Yatırımcı Arıyorum

İnovasyon Çeşitleri Hakkında

Değişim ve Yenilik

Yaşadığımız zaman diliminde rekabet fevkalade önemli bir hal almışken, bugün büyümek ve kazanmak değerli fikirlerden geçiyor. Değişim ve yenilemeyi getiren inovasyon, ticari gelir açısından bugün çok önemli. Yeni fikirlerin doğumu ile gerçekleşen inovasyon, süreklilik getiren devamlı bir faaliyettir. İnovasyon faaliyetleri de kendi içinde, gördükleri görevlere göre çeşitlenmektedir.

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

Teknolojik İnovasyon:

İnovasyon çeşitlerinden biri olan teknolojik inovasyon, teknolojik ürünlerin, ürünlerin tanıtımının ve tanıtım sürecini kapsamaktadır. Teknolojik anlamda yeni yahut iyileştirilmiş ürün veya hizmetler için çalışılan inovasyon türüdür.

Organizasyonel İnovasyon:

Yapılacak yeni çalışmalar hakkında ve iş yöntemleri hakkında kaliteyi yükselten bir inovasyon çeşididir.

Pazarlama İnovasyonu:

Yeni ürünlerin veya hizmetin pazarlama ağırlıklı olarak tanıtılmasına, rekabet yönünü güçlendirmek adına çalışılmasına da pazarlama inovasyonu denir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için: İnovasyon Çeşitleri adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

İnovasyon, gelecekte ekonomik güçlenmeye vesile olacak fikirler olarak ta tarif edilebilir. Hizmet veya ürün ne olursa olsun, ayakta kalmak ve talep görmek için yeniliğe gitmek ve benzerlerinizden farklı olmak zorundasınız. Bu noktada inovasyona ihtiyacınız doğar. Bugün inovasyon tüm dünyada geçerli bir gelişme yöntemidir. Müşteri talepleri ile uyuşma göstermesi ve ihtiyaçları gidermesi inovasyonun en önemli kriterleridir. Başarıya ulaşmış bir inovasyon hareketi, rekabet dünyasında fevkalade büyük bir avantajdır.

İnovasyonun Amacı

İnovasyon genel anlamı itibari ile bir faaliyettir. Üstelik süreklilik isteyen ve durağanlıkta kaybeden bir faaliyettir. Kavram olarak yenilik demek olan inovasyon, aslında süreci de anlatmak istemektedir. Yenilenme süreci olarak ta düşünebileceğimiz inovasyon, daha çok sıkıntılara ve ihtiyaçlara hizmeti hedefler. İnovasyonu bazen buluşla karıştıran kişiler olabiliyor. Bir buluş veya icat değildir inovasyon. Bir iyileştirme ve olumlu anlamda farklılaşma, ihtiyaca yönelme durumudur.

İnovasyon tek başına sadece bir kelimeden ibarettir. İnovasyonun başarılı olması için bilgiye, performansa, finansal desteğe, pazarlama ve en önemlisi ar- ge’ye ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal faydada buluşan yenilikçi fikirlerle de inovatif fikirler denmekte, bu fikirler hem girişimcisine, hem tüketicisine, hem de ülkeye büyük faydalar getirmektedir. Bu sebeple inovatif fikirler günümüzde paha biçilemez değerde olup, sınırsız düşünme kabiliyetine bağlıdır. 5N 1K inovasyonda da fevkalade önem taşımaktadır. Çünkü yolun en başında size gerekli olan soruları ve inovasyon durağına ulaşmanıza vesile olacak cevapları ancak 5N 1K ile bulabilirsiniz.

İnovasyon Denemeleri

İnovasyonda varsayım ve deneme yanılmalar sizi sonuca götürecektir. Bu sebep ile özellikle deneme ve yanılmalar sizi küstürmesin, pes ettirmesin. İnovasyon yolunda her olumsuzluk aslında ders niteliğinde önem taşımakta, temelinize sağlam bir tuğla olarak yarar sağlamaktadır. Unutmamanız gereken bir nokta da sizin inandıklarınızdan ziyade kitlenin beklentileridir. Bu yüzden kendinize karşı dürüst olmalı, ben merkezci yanılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Bu iş tutar deyip başarısız olmuş kişilerin çoğu inandıklarını gerçek ihtiyaç sanmış, nem merkezci düşünceden kurtulamamış kişilerdir.

İş ve sektöre göre çeşitlik gösteren inovasyon, her durumda netlik ve yenilikçi fikirler ister.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz