İlan Nedir?

İlan Ne Demek?

Gün içinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak birçok ilanla karşılarız. İlan panoları, televizyon, radyo, katalog, gazeteler, dergiler, internet, broşürler gibi pek çok usullerle sürekli olarak maruz kaldığımız ilan nedir? Diye hiç düşündünüz mü? İlan kulağa ve göze hitap ederek ürün, hizmet ya da herhangi bir şeyin tanıtılması için yapılan duyurulardır. Tanıtılması istenen şeyin özelliklerini farklı vasıtalarla tanıtma usulü eskiden beri kullanılan bir unsurdur. Hatta ilan başlı başına bir sanattır da diyebiliriz.

İlanın bu kadar yaygın olmasının sebebi insanlığın merak, yenilik, araştırma ve heyecan gibi duygularını hedef seçmesidir. Hareket ve sözle uygulamaya alınan ilan zaman yolculuğunda çok farklı metotlarla insanlığa hizmetini hep sürdürmüştür. İlanın tarihine kısaca bir göz atmak gerekirse; Mısır, Mezopotamya ve Helen zamanında kil ve taş tablet üzerine kazınmış yazılı ilanlara rastlanmış ve 15. y.y.’da matbaayla birlikte yaygınlaştığı görülmüştür. El, radyo, televizyon, duvar, kitap, video ilanları teknoloji ve ilim alanındaki gelişmelerden nasibini almış ve almaya devam etmektedir. Çağımızda en çok kullanılan metotlar arasında: yazı, ışık, ses, şekil ve ahenk çalışmasıyla yapılan ilanlar ilgi alanı olmuştur.

Reklam faaliyetleri genel olarak ilan olarak adlandırılır. ve sunulacağı kitlenin özelliklerine, iletilmek istenen mesajın niteliğine göre farklı şekillerde sunulabilir. Amaçları arasında mesaj iletmek, bilgilendirmek, ilgi uyandırmak, isteği artırmak, hizmet ya da ürüne olan talebi artırmayı sayabiliriz.

İlanın sözcük anlamı: TDK’da bu şekilde geçer: Duyuru, açıkça bildirme, açıkça duyurma

İlanın ingizlizce terimi: ad, advertisement, announcement, proclamation

Yayınlandıkları mecraya göre ilan türleri de değişmektedir.

İlan Türleri

Gazete ve Dergi İlanları

Gazete ve dergilerde verilen ilan çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Küçük seri ilanlar: Satılık araba, ev, eşya, eleman arayanlar, iş arayanlar, kurslar, kayıplar gibi çok çeşitli konuları içermektedir. Bu ilanlar gazete sayfalarında az yer kaplayan seri ilanlar başlığı altında yayınlanmaktadırlar. Bu tür seri ilanlarda gelişen teknolojiyle birlikte yerini internet sitelerine bırakmaya başlamıştır. Ayrıca bu tür ilanlar dergilerde yayınlanmaz.
  • Ticari İlanlar: Çeşitli kuruluşların mal hizmetlerini tanıtmak amacıyla yayınlanan ve reklam havasında olan ilanlardır. Resim, grafik, gibi malzemeler kullanılarak hazırlanabileceği gibi sadece yazı ve çerçeveden oluşan ilanlarda vardır. Bu tür ilanların hazırlanması daha fazla profesyonellik ister. Çünkü burada hedeflenen amaç; sadece duyuru yapmak değil, aynı zamanda tanıtımı sağlamaktır. Ticari ilanlarda çekicilik ve albeni çok önemlidir. Bununla birlikte ticari ilanlar hem gazete hem de dergilerde bulunabilirler. Fakat dergilerde daha yoğun bulunurlar. Dergilerde yoğun olarak bulunma nedenleri de dergi sayfa sayısının daha kolay artırılıp azaltmasından dolayıdır diyebiliriz. Ve gazeteler gibi günlük yayınlanmadıkları için reklam fiyatları daha pahalıdır. Dergiler belli bir hedef kitle ve spesifik konularda yayınlar yaptıkları için o kitleyi amaçlayanlar tarafından yoğun kullanılan yayınlardır ve bu da ticari ilan için dergiyi cazip alan kılmaktadır.
  • Resmi İlanlar: Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle yayınlatılması zorunlu hale getirilmiş ilanlara resmi ilanlar denir. Resmi ilanlar kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilir. Tüm resmi kurumlar (mahkemeler, bakanlıklar vb.), Genel ve Katma Bütçeli Daireler, İl Özel Daireleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu kurumlarına ait kuruluşların reklam mahiyetinde olmayan ilanları resmi ilanlardır. Bilinmelidir ki; bu tür ilanlar dergiler de yer almaz.

İnternet İlanları

Küçük seri ilanlarda yayınlanan her alandaki ilan teknoloji ile birlikte internet ortamına kaydığı/eklendiği ilan şeklidir.

Dış Mekan İlanları

Dış mekan ilanları, insanların ortak kullanımına açık olan dış alanlarda kitlelere hitap eden, çok çeşitli reklam araçlarını kapsar. Tabelalar, billboardlar, ışıklı ilanlar, duvar ve çatı ilanları, araçların dış cephelerinde kullanılan giydirmeler, durak reklamları bu ilan tipine örnek gösterilebilir.

İç Mekan İlanları

Kapalı alanlarda bireylere hitap eden ilan çeşididir. Mağaza girişlerinde, büyük alışveriş merkezlerinde, dinlenme ve tatil amaçlı tesislerin kapalı alanlarında, toplu iletişim araçlarında ve bunun gibi kapalı olarak tabir edilen her alanda yapılan ilanlar iç mekan ilanlarına örnektir.

İlanların etkisi; ne söyleneceği, nasıl söyleneceği, iletişimin nasıl dikkat çekici hale getirileceği ve ilanın nerede sergileneceği ile alakalıdır. Gereğinden fazla bilgi verilmesi verilen mesajın algılanmamasına ve dolayısıyla ilginin azalmasına yol açarken, az bilgi verilmesi de eksik mesaj alınmasına neden olabilir.

Etkili İlan Vermek

Etkili bir ilan verildiği andan itibaren günümüz teknolojisinde saniyeler içinde onlarca kişinin ilgisini çekebilirken, etkisi düşük yanlış hazırlanmış bir ilanda yıllarca kimsenin dikkatini çekmeden ilan çöplüğündeki yerini alabilmektedir.kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

İlan Nedir?

okuma süresi: 3 dk
0