Yatırımcı Arıyorum

Hibe ve Teşvik Nasıl Alınır?

Devlet Hibe Teşvik Desteği

Devlet çeşitli sektörleri destekler. Desteklediği sektörlere belirli oranlarda teşvik ve hibe vermektedir. Devletin desteğini alabilmek için belirli şartlara uymanız gerekmektedir. Teşvik ve hibeler belirli faktörlere göre kurumlarca verilir. Bu kurumlar KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) olarak örneklendirilebilir. KOSGEB iş dünyasına yeni giren girişimciler için destekler sunar. TKDK ise kırsal bölgelerdeki hayvancılık ve tarım yapan üreticiler için destekler sunar. Bu destekler teşvik ve hibelerdir. Teşvik ve hibeler nasıl alınır? sorusundan önce teşvik ve hibe kavramlarının ne anlama geldiğini bilmeniz gerekir.

Hibe Nedir?

Hibe kelimesinin sözlükteki anlamı karşılıksız vermek ve bağışlamaktır. Yani herhangi bir şeyin bedelini almaksızın başkasına bağışlamanızdır. Hibe, geliştirilen projeler için devletin verdiği destektir. Devlet tarafından verilen hibeler geri alınmaz. Hibe veren kurumlar; TKDK, KOSGEB ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Hibe alabilmeniz için gereken şartlar kurumdan kuruma farklılık gösterir.

Teşvik Nedir?

Teşvik kelimesinin sözlükteki anlamı; isteklendirme, özendirme ve yüreklendirmedir. Devletin teşvik programları ile amacı kalkınma planları doğrultusundaki hedeflerini gerçekleştirmesidir. Bu hedefler genellikle istihdam arttırma, üretimi arttırma, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırma, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, çevrenin korunmasıdır. Burada karşınıza yatırım teşvik sistemi kavramı çıkar.

Yatırım teşvik sistemi; genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli yatırımların teşvik uygulaması ve stratejik yatırımların teşviki olarak dört farklı uygulamadan oluşur.

Bölgesel teşvik uygulamasının amacı iller arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, illerin potansiyel üretimini ve ithalatını artırmayı amaçlar. Stratejik yatırımların teşviki uygulamasının amacı üretimin arttırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak yatırımların yapılmasıdır. Öncelikli yatırım konuları belirli yatırımların 5.bölge destekleriyle desteklenmesidir. Genel teşvik ise bu üç teşvik konusunun dışındaki tüm konuları kapsar.

Teşvik programı ile verilen destek unsurları şunlardır;

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi (işveren hissesi desteği)
 • Faiz veya Kar Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi (işçi hissesi desteği)

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi, yapılacak yatırımın özelliklerini içeren, bu özelliklerin tespit edilebilir ve kurallara uygun olarak gerçekleştirildiğinde destek unsurlarından yararlanma imkânı sağlayan belgedir.

Teşvik belgesi alabilecek kişi ve kuruluşlar vardır; gerçek kişiler, kooperatifler, kamu kurumları, vakıflar, adi ortaklıklar, birlikler, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, sermaye şirketleri, iş ortaklıkları ve dernekler.

Teşvik belgesi başvuruları Ekonomi Bakanlığı üzerinden yapılır. Kalkınma ajansları da belirli yatırım konularında 10 milyon TL tutarını aşmayacak şekilde teşvik belgesi düzenleyebilir.

Hibe Nasıl Alınabilir?

KOSGEB üzerinden hibe alınabilmesi için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. KOSGEB kadınlara, girişimcilere ve KOBİ’lere destek sunuyor. Bu desteklerden faydalanmak için KOSGEB üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Eğer sermayeniz yoksa KOSGEB size yardım etmez. Başvuru yapabilmeniz için bir sermayenizin olması gerekir. Kurumun amacı fikri olan girişimcilere belirli miktarda hibe vermektir. Bakanlık ile girişimci arasında köprü vazifesi görür ve KOBİ’lerin gelişmesine yardımcı olur. Belirli miktarda sermayeniz varsa belirli oranlarda hibe alarak işinizi rahatlıkla kurabilirsiniz. KOSGEB’in destek şartları vardır.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • KOSGEB’in kendi verdiği uygulamalı girişimcilik eğitimin almış ve bitirmiş olmak.
 • Üniversitede genç girişimci geliştirme programlarına katılmış ve mezun olmuş olanlar.
 • İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) içerisinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açmış olmak.
 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak.
 • Beyanname doldurmak

Bu şartları sağlayanlar uzmanlardan tarafından incelendikten sonra geri dönüş alırlar.

TKDK ulusal kalkınma planındaki hedefler ile kırsal alandaki kalkınma programını uygulamak ve yönetmek amacıyla kurulmuştur. Toplamda 42 ile destek verir.

TKDK üzerinden hibe almak istiyorsanız uymanız gereken kurallar vardır.

 • ÇKS (çiftçi kayıt belgesi) belgeniz olmalıdır.
 • Yatırım yapılacak olan ilin, yatırım konusunda desteklenmesi gerekir. Her ile her konuda hibe verilmez.
 • Başvuru ilanlarını takip ederek şartları detaylıca okumalısınız.
 • İnşaat işleri için oluşturulacak projelerin binaları baz alınarak bayındırlık poz numaraları ile metrajları ile birlikte hazırlanmalıdır.
 • Makine ve ekipmanlarınız için TKDK teknik proje formatı hazırlanmalıdır.
 • Uygun iş planı doldurulmalıdır.
 • Örnek başvuru formu incelenerek ona uygun form doldurulmalıdır.
 • Başvuru kılavuzu dikkatlice incelenerek uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Başvuru formu ve ekleri ve diğer dosyalarınızı 12 bölüme uygun şekilde hazırlamalısınız.

Tarım ve Hayvancılık bakanlığı yatırımdan önce ve sonra belirli oranlarda hibe verir. Çiftçilerin bitkisel yatırımlarına dekar karşılığında, hayvansal yatırımların hayvan sayısı karşılığında hibe verilir. ÇKS belgesi ilk şarttır. Diğer şartları tarım il ve ilçe müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.

Teşvik Nasıl Alınabilir?

Teşvik alınabilmek için 81 ilin 6 bölgeye bölünmesiyle bir sınıflandırma yapılmıştır. İlk önce bu sınıflandırmayı incelemelisiniz ve yatırım yapılacak ili seçip hangi bölgede yer aldığına bakmalısınız.

Genel teşvik için asgari yatırım tutarı, birinci ve ikincil bölge için 1.000.000 TL geride kalan bölgeler için 500.000 TL şeklindedir. Yatırımınız teşvik edilecek yatırım konuları içinde yer almalıdır.

Bölgesel teşvik için illerin gelişmişlik seviyeleri ve ekonomik büyüklüklerine göre karar verilir.

Stratejik yatırımlar için asgari yatırımın 50 milyon TL tutarının üstünde olması, üretim kapasitesinin ithalattan az olması, katma değerin %40 asgari olması gibi şartlar mevcuttur.

Yatırım teşvik belgesi almak için şartlar vardır.

 • SGK borcunun bulunmaması.
 • E-TUYS (elektronik teşvik uygulama ve yabancı sermaye bilgi sistemi) uygulaması ile yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunmalısınız.

E-TUYS uygulamasına kayıt olabilmeniz için şirket imza yetkilisi ve e-imzası olan bir kişi için yetkilendirme başvurusu yapar. Yetkilendirilen kişi e devlet uygulaması üzerinden sisteme girerek şirket bilgilerini doldurmalıdır. Sistem aktifleşecek ve ikinci yetkilendirme yapılacaktır. Teşvik belgesi için gerekli formlar doldurulduktan sonra başvuru süreci tamamlanmış olur.

Teşvik Destek Unsurları

Genel Teşvik Sisteminin Destek Unsurları

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Sigorta primi (işveren hissesi desteği)

Bölgesel Teşvik Sisteminin Destek Unsurları

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi (işveren hissesi desteği)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • Sigorta primi (işçi hissesi desteği)
 • Gelir vergisi stopajı desteği

 Stratejik Yatırım Teşvik Sisteminin Destek Unsurları

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta primi (işveren hissesi desteği)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • KDV iadesi
 • Faiz desteği
 • Sigorta primi (işçi hissesi desteği)
 • Gelir vergisi stopajı desteği

 Öncelikli Yatırımların Teşviki Destek Unsurları

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Yatırım yeri tahsisi
 • KDV iadesi

yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz