Yatırımcı Arıyorum

İç Anadolu Bölgesi Kalkınma Programı Uygulanan Sektörler

Orta Anadolu Kalkınma Uygulamaları

Sivas

Tarihimizin önemli olaylarına tanıklık etmiş ev sahipliğini üstlenmiş kentimiz Sivas. Kıymetli ilimize İlk kamu yatırımları 1930lu yıllarda gerçekleştiriliyor, ilerleyen dönemlerde TCDDY fabrikası, tekstil ardından küçük ölçekli un ve şeker fabrikaları, el sanatları imalathaneleri açılıyor.

Yakın tarihte Sivas ili hakkında yapılmış araştırma sonuçlarına göz gezdirdiğimizde, istihdamın ağırlıklı kısmını tarım sektörünün oluşturduğu ardından hayvancılık sektörünün geldiği sanayi alanında da olumlu gelişmelerin gerçekleştiği belirtiliyor.

Araştırma oldukça önemli konulara dikkat çekiyor, Türkiye’nin ikinci büyük kenti olmasına ve tarım faaliyetine uygun geniş topraklara sahip olmasına rağmen tarım sektörünün yeterince gelişmediği Hayvancılık sektörünün ise elverişli alanlar bulunmasına rağmen hayvancılık faaliyetlerinin beklenen düzeyde gerçekleşmediği sektörün kazancının düşük olduğu sadece arıcılığın gelişmiş olduğu belirtiliyor.

Yetersiz bulunan alanlar olarak ormancılık ve madencilik gösterilmiş. Araştırma sonuçlarında, maden bakımında Sivas ilinin zengin olduğu demir, krom, mermer, kömür gibi madenlerin bulunduğu ancak işletilemediğine dikkat çekilmiş. Gelişmemiş alanlar içinde sanayi sektörü de var. Son yıllarda sanayi alanında bir değişim söz konusu il genelinde yaygın olan küçük sanayi olarak belirtilmiş.

Ulaşım açısından önemli bir kent kara ve demiryolu olarak ülkenin her yerine bağlantısı mevcut. 1 adet hava limanı bulunuyor.

Güçlü ve zayıf yanları ile değerlendirilen Sivas’ın ulusal kalkınma çalışmaları çerçevesinde sektörlerini kalkındırmak bölge halkını üretime teşvik etmek ve kazançlarını yükseltmek amacı ile devlet destekleri sağlanmaktadır. Üniversitelerle, KOSGEB merkezleri ile bağlantılı çalışmalar sürmektedir.

Sivas için geliştirilmek istenen meslek ve sektörleri kısaca özetlersek: Gıda ürünleri içecek imalatı, tekstil, ana metal sanayi, makine, motor, mobilya, eğitim hizmetleri, seracılık sayılabilir.

Girişimci adayları kedilerine yakın buldukları başarılı olabileceklerine inandıkları bir sektör kolunda faaliyet göstermek için il müdürlükleri ile bağlantıya geçebilirler.

Kayseri

İç Anadolu’muzun bir diğer ili Kayseri halıcılık, beyaz eşya, kimyasal ürünler, pastırma sucuk, şeker fabrikası gibi üretim alanlarına sahip. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 81 il durum raporunda yapılan açıklamalara göre, sanayi ve ticaret hacmi yüksek, tarıma dayalı sanayinin geliştiği sulanan alanların arttığı, eğitim kapasitesinin geliştiği, mobilyacılık alt yapısının bulunduğu, ulaşımın geliştiği serbest bölge ve organize sanayi bölgelerine sahip olduğu güçlü yanları olarak belirtilmekte.

Kayseri ilinin zayıf yanlarına gelince, nakliye giderlerinin yüksek olması mesleki eğitim faaliyetlerinin yetersizliği, ilçeler arası gelişme farkı gibi eksiklikler ifade ediliyor.

Araştırma sonuçlarında şehrin yakın gelecekte üniversiteler kenti olabileceği, kültür ve turizmin gelişmesi için Erciyes Dağı Master planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar gösteriliyor.2023 kalkınma hedeflerinde Yeni Kayseri’nin zayıf yönlerinin giderilmesi güçlü yanlarının geliştirilmesi bulunuyor.

Kentsel dönüşüm ve ulaşımın geliştirilmesi çalışma kapsamının öncelikleri arasında. Bu doğrultuda Kayseri şehri için teşvik verilecek sektörler arasında entegre damızlık hayvancılık yatırımları, su ürünleri, gıda ürünleri imalatı, mineral ürünlerinin imalatı, radyo ve televizyon imalatı gibi sektörler gösteriliyor.Bu bölge için girişimde bulunacak girişimci adayları il merkezleri ile bağlantıya geçerek detaylı bilgi sahibi olabilirler.

Yozgat

Yozgat kentimizin özelliklerine göz gezdirdiğimizde ise kent nüfusunun yüzde seksen kadar bir bölümünün tarım alanlarında çalıştığı görülüyor. Buğday, arpa, çavdar başlıca ürünleri meyve sebze tarımının, ilin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte olduğunu söylüyor kaynaklar.

Ormanların geniş sanayi odunu üretimine cevap verecek nitelikte olduğu bilgiler arasında. Maden açısından yeterli olmadığı fakat belli alanlarda kömür, çinko ve kurşun çıkarıldığı belirtilmekte. Sanayi 1970 ‘ten sonra gelişmeye başlamış; un, çimento, yağ fabrikaları gibi sanayi kuruluşları bölgede mevcut. Ülkenin tüm bölümlerine ulaşım sağlayan ulaşım ağına sahip.

Sürdürülebilir ve insan odaklı kalkınma çalışmaları Yozgat için de geçerli. Yozgat ilinde desteklenecek başlıca sektörler entegre damızlık hayvancılık yatırımları, kâğıt, mobilya, tekstil, tıbbi aletler, otelcilik gibi sektörler destek kapsamında bölgede girişimde bulunmak isteyen ya da ilgili sektörlerden birinde faaliyet gösteren fakat büyümek isteyen girişimciler ilgili il müdürlüklerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirler.

Yozgat kentsel dönüşüm kapsamında bulunuyor, akıllı şehirler oluşturulması çalışmaları Yozgat ili için de geçerli. Akıllı hastaneler dijital hastane gibi yapılar faaliyet göstermeye çoktan başlamış durumda. Türkiye’nin tüm illeri ile gelişme ve kalkınma projeleri her şehirde yoğun bir çalışma temposu ile uygulamaya konuyor 2023 yılına gelindiğinde bölgeler arası ekonomik sosyal kültürel farkların nerede ise ortadan kalktığı bir Türkiye için.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz