metrik oluşturmak için bir yöneticinin öncelikle hedeflerini değerlendirmesi gerekir. Oradan, bu hedeflerle ilgili faaliyetleri ölçen en iyi çıktıları bulmak gerekir. Son adım, ticari kararlarla entegre edilmiş KPI metrikleri için hedefler ve adımlar belirlemektir.

Akademisyenler ve kurumsal araştırmacılar, KPI’ların ve diğer metrik gösterge panellerinin yapımını şekillendirmeye yardımcı olabilecek birçok endüstri metriği ve yöntemi tanımlamışlardır. Douglas Hubbard tarafından çeşitli iş uygulamalarındaki metrikleri analiz etmek için uygulamalı bilgi ekonomisi adı verilen, genel karar analizi yöntemi geliştirilmiştir. Diğer popüler karar analizi yöntemleri arasında maliyet-fayda analizi, tahmin ve Monte Carlo simülasyonu bulunmaktadır.

Birçok işletme, birçok sektörde endüstri standardı haline gelen belirli yöntemleri de yaygınlaştırmıştır. DuPont, kendi işlerini iyileştirmek için metrikleri kullanmaya başlamıştır ve bu süreçte özkaynak kârlılığı (ROE) metriğine dâhil olan değişkenleri yakından izole eden popüler DuPont analizi ile kullanılmaktadır. GE ayrıca, günümüzde yaygın olarak kullanılan Altı Sigma olarak bilinen ve altı anahtar alanda izlenen metrikleri içeren bir dizi ölçüm gerçekleştirmiştir. Bu unsurlar kalite için kritik kusurları, süreç kabiliyeti varyasyonları şeklinde kararlı operasyonlardır.

Operasyonel Şirket Metrikleri

İşletmelerin bu metrikleri takip etmesi karar verme sürecini çok daha kolay hale getirmektedir. Çünkü nasıl performans gösterdiğini bilmek, büyümenin devam etmesi ve hatta işletmenin hayatta kalması için önemli olan önlemleri almaya olanak tanımaktadır. Önemli finansal metrikler kolayca takip etmeye yardımcı olacak bazı araçlarda kullanılabilir ve bu araçlar önemli metriklerin her biri hakkında anında bilgi verir ve önceki dönemlerden verileri karşılaştırmayı kolaylaştırır.

Kapsamlı bir perspektiften bakıldığında, yöneticiler, endüstri analistleri ve bireysel yatırımcılar genellikle bir şirketin temel operasyonel performans ölçütlerine farklı perspektiflerden bakarlar. Bazı üst düzey operasyonel metrikler, bir şirketin finansal tablolarının analizinden elde edilen önlemleri içerirler. Temel finansal tablo ölçümleri satışları, faiz ve vergi öncesi kazançları (FVÖK), net gelir, hisse başına kazanç, marjlar, verimlilik oranları, likidite oranları, kaldıraç oranları ve getiri oranlarını içerir. Bu metriklerin her biri, bir şirketin operasyonel verimliliği hakkında farklı bir bakış açısı sağlamaktadırlar. Satış Yönetiminde İzlenmesi Gereken Temel Metrikler

Yöneticiler bu operasyonel metrikleri maliyetler, işgücü, finansman ve yatırımla ilgili kurumsal kararlar vermek için kullanırlar. Yöneticiler ve analistler ayrıca, hem ekonomik hem de operasyonel metrik tahminleri entegre ederek gelecekteki büyüme ve değer beklentilerini belirlemek için karmaşık finansal modeller oluştururlar. Bununla birlikte, nakit akışı, borç hesapları, alacak hesapları, doğrudan maliyetler, faaliyet marjı, net kar ve nakit akış oranı dâhil olmak üzere her işletme sahibinin bilmesi gereken bir dizi metrik vardır.

Bu metriklerden başlıca kullanılanlar şunlardır:

7 Temel Yönetim Metriği

1- Nakit akışı nedir?

Nakit akışı, banka hesaplarına girip çıkan parayı ölçmektedir. Ödeme yapılan nakit negatif nakit akışıdır ve işe gelen nakit pozitif nakit akışıdır. Nakit akışı hakkında bilinmesi gereken en önemli unsur kar olmamasıdır.

2- Ödenecek hesaplar nedir?

Ödenecek hesaplar, ödenmesi gereken, ancak henüz ödemesi yapılmayan faturaların toplamıdır. Bu, bir işletmenin ödenmesi gereken kısa vadeli borcudur. Ödenecek hesaplar bölümü şirketin finansal tablolarında, bilançoda yükümlülük olarak gösterilir. Nakit akışını yönetebilmek için bu metriği izlemek önemlidir. Sonuçta, borçlar yönetilemiyorsa temerrüde düşme riskiyle karşı karşıya kalınabilir.

3- Alacak hesapları nedir?

Alacak hesapları, satılan ürün veya hizmetler için müşterilerin firmaya borçlu olduğu paradır. Bu metrik finansal tablolarda bir varlık olarak gösterildiğinden, bunun farkında olmak özellikle önemlidir. Unutmamalıdır ki, bu bankadaki para değil, işletmeye borçlu olunan paradır. Müşterileri faturaları daha hızlı ödemeye teşvik etmek için çalışmalar yapmak, firmanın nakit sıkıntısı yaşama riskini azaltacaktır.

4- Doğrudan maliyetler nelerdir?

Satılan malların maliyeti olarak da bilinen doğrudan maliyetler, belirli bir ürün veya hizmetin üretimiyle tamamen ilişkilendirilebilecek maliyetlerdir. Bu maliyetler, ürünü oluşturmak için kullanılan malzemelerin maliyetini ve yalnızca ürünü oluşturmak için kullanılan potansiyel işçilik maliyetlerini içerir. Doğrudan maliyetler her zaman pazarlama giderleri, kira, sigorta ve benzeri gibi dolaylı giderleri içermez. Doğrudan maliyetler kar ve zarar tablosunda gösterilir ve bir şirketin brüt kar marjını hesaplamak için gelirden çıkarılabilir.

5- Faaliyet Kar marjı nedir?

Faaliyet marjı, pazarlama, satış, ürün geliştirme, vb. İçin para harcadıktan sonra şirketin işletmenin normal faaliyetlerinden gelir elde etmede ne kadar iyi olduğunu gösterir.

6- Net Kar nedir?

Net kar, faaliyet gelirinden vergiler ve faizlerin düşülmesidir. Bu işin önemli bilinen alt çizgisidir; kazanılan para giderlere, vergilere ve faizlere yatırıldığında geri dönmez, kalan net kârdır.

7- Nakit akış oranı nedir?

Nakit akış oranı, bir şirketin nakit rezervlerini veya nakit bakiyesini kullanma oranıdır. Bu metrik, nakit rezervlerinizde ne kadar hızlı akış veya pozitif nakit akışından sağlıklı bir dengeyi nasıl korunduğunu göstermek için tasarlanmıştır.

Şirketlerin finansal durumlarını rakiplerine veya genel olarak piyasaya göre karşılaştırmanın anahtarı olan birkaç ölçüm vardır. Piyasa değerine dayanan bu karşılaştırılabilir metriklerden ikisi, fiyat / kazanç oranı ve fiyat / kitap oranını içerir.

Metriklerin Değerlendirilmesi

Sonuç İtibariyle şirketlerde bu metriklerin sürekli belirli dönemlerde güncellenmesi gerekirken, hazırlığı kadar nasıl okunduğu da önemli bir faktördür. İşin sağlıklı olarak yürütülüp yürütülmediği konusunda bilgi sağlarken, yanlış değerlendirilmesi durumunda hiç bir şey ifade etmezler. Bu yüzden uzman bir kişi tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında eğitim alınmalı ve bu şekilde etkin bir şekilde yararlanılmalıdır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz