Organik tarımda yetkili hazır 5 yıllık deneyimle yatırım fırsatı

  • Tarım - Hayvancılık
  • Ankara

03124401454 ORTA ASYA KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.

550.000 tl

Satılık Şirket

TÜRKİYE’DE SAYILI BULUNAN ŞİRKETLERDEN OLAN  ORTA ASYA KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ ORGANİK ÜRETİM KONUSUNDA SERTİFİKA VEREN BİR ŞİRKETTİR.

Son yıllarda organik tarım sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılmaktadır. Bu durum büyük ölçüde tüketicilerin bilinçlenerek sağlıklı tüketime ve çevreyi korumaya verdikleri önemin giderek artmasından kaynaklanmaktadır. Peki hem kendi sağlığımızı hem de yaşadığımız coğrafyayı koruma altına alan organik tarım nedir? Amacı ve önemi nedir?

Bu sistem dünya ülkelerinde uzun yıllardır uygulanıyor olsada Türkiye’de 1990 yılında başlayıp 2007 yılında 46 milyar dolara ulaşmıştır. Genel bir tanım yapmak gerekirse organik tarım; üretimde herhangi bir katkı maddesi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarım adından da anlaşılabileceği gibi hem toprağın hem ekosistemin hem de insanların sağlığını sürdürebilmelerini sağlayan bir üretim sistemidir.

Organik Tarımın Amacı

Organik tarımla amaç; gelenek, yenilik ve bilimi birleştirerek yaşamımızı sürdürdüğümüz alana fayda sağlamak ve adil ilişkilerle herkesle iyi bir yaşamı paylaşmaktır. Organik tarım bu noktada hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan, sağlıklı yaşamı destekleyen bir sistemdir.

Organik Tarımın Önemi

Organik tarım aslında belli kurallar çerçevesinde yapılan tarımdır. Bu da başta toprak olmak üzere su, hava, çevre ve doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermeyip hayvanları koruyan üretim anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse tarımda kullanılan kimyasal bir ilaç; çevresinde bulunan bir göl ve buna bağlı olarak gölde yaşayan balık bu ilaçtan zarar görebilir. O gölün suyunu kullanan insanlarda zarar görebilir ya da gölden avladığı balığı yiyen kuş başka yerlere hastalık taşıyabilir. Ama organik tarım kuralları çerçevesinde çevreye duyarlı olup sağlıklı bir yaşamı desteklemektedir.

Türkiye’de Organik Tarımın Gelişimi

Organik tarım Türkiye’de en fazla Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapılmaktadır. Bu bölgelerde ihracata yönelik sebze, meyve ve turunçgiller üretimi yaygındır. Aslında gerekli koşullar sağlandıktan sonra Türkiye’nin her yerinde organik tarım yapılabilmektedir. Yeter ki üretim ve ihracat için gerekli koşullar sağlanabilsin.

Organik tarımın yapılabilmesi için bir başka koşulda toprak ile ilgilidir. Organik tarımın yapılacağı arazide ekim veya dikim yapılmadan en az iki yıl öncesine kadar kimyasal gübre, yabancı ot ilacı, fungusit, insektisit kullanılmaması ve bu kimyasalların toprakta kalıntısının olmaması gerekmektedir.

TÜRKİYEDE BİLİNEN BİR ÇOK BÜYÜK FİRMALAR ET,SÜT,BAL,FISTIK,ÇAY VS AKLINIZA GELEBİLECEK ORGANİK TARIMIN YAPILABİLECEĞİ ÜRÜNLERİN PAZARLAMASINI VE ORGANİK ÜRETİMİNİ VE SATIŞINI YAPMAK İSTEYENLER BU FİRMALARDAN SERTİFİKA VE UYGUNLUK ALMALIDIR BÜNYEMİZDE ÇALIŞAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ÜRETİM ALANIN DA ÇİFTÇİLERİ BİLİNÇLENDİRİP DENETLEYİP ORGANİK ÜRETİM ORTAMI VE ÜRETİMİNİ SAĞLIYORLAR UYGUN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA SERTİFİKA VERİLMEKTEDİR.

Lütfen üye girişi yapınız.

Benzer İlanlar