Yatırımcı Arıyorum

İmalat Sektöründe Verimliliğin Artması

İmalat Sektöründe Verimlilik Sağlamak

İmalat sektörünün gelişmesine yatırım yapılırken doğacak girişimlerde görev yapacak kalifiye imalat mühendislerine, nitelikli İmalat Mühendislerine (Üretim Mühendisi), nitelikli teknik personellere, başarılı İnsan Kaynakları Yönetim birimine ihtiyaç bulunmaktadır.

İmalat Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, sektörde ilk kez faaliyet gösterecek yeni girişimcilerin başarılı olmaları aynı zamanda ülke ekonomisine değer katacak sıçramayı gerçekleştirmeleri, iş süreçlerini etkin ve verimli yönetmeleri sayesinde mümkün olacaktır.

Endüstri Mühendisi Kiyoshi Suzaki’nin İmalatta Mükemmelliğin Yolu adlı çalışması Türkçeye çevrilerek pek çok platformda yayımlanmış pek çok çalışmaya kaynak olmuş ülkemizde. Öncelikle Fireden söz edilir çalışmada nedir Fire? İmalat için gereken ana faktörler dışındaki her durumdur der ve detaylandırır.

 • İmalat teknolojik açıdan önemlidir, ürünün biçimini, yapısını değiştirmek için fiziksel ve kimyasal işlemlerin uygulanması gerekebilmektedir.
 • İmalat ekonomik açıdan önemlidir, madde daha yüksek bir değere dönüşür imalat sonunda şekli yapısı değişen hammadde veya yarı mamul malzeme başka malzemeler ile birleşerek ekonomik değeri yüksek yeni bir ürün olarak çıkar karşımıza.
 • Tarihsel açıdan önemlidir zira insanların maddelerden yeni bir nesne üretmeleri uygarlığın başlangıcı olmuştur.

İmalat Sektöründe Firenin Nedenleri ve Unsurları

 • Fazla üretim firenin sebeplerinden biridir ve genellikle hızlı üretimin bir sonucudur ve sıkıntılı başka sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Hızlı üretim nedeni ile daha fazla kusurlu mal, daha fazla stoklanması gerekecek ürün, daha fazla kontrol, daha fazla bürokrasi, daha fazla makine gücü gibi artı yükler getirmekte dolayısı ile daha fazla genel gider yaratmaktadır.
 • Beklemeyi Firenin sebeplerinden biri olarak gösterir Suzaki. Makinelerin gereğinden fazla çalışması olumsuz karşılanmaktadır yeterli üretim ile durdurulmaları gerektiğine dikkat çekilir. Süreç yöneticilerine bu noktada büyük görev düştüğü yeterli üretimde yöneticilerin karar vermeleri gerektiğine vurgu yapılır.
 • Taşıma Firesi operatörün ne yapacağını bilemediği durumlarda ortaya çıkan bir durum olduğu belirtilirken çözümünün baştan iyi bir planlama yapılması olduğuna dikkat çekilmiş. Başarılı bir planlama ile doğru ve uygun yerin seçimi, taşımanın nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceğine dair yöntemlerin ortaya konulmasından sonra operatörler ne yapacaklarını bilerek hareket eder işlemler sırası ile ve aksamadan gerçekleştirilebilir.
 • İşleme Firesi yine iyi bir hazırlık planının olmadığı durumlarda ortaya çıkan sorun ve kayıp olarak ifade edilmiş içeriğinde yapılmaması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi ile zaman ve malzeme kaybı yaşanması, Bakımı yapılmamış makineler nedeni ile zaman ve malzeme kaybı yaşanması gibi sorunlar yer alıyor. Makine İmalat Sanayisinde Girişimin Önemi Nedir?
 • Stok Firesi yine iyi bir planlama ile ilgili sorunlar kapsamında dikkat çekiyor. Bir sonraki iş faaliyetinde gerekmeyecek malzemeleri gereksiz yere üretmeyin uyarısında bulunuyor ayrıca malzeme alımında aşırıya kaçılmaması gerektiğine de vurgu yapılmış.
 • Hareket Firesi iş görenin çalışma etkinliği ve verimliliği ile ilgili bir tespit. Çalışan kimseler kendileri için gerekli olan malzemeleri iş esnasında uzun zamanda alıp getirip götürüyor, aramak zorunda kalıyorlar ise iş verimi ve etkinliği açısından büyük zaman kaybıdır yorumu yapılmakta. Tavsiye edilen iş görenlere gerekecek malzemelerin iş alanına en yakın ve uygun biçimde tasnif edilmesi iş görene çalışma kolaylığı sağlanması malzeme taşımak için ayrıca zaman kaybedilmemesi sureti ile iş veriminin yükseltilmesi öneriliyor.
 • Kalitesizlik Firesi hususunda ise önlenmesinden çok önlenemediğinde neler olacağı firmaya yaşatacağı sorunların nelere mal olabileceği konusuna dikkat çekilmiş. İş akışını bozacak, firma itibarını zedeleyecek, kusurlu malların ayıklanması zaman kaybı yaratacak ve stok maliyetlerini yükseltecektir. Makinelerin zamanında bakımının yapılması, iş akış planlarının yapılması, iş gören verimliliğin planlanması ve koşullarının iyileştirilmesi faaliyetleri kalitesiz üretimin en baştan önünü kesecek önleyici ve gerekli çalışma biçimidir.
 • İyileştirme, tüm fire kayıplarının önlenmesi için çözüm üretme aşamasını oluşturuyor. Bu konudaki çabaya ilk örnek fire ile mücadele olarak gösterilmiş. Tüm iş süreci için en uygun yöntemin basitleştirmek ve birleştirmek olduğunu belirten Suzaki düzenden söz ediyor, her iş için gerekenlerin her zaman yerli yerinde olması tam zamanında yapılması konusuna dikkat çekerek.

İmalat Sektöründe İş Süreci

Sürekliliği sağlamak, esnek olmak, iyi organize olmak gibi gerekliliklerden söz ettikten sonra üretimde kullanılan her makine ve teçhizatın düzenli bakımlarının yapılması, iş süreçlerinin tüm aşamalarında planlamaya önem verilmesi biçiminde önerilerini sürdürmüş değerli konulardır.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz