Yatırımcı Arıyorum

Hibe Destekleri Devam Ediyor Mu?

Hibe Desteği Almak

MART 2018 Tarihinde basında da yer alan bilgilere göre evet hibe destekleri verilmeye devem ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programının 12. Aşaması ile ilgili faaliyetlere başlanmış.

Genç çiftçilerin bölgelerinde gösterecekleri faaliyetlerinde bitkisel, hayvansal, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, üretim ile ilgili paketleme, işleme, depolama gibi projelere 30 Bin Liraya kadar hibe verilmesi karara bağlanarak Resmî Gazetede yayımlanmış.

100 BİN LİRA HİBE KREDİ KOŞULLARI / YENİ GİRİŞİMCİ

Henüz bir işletme kurmamış kimseler

Girişimcilik eğitimine adayın katılım sağlaması

E-Kobi sistemine kayıt olması

Proje sunması

Proje dosyasının tam olarak KOSGEB yetkili birimine teslim edilmesi

100 BİN LİRA HİBE KREDİ / ESNAF

İş projesinin hazırlanması

Kredinin ne amaç ile kullanılacağını ve nasıl kullanılacağını açıklamak

Girişimcinin kamu haklarından yasaklı olmaması

Süregelen faizsiz kredi ödemesi olmaması

Kara listede yer almaması

İstihdam yaratabilmesi

Üretimini artırabilmesi

Küçük ya da orta ölçekli olması

3 kez KOSGEB tarafından ret edilenlerin projeler kabul edilmemektedir.

Cazibe Merkezi Destek Uygulamaları

Az gelişmiş bölgelerde gelişmeyi sağlamak amacı ile yatırımların teşvik edilmesi faaliyetine dayanıyor Cazibe Merkezi Destek Projesi. İmalat sanayinde desteklenecek iller; Ardahan, Bayburt, Tunceli, Gümüşhane, Erzincan, Iğdır için 2 Milyon Lira. Hakkâri, Muş, Siirt, Bingöl, Şırnak ve Kars’ta 4 Milyon Lira. Mardin, Adıyaman, Elâzığ, Ağrı, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde 5 Milyon Lira en az yatırım şartı aranıyor.

Destek alabilmek için çağrı merkezi girişimlerinde en az 200 kişilik iş gücüne olanak sağlaması gerekirken Veri Merkezi yatırımlarında en az 5000 metrekare Beyaz alan koşulu aranıyor.

Desteklemeye alınan projelerin uygulanmasında enerji desteği kapsamında bulunanların sabit yatırım giderinin Dörtte Birini aşmamak şartı ile aylık elektrik giderinin en fazla %30 oranının 10 Milyon Liraya kadar ödeneceği açıklanıyor basında yer alan haberlerde.

BAŞVURULAR EKONOMİ BAKANLIĞI’NA

31 Aralık 2020 Tarihine kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Maliye Bakanı, Kalkınma Bakanının dahil olduğu Ekonomi Bakanının koordine ettiği komite, uygun bulunan projelere destek sağlanmasına karar verecek.

AMAÇ

Cazibe Merkezi konumuna getirilecek bölgeler kapsamında bulunan illerde sosyal gelişmeyi temin etmek

Bölgedeki illerde istihdamın artırılması

Bölgede iş ve sosyal yaşam cazip hale getirilerek diğer illere göç edilmesinin önlenmesi

Katma değer yaratan, verimliliği yüksek ürünlerin üretimi onaylanacak projede aranan temel özellikler

İmalat Sanayi Yatırım Destekleri

İmalat Sanayi yatırımlarının Çağrı ve Veri Merkezi kapsamında değerlendirileceği açıklanmış. Komitece onaylanan yatırımlar, 6. Bölge kapsamında yer alan oran ve sürelere bağlı olarak destekten yararlanabileceklerdir diyor.

  • Katma Değer Vergisi istisnası
  • Gümrük Vergisinden muaflık
  • Vergide indirim ve faiz desteği
  • SGK priminde işveren hissesi desteği
  • Stopaj desteği
  • İnşaat ve yapı harçlarından muafiyet
  • Emlak vergisinde muafiyet
  • Damga Vergisinde muafiyet
  • Yatırım yerinde tahsis

DESTEKLERDEN HAKSIZ YARARLANILDIĞINDA YAPTIRIM NEDİR?

6183 Sayılı Yasa gereği verilen desteğin geri ödenmesi isteniyor.

Cazibe Merkezi Desteğinden yararlanan bir girişimci diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen desteklerden yararlanma hakkını kaybediyor.

YENİ GİRİŞİMDE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMALARI NELERDİR?

Enerji desteğinin oranını, süresini ve miktarını komite belirliyor, enerji desteği ödemeleri, Valilikler tarafından Üçer aylık dönemler halinde yapılıyor ve karar komisyonun belgeleri incelemesi sonrasında alınarak uygulamaya konuluyor.

Enerji desteğinde KDV hariç tutulmak koşulu ile enerjinin satın alındığı kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş ödemesi fatura döneminde yapılmış ödemeler dikkate alınıyor. İşletmede aylık enerji giderinin maksimum %30 olmak üzere ve yatırım tutarının Dörtte Birini geçmemek üzere 3 yıl süre ile 10 Milyar’a kadar Bakanlık bütçesinden destek sağlanacağı belirtiliyor.

EV HANIMLARINA ÖZEL KREDİ

KOSGEB ev hanımlarına kredi ve teşvik vermeye 2018 yılında da devam ediyor. KOSGEB ve İŞKUR ortak çalışması ile kendi işini kurmak isteyen bayanlara 50 Bin Lira hibe verildiği belirtiliyor. Kendi işini kuran bayan girişimciler faaliyete geçmelerinden Bir yıl sonra işlerini büyütmek istedikleri takdirde sıfır faizli 100 Bin Lira destek kredisine de başvurabiliyorlar.

Destek ve Teşvik uygulamalarında her yıl 5000 kişinin girişimci olarak ticari dünyaya katılması hedeflenmiş eğitim ve kredi desteği ile iş yaşamına atılan girişimcilerin 2.500 kadar bölümü bayan girişimcilerden oluşmuş.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz