Yatırımcı Arıyorum

İflas Etmenin Belirtileri Nelerdir?

İflas Nedir?

İflas kelimesi bir şirketin ya da kuruluşun borcunu ödeyemeyecek duruma gelmesi durumunu anlatır. İflasın hukuki gerekçe kazanarak resmileşmesi için mahkemenin kararı gerekmektedir. Bu karar kişinin ya da şirketin borca batkınlığını ifade eder. İflas edildiğinde iflas eden şirket ya da kişinin mal varlığına el koyulur ve bu sayede oluşacak nakit akışından alacaklıların borçları ödenir. Şirket ya da kişinin ödeme güçlüğü yaşıyor olması kredi veren kuruluşları etkilediği gibi eğer borsa yatırımlarına açıksa, yatırımcıları da etkiliyor olacaktır.

İflas etmenin ilk elden söyleyebileceğimiz belirtisi, şirketin sürekli olarak zarar etmeye başlamasıdır. Zarar etmeye başlamak ve bunun devamlı haline gelmesi ilerleyen zamanda ödemelerle ilgili güçlük yaşanacağının göstergesidir. Diğer yandan belirtmekte fayda var: bir şirketin karlılığının yüksek olması, finansal güç açısından tek gösterge değildir. Dünyada mali durumları parlak gözüken pek çok şirketin yakın zamanda ödeme ile ilgili sıkıntılar çektiğini ve iflas kararına gittiklerini söyleyebiliriz.

İflasa Götürebilecek Çeşitli Sebepler

Dünyadaki iş tecrübeleri istatistiksel bir gözle incelendiğinde, iflasa götürebilecek kimi kriterlerin olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda sayacağımız kimi işaretler, şirketin yakın zamanda ödemelerle ilgili sıkıntılar yaşayacağının bir göstergesi olabilir:

  • Şirketin satış yaptığı tek bir ürünü olması
  • Şirketin tek bir tedarikçi ya da müşteriye endeksli olması
  • Söz konusu piyasada kar eden tek firma olması
  • Küçük ölçekli olan ve tanınmamış bir denetim firmasıyla çalışıyor olması
  • Yönetim kurulundaki kişilerin hisselerini elden çıkarması

gibi işaretler sayılabilir.

Sayılan bu işaretlerin yanı sıra, şirkette görülebilecek diğer işaretler de iflası yaklaştırmaktadır. Neden iflas edilir? diye soran kişiler için cevap niteliği olacak bu gibi sebepler, önceden analiz edilmeli, herkesin düştüğü hataları düşülmemelidir. Şirketin devamlılığını sağlamak ve iflasa gitmemek için yaşanan tecrübelerden ders almalı ve uzmanların tavsiyelerini dikkate almalısınız. Aşağıdaki faktörler de şirketin iflasını yakınlaştıran sebepler arasında yer alıyor:

  • Şirket faaliyetlerinden nakit akışının negatif eğilimde olması
  • Yüksek oranda, hızlıca bedelli sermaye artışı
  • Borç miktarının zamanla artması
  • Hisseler için sat-geri kirala metodunun uygulanması
  • Piyasadaki diğer şirketlerden farklı biçimde amortisman bedel uygulaması yapılması

Gibi sebeplerin varlığı şirketi iflasa götüren sebepler arasında yer alıyor.

Diğer yandan dünyadaki mali tecrübeler göstermiştir ki, borçlanma ve hızlı büyüme yaklaşımıyla yapılan yatırımlar, büyüme çabaları şirketleri finansal zorluklara iten sebepler arasında yer alıyor. İş Girişiminde İflas Sebebi Olan 5 Hata

İflasa Gidişi Görmenin Yolu: Z Modeli

İflas ve ödeme güçlüğü gibi durumların yaşanmasını önlemek için profesyonelle ve akademisyenler tarafından hazırlanan bazı modellemeler geliştirilmiştir. Bu modellemelerin kimileri üst düzey bilgisayar programları vasıtasıyla analiz edilir. Elde edilen veriler ışığında kişinin ya da şirketin iflasa yakınlık düzeyi ölçülür ve erkenden önlemler almak sağlanabilir. Söz konusu modellemenin mantığını anlamak ortalama insanlar için biraz karmaşık olabilir, bu bakımdan formülasyon aracılığıyla bir okuma yapılabilir.

Z puanı modellemesi özetle aşağıdaki gibidir:

Z = (1,2 x K) + (1,4 x L) + (3,3 x M) + (0,6 x N) + (1 x O)

K = Dönen varlık miktarı / Bütün varlık

L = Biriken kar miktarı / Bütün varlık

M = Vergi ve faiz öncesi kar / Bütün varlık

N = Şirketin piyasadaki değeri / Bütün borçlar

O = Satış gelirleri / bütün varlık

Yukarıdaki denklem ışığında dönen varlık miktarı bütün varlıklara, biriken kar miktarı bütün varlıklara, vergi ve faiz öncesi kar bütün varlıklara, şirketin piyasadaki değeri bütün borçlara ve son olarak satış gelirleri bütün varlığa oranı ne kadar çoksa, şirketin mali ve finansal açıdan o kadar iyi durumda olduğu, sağlıklı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Z skoru ne kadar düşükse şirketin finansal ve mali açıdan o kadar problemli olduğu söylenebilir.

Denklemde veriler yerlerine yerleştirilip bir skor elde edilir. Hesaplamalar sonucunda sonuç eğer 1,80 değerinin altında ise yakın zamanda şirketin maddi bir dar boğaza gireceğini öngörmek mümkün. Diğer yandan Z skoru 3,00 puanının üzerinde ise şirketin mali ve finansal açıdan gayet sağlıklı olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Z puanı modellemesi Edward Altman tarafından bulunmuş ve bu modelleme sayesinde şirketlerin finansal açıdan durumlarını 2 yıllık süre içerisinde %70, 1 yıllık süre zarfında ise %95’lere varan isabet oranlarıyla ölçtüğü kanıtlanmıştır. İflas mı ediyorum? Ne kadar risk altındayım? Şirketimin geleceği ile ilgili öngörülerde bulunmak istiyorum diyorsanız, siz de güvenilirliği ispat edilmiş Z puanı modellemesi ile iflasa ne kadar yakın ya da uzak olduğunuzu veya şirketinizin finansal ve mali açıdan ne kadar sağlıklı olduğunu ölçebilirsiniz.

Şirketler Neden İflas Ediyor?

İflas eden şirketleri incelediğimizde genel olarak ilk göze çarpan husus plansızlıktır. İflas açıklayan şirketlerin büyük bir çoğunluğu uzun ya da kısa vadeli planlar yapmaya önem vermez. Şirketin uzun ya da kısa vadedeki hedefleri belirlenmiş olmalıdır. Yapılan iyi planlarda hangi hamlenin ne zaman atılacağı gibi bilgilerin yanı sıra oldukça spesifik ayrıntılara da dikkat edilir. Sözün kısası, plan yapmadan girişilecek bir iş, muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İflas Ettikten Sonra Yeniden İş Kurmak Doğru mudur?

Diğer yandan iflasa götüren sebepleri incelediğimizde ikinci sırada yetersizlik liderlik yetenekleri geliyor. Açık sözlü olmak gerekirse şirketlerin bir kısmı da patron beceriksizliğinden dolayı iflas eder. İyi bir patron, iyi bir lider olmalı ve doğru zamanda doğru kararları verebiliyor olmalıdır.

Yine şirketi iflastan uzak tutmanın, başarılı bir şirket olmanın bir diğer önemli anahtarı da fark yaratmaktır. Şirketiniz oldukça kaliteli bir hizmet ya da ürün sunuyor olabilir. Ama sizi rakiplerinizden ayıracak, sizi özel kılacak niteliklerinizin olması gerekir. Çünkü şirketiniz rakipleriniz tarafından gölgede bırakılabilir ve bu da sizi iflasa götürebilir.

Müşteri taleplerine gerektiği ölçüde cevap verememek, hataları tekrarlayarak ders çıkarmamak, yönetimdeki zafiyetler, sermayesizlik, zamanından önce hızlıca büyümeye çalışmak ve başarısız mekan seçimi gibi faktörler sizi iflasa götüren yolun taşlarını oluşturabilirler.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz