Smart Presentation Remote RYK16

Günümüzde klasik eğitimin yerini teknoloji ve bilişim destekli çağdaş eğitim almıştır. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle de öğretmen temelli eğitimden, öğrenci temelli eğitime geçiş hızlanmıştır Sınıflarda kullanılan klasik tahta, tepegöz, projeksiyon gibi araçlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte yerini interaktif tahta da denilen akıllı tahtaya bırakmıştır. Akıllı tahtaların kullanılmasında ilk sırada gelen ülkelerden biri İngiltere’dir. İngiltere’de 2003-2005 yılları arasında akıllı tahta kullanımına geçilmiştir. 2007 yılında ise okulların tamamına yakınında akıllı tahta kullanılmaya başlanmıştır.

 

Proje konusunu eğitim ve etkinliklerde sunum yapan kişinin sunumla ve ortamla ilgili tüm ihtiyaçlarını bir elektronik kumanda ile karşılamasını sağlayan teknolojik eğitim materyali üretimi oluşturmaktadır.

 

Akıllı tahtaların kullanımı ile sunum kumandası kullanım oranları artmıştır. Tahtadaki sunumu eğitim ortamının her alanından rahatça kontrol edebilmek, sunum sırasında tahta önüne sabitlenmemek için sunum kumandaları eğitimciler için vazgeçilmez bir ürün olmuştur.

 

Mevcut sunum kumandaları sunum geçişlerini sağlamakta ve önemli yerlerin vurgusunu yapmak için lazer ışını sağlamaktadır. Ancak eğitim ya da sunum yapan kişinin yanında götürmesi gereken daha fazla materyal bulunmaktadır. Tasarladığımız bu ürün, mevcut sunum kumandalarının işlevlerini artırmak üzere bir patent başvurusu aşamasında girişim fikri olarak ortaya çıkmıştır.

Kullanıcılar bu iş fikri ile sunum kumandası, tahta kalemleri, anahtarlık, cüzdan, usb, saat, telefon ve çağrı cihazı gibi ürünleri ayrı ayrı taşımak zorunda kalmayacaklardır. Sunum yapan kişi ergonomik olarak tüm malzemeleri tek elde toplamış olacaktır.

 

Sunumu zamanında bitirebilmek için özel olarak zamanlama kurabilecek bir alarm sistemi de mevcut olacak.

 

Ayrıca bu üründe oda sıcaklığını ve nemini gösteren bir göstergede olacak. Böylece eğitim ortamı daha uygun hale getirilebilecektir. Ürün şarj edilebilir özellikte olacaktır.


Bu ilanın süresi dolmuş.