Yatırımcı Arıyorum

İflas Ettikten Sonra Yeniden İş Kurmak Doğru mudur?

Her girişimci, kar elde etme amaçlı işletmesini kurar ancak işler istediği gibi yolunda gitmeyebilir. Bu da girişimcinin bu iş deneyiminde iflas etmesine yol açabilir. Bir girişimcinin iflas nedenleri arasında, bilgisi olmadığı bir işe girişmesi, rakiplerinin güçlü olması, pazar analizinin etkili yapılmaması ve iş kurduğu bölgenin hatalı olmasından kaynaklanabilir.

Hayatın olağan akışı içinde her türlü hata yapmak mümkün. Her hatanın, bir tecrübeyi kazandırdığı da bir gerçek. Kişi ya da kişiler, yaptıkları hatalardan dolayı iflas edebilir. Ancak girişimci olanaklarını doğru kullandığı sürece iflas ettikten sonra bile iş kurabilir.

İflas Ettikten Sonra İş Kurmak

İflas Nedenleri

Girişimcilerin kurduğu küçük işletmeler, genellikle kurulduklarından itibaren ilk 5 yıl içinde başarısız olmaktadır. Başarısızlık sonucu da iflas ederler. Finansal kontrol zayıf olabilir, yönetim yetersiz olabilir, girişimcinin iş tecrübesinin de yetersiz olması bir sebeptir.

Tecrübe Yetersizliği

Her başarılı iş tecrübe ile sabittir. Tecrübe, başarının anahtarıdır. Örneğin bir organizasyon şirketi kuracaksanız, bir organizasyon şirketinde bir süre çalışılıp, işin işleyişi hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra işi kurmak, daha yararlı ve başarılı olunmasına katkı sağlayacaktır.

Finans Yapısı ve Stratejik Yönetim Eksikliği

Bir işletmenin en büyük kozu, güçlü finans yapısıdır. İşletmenin finans kontrolü zayıf ise ve uygun bir finans kontrol sistemi yoksa işletme başarısız olabilir ve kişi iflas edebilir. İşletmenin büyümesi de kontrollü yapılmalıdır. Kontrolsüz büyüme de iflas nedenidir. Kişilerin en büyük hatası, stratejik yönetimlerin sadece büyük işletmeler için geçerli olduğunu düşünmeleridir. Bu da bir iflas nedenidir.

İşletmenin Kuruluş Yeri Seçimi

Oluşumundan kısa bir süre sonra iflas etmiş işletmelere baktığımızda, en önemli hatanın, işletmenin kuruluş yeri seçimi olduğunu görmekteyiz. Gerekli araştırma ve planlama yapılmadan işletmenin kuruluş yeri seçimi yanlış bir davranıştır. Her boş bina, işyeri için uygun değildir. İş yapılacak yerin, işe uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Yanlış tercih, çabuk iflası getirir.

Bir başka başarısızlık nedeni de, işletmenin mevcut stok rezervinin yetersiz oluşudur. Eğer satış amaçlı bir işletme kurulacaksa, stokların yeterli olması gerekir, aksi takdirde müşterilerin talepleri karşılanmayacak, bu da müşteri kaybına yani doğal olarak işletmenin iflasına neden olacaktır.

Yönetimde Tek Kişi ve Gerçekleşmeyen Büyüme

Tüm yönetimin tek kişide olması da iflasa neden olabilir. Bir kişi doğal olarak işletme içinde birden fazla aktif rol oynayabilir. Ancak her işletme sahibi, her şey hakkında da bilgi sahibi olamaz. Örneğin halkla ilişkiler konusunu bu işin eğitimini almış kişilere bırakması gerekir. Ya da üretimle ilgili bir işletmeyse, üretimden anlaşan kişilerin yönetimde olması gerekir. Ayrıca, işletmenin kendi alanında ya da başka alanlara yönelerek büyümesinin de sağlanması gerekir. Büyümeyi gerçekleştiremeyen işletmeler iflas edebilir.

Zamanlamanın Yanlışlığı

Bir girişimci doğru zamanda işe başlamamışsa, yani rekabet şartları, pazar koşulları açısından zaman doğru değilse, bir süre sonra girişimcinin kurduğu işletme iflas edebilir. Ancak zamanlama yerinde ise, yani rekabet şartları, ödeme ve talep gücü gibi genel Pazar yapısı ve diğer etkili çevre faktörleri bakımından zamanlama doğru ise, bazı hatalar yapsa bile, girişimci başarılı olur.

Sermaye Eksikliği

Sermaye, bir işletmenin kuruluşu ve işlerin düzene girip kazanç elde edilmesine kadar, sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli olan parasal değerdir. İşletme faaliyetine başlarken, personelin maşları, işletmenin ihtiyacı olan her şeyi satın alabilmek ve faturaların düzenli ödenebilmesi için önemli bir gerekliliktir.

Sermayesi yeterli olmayan girişimci, bir süre sonra, eğer işler de yolunda gitmezse iflas edebilir. Bu, uzun soluklu bir işletme kurmak isteyen girişimcilerin sıklıkla yaptıkları hatalardandır. Yetersiz sermaye ile işe girişilmemelidir.

İflas Ettikten Sonra Yeni Bir İş Kurulabilir mi?

İflas ettikten sonra yeni bir iş kurulabilir ancak daha temkinli olmak da yarar vardır. Bugünkü dev şirketlerin sahiplerinin hayat hikâyelerine baktığımızda, birkaç başarısızlıktan sonra, ders alarak ve yaptıkları hataları yapmayarak, şirketlerini bugünkü zirvelerine taşıdıklarını görmekteyiz. İflas ettikten bir süre sonra yeniden bir iş kurmak düşüncesindeyseniz, bazı durumları iyice gözden geçirmeniz gerekir.

Yeni İşi Kurmadan Önce Kısa Bir Mola Verin

Eski işinizde iflas ettiyseniz, yeni işinizi kurmak için kendinize biraz zaman vermelisiniz. En fazla bir aylık bir zaman yaratın. Bu sürede kısa bir tatile çıkın, eğer imkânınız varsa yurt dışına bir seyahat yapın. Bu seyahatler sizin üzerinizdeki aşırı stresi yok etmek, kendinizi ve aklınızdaki fikirleri yeniden değerlendirmek için imkân yaratacaktır.

Başkalarının Başarısızlık Hikâyelerini Okuyun ya da Dinleyin

Çevrenizde, bir iş kurduktan sonra başarısız olan kişiler varsa, onların hikâyelerini dinleyin ya da yaptıkları girişimler başarısız olduktan sonra başarıya ulaşan kişilerin hayat hikâyelerini okuyun. Bu sizin için de farklı bir deneyim yaratacaktır.

Sektör İle İlgili Eğitim Almak

Hangi işi yaparsanız yapın, hangi sektörde çalışmaya karar verirseniz verin, bir işi kurallarına ve gerekliliklerine göre yapabilmek için, eğitim almanız gereklidir. Aldığınız eğitim ile hem sektörü yakından tanımış hem de işi nasıl yapacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Artık hemen hemen her sektörün Milli Eğitim’e bağlı kursları bulunmaktadır.

Bu kurslara katılarak, sertifika alınabilir ve işi yeniden kurmak için finansal açıdan da gereken destek de rahatça sağlanabilmektedir.

İş Planı Hazırlamak

Tıpkı eğitim gibi bir işe başlanmadan önce yapılması gereken şey, bir iş planı hazırlamaktır. İş planı, sadece işin başlangıcında değil, işin sürdürülmesi için de büyük kılavuzluk edecektir. İş planı sayesinde kişi, yeni kuracağı iş ile ilgili tüm gerekli araştırmaları yapar, kendisinin o işe uygun olup olmadığını analiz eder ve buna göre hareket eder. Konu hakkında detaylı bilgi için: iş planı rehberi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Finansal Kaynakları Yönetmek

Başarılı girişimciler çok iyi bilir ki, bir işe kalkışmadan önce ne kadar sermayeye ihtiyaç olduğunun bilinmesi için tahmini sermaye miktarının iki katının çarpımının, iş kurmak için yeterli sermaye miktarı olduğunun belirlenmesine yardımcı olduğudur. Yani aslında yeniden iş kurmak için tahmini sermayenin iki katı gerekmektedir.

Finansal Tabloları Kullanmak

Bir işletmenin iflas etme nedenlerinden biri de finansal tablolara yeteri kadar özen gösterilmemiş olmasıdır. Finansal tablolar, işletmelerin finansal durumunu sağlıklı bir şekilde gösterir. İşletmedeki problemlerin ne olduğu bu tablolar sayesinde belirlenebilir. Karın azalması, düşen satışlar, artan borçlar, bu tablolar sayesinde belirlenebilir ve buna göre tedbirler alınabilir.

Daha önce kurulup da iflas edilen işletmelerin pek çoğu, bu tablolara gereken özeni ve önemi göstermemiştir. Finansal tablolardaki olumsuz belirtiler dikkate alınmazsa, yeniden iflas kaçınılmaz olabilir.

Yenilikleri Takip Edin

Daha önceki işte iflas etmenin bir nedeni de yeniliklerin takip edilmemesidir. Sektörle ilgili tüm yeniliklerin sürekli olarak takibi ve işletmenin de bu yeniliklere göre yeniden ele alınması gerekir. Bir işletmede inovasyon oldukça önemlidir.

Sistemlerinizi ve çalışma prensiplerinizi yenileyin. Gerekirse ekibinizi sil baştan yeniden kurun. İşinizle ilgili kendinizi geliştireceğiniz kurslara, seminerlere ve konferanslara katılın. Birliklere üye olun ve sektörünüzün duayenlerinden tavsiyeler alın.

İşinizi ve kendinizi yenileyin.kobi vadisi

Yorumunuz