Yatırımcı Arıyorum

İnovasyon İmalat Sektörünü Nasıl Etkilemektedir?

Üretim Alanında İnovasyon

4. Sanayi devrimi 4.0 tüm toplumları kökten değişime yönlendirdi, dolayısı ile yaşam alanlarını ve koşullarını değişime taşıyan gelişmeler ekonomiye yeni bir boyut kazandırırken yeni uygulama biçimlerini benimsemeyen işletmeleri devre dışı bırakmaya başladı.

İmalat sanayisinin sürdürülebilirliği, kaliteli yüksek verim ile üretim yapılması elde edilen dünya standartlarındaki ürünlerin uluslararası pazarda rekabet etmesinin sağlanması ülke kalkınmasının ana hareket noktalarından biri dolayısı ile imalat sanayinde hizmet veren veya vermeye hazırlanan firmaların ülke ekonomisi için önemi büyük. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler kısa söylemi ile KOBİ işletmelerin imalat sanayinde verimli olmaları, varlıklarının sürdürülebilirliği üretim ve ihracat güçlerinin artırılması ülkenin stratejik politikaları içinde değerlendirilmekte.

İnovasyona uğrayan uygulama yöntemlerinin makine ve ekipmanların üretimde kullanılması, kalite ve verimliliğin artırılması, uluslararası platformda söz sahibi olunması için zorunlu kriterlerdendir. İmalat teknolojilerinin işletmelerde kullanımlarının yaygınlaşması kurumsallaşma süreçlerinin tamamlanması anlamına geldiğinden uluslararası anlaşmalar çerçevesinde KOBİ işletmelerin dijitalleşmesi bu işletmelerden beklenen gelişmelerdir.

İmalat Sektörünün Sanayi Devrimlerinden Etkilenme Süreçleri

1. Sanayi Devrimi

Yıl 1775’dir, James Watt; Buhar motorunun patentini alarak yaygın kullanımının gerçekleşmesini sağlar, On yıl sonra 1785 yılında tekstil imalatını canlandırıp endüstrileştiren mekanik dokuma tezgahının patenti verilir sahibi Edmund Cartwright tır, 1801 yılına gelindiğinde ilk buharlı lokomotif raylardadır, 1830 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kamu şehirlerarası demiryolu kurulur kurucusu George Stephenson dır. 1794 yılında Eli Whitney tarafından pamuk ayrıştırma makinesi icat edilerek patenti alındı pamuk endüstrisi gelişti, 1828 yılında demir fırınları icat edilerek patenti verildi geliştiren James Beaumonttu yakıt verimliliği ve fırın kapasiteleri bu şekilde güçlendirildi.

2. Sanayi Devrimi

1837 yılında Samuel Morse tarafından Mors kodu icat edilerek telgraf kullanımı başlar, 1867 yılında hareketli montaj hatları kullanılmaya başlar, Siemens ve Halske tarafından geliştirilen buluş ile ilk elektrikli tramvay yolcu taşımaya başlar, 1913 yılında hareketli montaj kullanımı geliştirilir geliştiren Henry Ford dur montaj işleminin süresi %90 oranında kısalır. 1866 Yılında Siemens ilk elektrik motorunu keşfeder yer Almanya dır, 1879 yılında ise Edison akkor ampulü geliştirerek Bir yıl sonra patentini alıyor, 1886 Karl Benz ilk otomobilin patentini alır, 1929 yılında ilk kablosuz iletişim sistemi hayata geçirilir.

3. Sanayi Devrimi

1947 yılı ilk transistör icat edilir, 1958 otomatik üretim uygulaması başlar uygulayıcısı Siemens’dir, 1969 yılında Bilgisayar destekli imalat programı uygulamaya konulur, 1973 yılında ilk cep telefonu kullanılır, 1957 yılında ilk uydu uzaya fırlatılır, 1964 yılında Japonya’da uzaktan kontrollü elektronik sistemler oluşturulur, 1969 yılında ilk internet ağı kurulur, 1973 yılında ilk taşınabilir bilgisayar modeli geliştirilir, 1996 yılında ilk entegre otomasyon kullanımı Siemens tarafından geliştirildi, 1999 yılına gelindiğinde kaşiflerden çok firmaların adı ile anılan gelişmeler yaşanmaya başladı General Motors tarafından ilk tasarım, ürün veri yönetimi sistemleri geliştirildi. İlk akıllı telefon 1994 yılında dokunmatik, e-posta özelliklerine sahip modeli ile kullanıma sunuldu, 1999 yılında nesnelerin interneti Kevin Ashton tarafından geliştirildi tasarım ve mimaride kullanılmaya başlandı. 2007 yılında Siemens PLM Software geliştirdi.

4. Sanayi Devrimi

Almanya üretimde imalat süreçlerini dijitalleştirdi, 4.Endüstri devrimi üretimde yeni teknolojilerin kullanılması ile Almanya’da başlamış oldu 2011 yılında. 2015 yılında kendini kontrol edebilen üretim aşamaları montajı ve kontrollerin dijital makineler tarafından yürütüldüğü kurumsal fabrika Siemens tarafından Almanya’da faaliyete geçirildi. 2012 yılında ise ilk robot NASA tarafından uzaya gönderildi, Siemens PLP yazılımı ile tüm iniş simülasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Yakın sanayi tarihi, imalat sektörünün buluşlardan etkilenme sürecinin toplumların gelişmesinde ekonominin büyümesinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu kolayca gözler önüne sermekte. Geliştirilen teknolojilerin üretimde yaygın biçimde kullanılması neticesinde üretimin artması kalitenin yükselmesi dolayısı ile bu teknolojileri kullanan ülkelerin ekonomilerinin büyümesi dev güçler haline gelmeleri doğal bir sonuç.

İmalat Sektörüne Yatırım Yapmak

Türkiye imalat sektöründe yatırım yapacak girişimci adaylarını destekleme politikalarını yıllardır sürdürmekte, imalat sektöründe faaliyet gösteren ya da gösterecek firmaların yeni teknolojileri yakından izlemeleri uygulamaya koymaları işletmelerinde Araştırma-Geliştirme çalışmalarına önem vermeleri işletmelerin sürdürülebilirliği, ülke ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi için büyük önem taşımakta bu anlamda işletmelere ve yeni yatırımcılara büyük sorumluluk düşmekte. İmalat sektörü yeni teknolojileri kullanan, kendi teknolojisini üreten konuma taşınmak, daima inovatif olmak zorunda olan en önemli sektörümüz.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz