Yatırımcı Arıyorum

İletişimde Empati Kurmanın Önemi

İletişim ve Empati

İletişim ve empati birbirini tamamlayan iki kavramdır ve insanlar arasında iletişimde empati kurmak oldukça önemlidir. Empati kurabilmek içinde kişinin karşısındakini iyice dinlemesi ve anlaması gerekmektedir. Doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar, gerek iş hayatımızda gerekse özel hayatımızda, sürekli olarak olaylarla ve kişilerle iletişim halinde oluruz.

İletişim Nedir?

İletişim, iki insanın birbirlerini dinleyerek, düşüncelerini ve duygularını paylaşarak birbirlerini anlamaları kavramıdır. İnsanların birbirlerini anlamaları için yazılı, sözlü ya da beden dili ile temas içinde oldukları bir süreçtir.

Neden İletişim Kurarız?

İletişimin en büyük nedeni var olmaktır. Ben buradayım demek için iletişim kurarız. Umursanmak, sevilmek, kabul görmek, yeterlilik, değerli olmak çabası da iletişim kurma sebeplerimizden bazılarıdır.

İletişim süreci;

  • Neyi, nerede doğru olarak söyleyeceğimize karar vermek,
  • Karşımızdakinin, verdiğimiz mesajı doğru anlayıp anlamadığını belirlemek,
  • Akıcı bir dil ve göz teması ile karşımızdakiyle dikkatimizi yoğunlaştırarak konuşmak,
  • Bir şeyin en iyi şekilde nasıl söyleneceğini belirleyip ona göre hareket etmektir.

İletişimin önündeki engeller ise; ön yargılı olmak, gereksiz soru sormak, emretmek, tehdit etmek, tartışmak, suçlamak, utandırmak, alay etmek, ad takmak, öğüt vermek ve teşhis koymaktır.

Ayrıca konuşma sırasında sürekli konu değiştirmek ve kişileri karar vermeye zorlamakta iletişimsizliğe neden olur.

Empati Nedir?

Empati, kişinin; kendisini karşısındakinin yerine koyarak onu anlamaya çalışmasıdır. Bir olay ya da bir durumda kişi kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olaylara bir de onun gözünden bakması olarak da tanımlanabilir.  Böylece kişi, karşısındakini ön yargılarıyla yargılamamayı da öğrenmektedir. Empatinin özü, değer vermek, sevmek ve duyguları paylaşmaktır.

Empati, kişi ile iletişim kurarken kısa bir süre onu anlamak için kendimizi onun yerine koymaktır. Bu rol kısa sürelidir. O rolden çıkmak ve kendi rolümüze dönmemiz gerekmektedir. Bu empati değil sempatidir. Yani kişiyi kendisiyle özdeşleştirmektir ki empati ve sempati ayrı şeylerdir.

Empati kurduğumuzda, kişiyi anlamaya çalışırız ama bu onun yaşadıklarının, düşünce ve duygularının doğru olduğunu kabul etmemiz anlamına da gelmez.

Öğretmenler, hekimler, hemşireler, iletişimciler, sosyal hizmet alanlarında görev yapanlar ve halkla ilişkiler görevlerinde çalışılan mesleklerde empati kurmak ihtiyacı daha fazladır. Askerler, avukatlar, savcılar, istihbaratta görev yapan yani belirli bir mücadele içinde olan mesleklerde ise açıkçası empatiye yer yoktur.

Empatinin ilk önemli kriteri karşımızdakini iyi dinlemektir. Kopuk bir şekilde, dikkatinizi yoğunlaştırmadan kişiyi dinliyorsanız, empati kurmakta zorlanırsınız.

İletişimde Empati Kurmak

İletişimde empati kurmak bireyin kendisini de, iç dünyasını da geliştirir. Kişi daha merhametli, daha yardımsever ve daha iyi bir dinleyici olur. Her olaya ön yargı ile bakmamayı ve karşısındakine saygı duymayı da öğrenir. İnsanların duygu ve düşüncelerini anlamak, onlara farklı açıdan bakmak adına iletişimde empatinin yeri çok ayrıdır.

Her canlının olaylara bakış açısı çok farklıdır. Kimi iyi yönlerini görürken kimi de kötü şekilde algılar. Durumu bir de karşındaki kişiden dinlemek, olayın neden ve nasıl gerçekleştiğinin de anlaşılmasına yardımcı olur. İletişimde empati kurmak için zamanlamanın ve muhatabın doğru kişi olması gerekir. Yanlış zamanda empati kurmaya çalışmak istenmeyen durumlara da neden olabilir. Yani yanlış zamanlama, yer ve kişi ile kurulacak iletişim dramla da sonuçlanabilir.  Her insanın bilgi ve algı kapasitesi farklı olduğundan, empati kuracağımız kişiyi iyi dinlemek, beden diline dikkat etmek, ben onun yerinde olsaydım neler yapardım düşüncesini de gözden geçirmek gerekir. Kişinin beklediği tepkiyi doğru bir biçimde vermekte, iletişimde empati kurmak durumunun bir göstergesidir.

Empati, insanların olaylara bakış açısını geliştirir. Yargılamadan insanları anlamayı, onları sevmeyi de sağlar. Ayrıca dostlukların daha samimi bir ortamda kurulmasını ve gelişmesini sağlar.

Karşımızdaki kişiyle ilgilendiğimizi hissettirdiğimizde, bu durum onun duygularını bize daha açıklıkla ve samimiyetle anlatmasını ve bizi sevmemizi de sağlayacaktır. Bunun için ilgilenerek, onu bölmeden ve duygularını incitmeden dinlemek gerekir. Bu ayrıca bizim kişiliğimizi de geliştirmenin bir yoludur.

Küçük Bir Empati Hikâyesi

Nasreddin Hoca bu ya. Nüktedan zengini bir şahıs. Güldürür ama inceden inceye de düşündürür. Bizim hoca bir gün eşeğinden düşer. Herkes başucuna toplanır. Birbirlerine seslenirler. – Hemen bir doktor çağırın.

Nasreddin Hocada insanlara bağırır: – Bana doktor değil, eşekten düşen birini çağırın 🙂


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz