Yatırımcı Arıyorum

İhale Nedir? Nasıl Katılım Yapılır?

İhale Ne Demek?

İhalenin Tanımı:

İhale, sözlük anlamı ile: “Bir işi ya da bir malı, birçok istekli arasından en uygun koşulda kabul edene bırakma, eksiltme ya da artırma” demektir.

İhaleler; kapalı zarf usulü, açık artırma ve eksiltme şeklinde yapılır.

İhale Şekilleri Nelerdir?

Kapalı zarf usulünde, bir işin yapılması için birbirine rakip firmaların teklifleri, bir gün veya saat belirleyerek kapalı zarf içinde alınır. Teklif sahibi firmaların huzurunda zarflar açılır ve ihale sahibinin istediği koşulları sağlayan firma işi alır.

Açık artırma ya da eksiltme yoluyla yapılan ihalede ise taraflar bir araya gelir. Daha düşük ya da daha yüksek teklifler sunulur. En son teklif gelinceye kadar devam eder ve uygun teklif gelince kabul edilir. Böylece ihale sona ermiş olur. Bu ihale çeşidine pazarlık usulü ihale de denmektedir.

İhalelerde Karar Yetkisi Kimdedir?

Her ihalede bir ihale komisyonu bulunur. Bunun nedeni yapılacak suiistimallere ve güvensizliğe engel olmaktır. Kesin ihalelerde karar yetkisi bu ihale komisyonuna aittir.

Muvakkat yani geçici ihalelerde ise karar yetkisi ihale komisyonu dışında başka bir merciye aittir.

İhaleler Hakkında Genel Bilgiler

Kapalı ihale ve açık artırma- eksiltme ihalesinin dışında bir de davet üzerine yapılan ihaleler vardır. Kendilerinden teklif istenecek kuruluş, şirket ya da kurumlar önceden seçilerek kendilerinden teklifte bulunmaları istenir. İhaleye katılacak firma ve kuruluşlar, eğer alınan işi yapamayacak olursa, uğranılan zararı tazmin için bir teminat göstermek durumundadır.

Bir işin ihaleye çıkması, o işle ilgilenen firma ya da kuruluşların veya kişilerin, yapılacak iş karşılığında en az ücreti talep ederek işe talip olmasıdır.

İhaleler Nasıl Duyurulur?

İhaleler kanun ve yönetmelik gereği;

 • Kamu ihale kurumu
 • İhale yapılacak kurumların veya firmaların internet siteleri
 • Basın ilan kurumu
 • Yerel veya ulusal basın
 • Yerel idareler hoparlör ilanı
 • Askıya çıkartılmak suretiyle duyurulur

Basın İlan Kurumu tarafından sunulan; İcra, İhale, Tebligat, Personel alımı ilanlarına ilan.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İhale İlanlarında Bulunması Gerekenler Nelerdir?

İhale ilanlarında bulunması gereken bazı bilgiler vardır. Bunlar;

 • İhale yapacak idarenin ismi, adresi ve iletişim numaraları
 • İhale yapılacak işin başlama ve bitim tarihi
 • İhale usulü, ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler
 • Mal alım ihalelerinde teslim yeri
 • Hizmet alım ve yapım ihalelerinde işin yapılacağı yer
 • İhale dokümanının nerede görülüp hangi bedelle alınacağı
 • İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saati
 • Tekliflerin nereye verileceği
 • Teklif ve sözleşme cinsi
 • Teklif bedelinin %3’ünden az olmamak kaydıyla verilecek geçici teminat
 • Tekliflerin geçerlilik süresi
 • Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği

İhaleye Nasıl Katılma Yapılır?

 • Bütün isteklilerin teklif verebildikleri açık ihale usulü
 • Düşük miktarlı teklif veren tüzel ya da gerçek kişilerin katıldığı doğrudan temin usulü
 • Diğer ihalelerden bir sonuç alınmamışsa pazarlık usulü
 • Belli istekliler arasında olan davet usulü ile yapılır

İhale Alımına Yardımcı Olacak Yöntemler Nelerdir?

Lider Teklifleri Takip Etmek

Lider teklif, ihaleyi kazanma şansı yüksek olan tekliftir. İhaleye katılan teklifler arasında lider teklifi tahmin etmeniz için verdiğiniz teklifin hangi sıralamada olduğunu görmeniz gerekmektedir.

İhale Bitinceye Kadar Takipte Kalmak

İhale en son ana kadar takip edilmelidir. Diğer ihale sahipleri sizin teklifinizi yakalayıp lider konuma gelebilir ve kazanacağınızı düşündüğünüz ihaleyi kaybedebilirsiniz. Bu sebeple son ana kadar takipte kalmalısınız.

Mümkünse Birden Fazla Teklif Verin

Eğer böyle bir imkân ve hakkınız varsa, ihaleye birden fazla teklif vermeniz yararınıza olacaktır. Böylece kazanma şansınız da artmış olur.

Kapanan İhalelerin Fiyat Geçmişini Araştırın

Özellikle mal satım ihalelerinde geçmiş ihale fiyatlarını araştırmak yararınıza olacaktır. Çünkü bir malın piyasa fiyatı hemen hemen aynıdır. İhalelerdeki fiyatları bilirseniz, o fiyata yakın vereceğiniz teklif, kazanmanızı sağlayabilir.

İhalede Son An Kuralını Uygulamayın

Pek çok firma ihalelerde son dakika kuralını uygulamaktadır. Bu kazandırabilir belki ama bilgisayardaki teknik bir sorun hatta ani internet kesintisi, evrak kaybı bile ihaleyi kaçırmanıza neden olabilir.

Az katılımcısı Olan İhalelere Katılın

Bir ihalede ne kadar çok teklif veren varsa, o ihalede kazanma şansınız düşük demektir. Bu yüzden katılımcısı az olan ihaleleri takip edin ve onlara teklif verin. Bu sayede kazanma şansınız yükselecektir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz