Yatırımcı Arıyorum

İnovasyon Kampı Nedir?

İnovasyon Kampı Ne Demek?

Hababam Sınıfı filminde Mahmut Hoca’nın bir repliği vardı ki hepimiz ezbere biliriz. Okul, sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin olduğu her yer okuldur.

İnovasyon kampı da bir çeşit okuldur. Yaratıcı beyinler, işbirliği yaptığı sürece, yenilikçi fikirler her yerde yaratılabilir. İnovasyon kamplarına katılımcı sayısı sınırlıdır ve bir yaz dönemi boyunca bir haftalık ya da en çok dört haftalık olarak inovason kampları düzenlenir.

1 haftalık kurslar, her hafta farklı katılımcıları ağırladığından, kampın tamamen sona erdiği döneme kadar, çok fazla kişiye eğitim imkânı sağlamaktadır. 4 haftalık kamp süresince, ilk bir hafta teorik eğitim, diğer 3 hafta ise belirlenen alanlardaki sorunlara çözüm odaklı inovatif çalışmalar ve prototiplendirmeler yapılmaktadır.

İnovasyon Kampı Ne İşe Yarar?

Kamplar, farklı şehirlerden hatta ülkelerden, farklı kültürlerden gelen insanların, belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleri, kaynaşmaları ve bir araya geliş amaçları olarak fikirler üretmelerini sağlayan organizasyonlardır.

İnovasyon kampları da, yine bir amaç için fikirler üretmek ve yenilikleri tanımak amacıyla kişilerin bir araya gelmeleridir. İnovasyon kampları, inovasyon açısından bir sonraki adımları atmanıza yardımcı olur. Yeni bir enerji ve fikirler ile daha yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Fikir üretmeyi daha eğlenceli hale getirmek, inovasyon kamplarının amacıdır.

Tarım ve sağlık gibi alanlarda, ya da diğer pek çok alanda, inovasyon kampları pek çok büyük şirket tarafından düzenlenmektedir.

Örneğin 2019 Mayıs ayında ünlü Bayer firması ile Genç Başarı Eğitim Vakfı beraberliğinde, Adana Çukurova Üniversitesi’nde Tarım İnovasyon Kampı düzenleyerek, Bayer’in mentorları eşliğinde, 100 lise öğrencisini kampta konuk ettiler. Kampın amacı, doğal kaynakları koruyarak tarımda verimliği artırmak idi ve girişimci gençler bu konuda hem fikirler ürettiler hem de yarıştılar.

Ayrıca gençlere tarım sektörünün aslında eğlenceli bir sektör olduğunu ve tarım alanında kariyer alanındaki fırsatları da göstermiş oldular. Amaç, biraz da kişilerin yaptıkları işlerden zevk almasını ve daha istekle çalışmalarını sağlamaktır.

İnovasyon Kampı Programları Amacı

İnovasyon kampı programları, benzer fikirlere sahip akranların, yerel girişimcilerle işbirliği yaparken, girişimciliği ve kodlamanın temellerini keşfetmek için yaratıcı gençleri bir araya getirmektedir.

Girişimcilik ve teknoloji konusunda bir inovasyon kampını ele alalım ve süremiz bir hafta olsun. İnovasyon kampına davetli kişiler, kendi yenilikçi fikirlerini yaratmaya, ürünlerini pazarda test etmeye, prototipler yapmaya ve fikirlerini saygın yerel girişimcilerden oluşan bir panelde sunmaya davet edilebilir.

Kamp sonunda ise, bu girimci yenilikçiler, girişimcilik yolculuklarına başlamak için ihtiyaç duydukları temel becerilerle donatılacaktır.

İnovasyon kampları, girişimciliği ve teknolojiyi heyecan verici, eğlenceli, güçlendirici ve en önemlisi katılımcıları, kendi zamanlarında öğrenmeye devam etmeye motive edecek şekilde keşfetmeye odaklamaktadır. Yanı katılımcıların zihinlerini tüketiciden bir yaratıcıya dönüştürmeyi amaçlar.

İnovasyon kampları, sadece yerel ya da ülke içinden değil, farklı ülkelerden de kişilerin bu imkânlardan yararlanmasını sağlar. Dünya çapında her sorun ortaktır ve çözümü de ortak olmalıdır. Herkesin bir soruna çözüm anlayışı farklıdır. Ve bu farklılıklar bir araya geldiğinde hem eşsiz bir bütünü oluşturur ve dünya açısından genel bir sorun, çözüme kavuşturulmuş olur.

Hemen hemen her sektörde ve alanda, inovatif kamplar düzenlenebilir. Genelde bu inovasyon kampları, alanlarında önemli işletme ve kuruluşların, kendilerine destek veren eğitim vakıfları ve üniversiteler ile ortaklaşa düzenlediği kamplardır.

Kamp bitiminde, takımlar yaptıkları projeleri bir jüriye sunar ve bu jüri de projeleri değerlendirir. Projelerine kamp sonrasında devam etmek isteyen takımlara ve projelerin uygulanabilir olduğuna karar verilenlere, kampı düzenleyen şirket ya da vakıflarca destek sağlanabilir.

İnovasyon Kampına Katılanlar Kimlerdir?

İnovasyon kamplarına en çok öğrenciler ve iş insanları katılmaktadır. Okullarda okutulmayan ya da iş dünyasında pek rastlamadıkları pek çok teknik, inovasyon kamplarında öğretilmektedir. Bu da katılımcıların pek çok tekniği öğrenerek iş hayatlarında uygulamaları, daha aktif ve verimli olmaları, yeniliklere daha çabuk adapte olmalarını ve işlerinde de uygulamalarını sağlamaktadır.

Özellikle öğrencilere girişimcilik dünyasının kapılarını açtığınızda neler olabileceğini hayal edin.

İnovasyon Kamplarının Yararları

İnovasyon kamp programları, genel anlamda, girişimciliğin temellerini öğrenmeyi amaçlar. Her yeni inovasyon çalışması, yeni girişimcilerin iş dünyasına açılmasını sağlar. Katılımcılar, ihtiyaç duydukları becerileri geliştirirler.

Parlak fikirlerini dünyaya getirmek ve günümüzün en zor sosyal ve çevresel sorunlarıyla mücadele etmelerine hazır olmalarını sağlarlar. Fikir ve kavramları üretmek, geliştirmek ve değerlendirmek amacı taşır.

Ağ Genişletmek

İnovasyon kamplarında katılımcılar farklı yerlerden gelen pek çok yeni kişi ile tanışıp, kişisel ve profesyonel ilişkiler kurmaktadır. Kamp boyunca, farklı disiplinlerden ve ülkelerden benzer fikirlere sahip, hepsi aynı hedef için çalışan kişilerle bir arada olma şansı bulunmaktadır.

Böylece ileriki kariyer planlamasına belki bir iş ortağı ya da belki yeni bir ülkede iş yaşamını sürdürmek gibi planlamalar da dâhil edilebilir.

Kariyeri Genişletmek

Kamp boyunca, mesleki yeterliliklerinizi geliştirerek ve pratikte konsept geliştirmeyi öğrenirsiniz. Sadece bu da değil, aynı zamanda multidisipliner takımlarda çalışmaya çalışacak ve kendinizi gelecekteki kariyerinize hazırlayacaksınız. Ayrıca kamp süresince yaptığınız başarılı çalışmalar neticesinde birileri tarafından fark edilebilirsiniz.

Takım Çalışması

Kamp süresince, disiplinler ve kültürel geçmişler arasında, diğer katılımcılarla işbirliği yapmanın canlı gerçekliğini deneyimlersiniz. Kariyerinizin ilerleyen zamanlarında da işinizdeki takımlarda etkili bir şekilde çalışma yeteneğinizi de geliştirirsiniz.

Kamp, katılımcıların kültürler arası ve disiplinler arası konsept geliştirmenin yenilikçi süreçlerini deneyimleyebileceği ve öğrenebileceği bir ortam yaratmaktadır.

Yani kısacası inovasyon kampları;

Ağınızı genişleterek, alanınızla ilgili farklı kültürlerden kişilerle tanışmayı sağlar.

Kamp süresince yaptığınız çalışmalar birilerinin dikkatini çektiğinde, yeni kariyer kapıları açılabilir.

Takım çalışmaları daha etkin bir şekilde gerçekleşeceğinden, işinizdeki takım çalışmalarına kamp sonrasında daha etkin bir şekilde dâhil olabilirsiniz. Bu kamp takım çalışmasının güzelliğinin de farkına varmasını sağlar.

Kamplar, kişilerin kendilerinde farkına varmadıkları pek çok yönlerini ortaya çıkartır. Kişideki girişimcilik yeteneği, temel beceri yeteneklerini, bir takıma ait olma hissi ve fikir üretebilme yeteneği ortaya çıkmaktadır.

Yaratıcı ve nitelikli insanları bir araya getirmek, farklı konumlardaki kişileri ve toplulukları bir araya getirerek, ortak hedef belirleyerek bir arada vakit geçirmelerini sağlamak, birlikte yenilikçi fikirleri üretmek amacıyla, inovasyon kampları düzenlenmektedir. Kamp bitiminde dereceye giren projelere, belli bir miktar nakit yardımı ve gerekirse hibe destek de verilmektedir.

İnovasyon Kampına Katılmak İçin Ne Yapılır?

İnovasyon kampları, sınırlı sayıda katılımcının katılımının sağlandığı kamplardır. Kamplar düzenleneceği zaman, sektörel alanlarda ya da sosyal medya hesaplarında duyurular yapılır. Bu kamplara katılmak için, ilgili formu eksiksiz doldurup, ilgililere göndermek gerekir.

Katılım bilgileri, kampın düzenleneceği yer ve gereken şartlar, kişinin mailine bilgilendirme yoluyla yapılmaktadır. Bu yüzden düzenli kullandığınız mail adresinizi forma yazmanız gerekir.

Kamp süresince aksi bir karar alınmadığın sürece, konaklama masrafları (otel) inovasyon kampını düzenleyen kişilere, otele ulaşım ve katılımcının yaptığı ekstra masraflar, katılımcının kendisine ait olmaktadır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz