Yatırımcı Arıyorum

İnovasyon Türleri

İnovasyona Neden İhtiyaç Duyulur?

Terimi yenilik çok yönlüdür ve sıkça şişirilir. Terimin açık bir tanımı, şirketlerdeki açık ve ortak bir anlayış için önemlidir. Bu amaçla, inovasyonun amacı ve inovasyonun derecesi ile ilgili olarak çeşitli inovasyon türleri vardır. Bu sınıflandırma bilgisi inovasyon yönetimi için gereklidir.

İnovasyon türlerinin amacı nedir?

Neden yenilik türleriyle ilgileniyoruz? İnovasyon yönetimi açısından, inovasyon türleri ve dolayısıyla inovasyonun sınıflandırılması stratejik ve süreçle ilgili bir öneme sahiptir.

İstenilen inovasyon nesnesinin ve inovasyon derecesinin açık bir şekilde tanımlanması inovasyon stratejisi için önemlidir. Bu bir organizasyonun nerede yenilik yapmak istediğini belirler.

Sınıflandırma, inovasyon süreci için de geçerlidir, çünkü farklı inovasyon tipleri inovasyon süreci için farklı gereksinimlere sahiptir. Radikal bir inovasyon, küçük bir artımlı inovasyondan farklı karar verme yapılarına sahip daha kapsamlı bir süreç gerektirir.

Dünyada İnovasyon Türleri

Mimari İnovasyon

Mimari inovasyon kısaca dersleri, becerileri ve genel teknolojiyi almak ve bunları farklı bir pazarda uygulamaktır.

Bu inovasyon yeni Pazar alıcı olduğu sürece müşteriyi artırmada şaşırtıcıdır. Mimari inovasyona dâhil olan risk, çoğu zaman kanıtlanmış teknolojinin güvenilirliği ve yeniden yaratılması nedeniyle düşüktür.

1966 yılında NASA Ames Araştırma Merkezi, uçak yastıklarının güvenliğini artırmak için uygulanan basınca tepki veren ve orijinal hale geri dönen yeni bir köpük türü üretmeyi başardı.

Yavaş geri yay köpüğü de denen ürün, şiltelerde kullanımda başarıya ulaşmadan evvel ticari olarak spor malzemeleri ve tıbbi cihaz masa pedleri olarak pazarlanmıştı.

Ürün yeniliği: Ürünler hem maddi ürünleri hem de müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve dolayısıyla müşteri tarafından satın alınan hizmetler gibi maddi olmayan hizmetleri ilgilendirir. Ürün yenilikleriyle bir şirket parasını kazanır ve kendisini rekabette farklılaştırmaya çalışır. Örnek verecek olursak; mobilya sektörü sürekli inovasyonel çalışmaların yapıldığı bir sektördür. İnsanların ihtiyaçlarına ve mobilyaların kullanım alanlarına göre sürekli olarak yenilikler yapılmaktadır.

Yine bir örnek verecek olursak ofis mobilyaları, hem ofislerin ihtiyaçlarına uygun hem de gelen müşterinin rahatlığı öp plana alınarak dizayn edilmektedir.

Ofis mobilyaların üretimi yapan Neudoerfler firması, uzun zaman boyunca kendisini ana alanı ile sınırlı tuttu ve bekleme odası kanepeleri ve sandalyeleri gibi marjinal mobilyalar satın aldı.

Bu mobilyalardan istisna olanları ofiste misafirlerin oturduğu “hoş geldiniz ofis koltuğu” idi. Bu koltuklar 80’li ve 90’lı yılların ruhuna hitap ediyordu.

Firma, tasarımcı ikilisi Mia KİM ve Nicholas HEEP’i görevlendirdi. Sadece koltukları geliştirmek değil, tamamen farklı bir konsept tasarlamalarını istedi.

Burada temel alınan özellik ise müşteri ve görüşmeye geldiği kişinin göz seviyesinin aynı doğrultuda olmasıydı. Mia ve Nicholas, kurumlara giderek onların almış oldukları misafir koltukları üzerinde 1’er saatlik test yaptılar. Önemli olanın müşterinin rahatlığının ön planda olması gerektiğini biliyorlardı. Testleri yaptılar ve fonksiyonel açıkları belirlediler.

Neudorfler için bekleme odası oturma alanına yeni bir işlev odaklı yaklaşım tasarlandı. Önemli olan tasarımdan ziyade kısıtlı ve hatta göze çarpmayan bir şekilde yenilikçi mobilyalar tasarlamaktı.

Böylece müşterinin rahat etmesini sağlayacak tarzda, müşteri ve şirket görevlisinin ya da banka memurunun müşteri ile görüşürken göz kontağı kurabileceği şekilde rahat ve ergonomik mobilyalar çalışma hayatının içine girdi. Artık pek çok ülkede kurumlar ve özellikle bankalar, farklı mobilya tasarımları ile müşteriye hizmet veriyor.

Dijital İnovasyon

Şirketler uzun vadede pazarda kalmak için yeniliklere ihtiyaç duyarlar. Yenilik yönetimi yazılımına dayanan BT destekli yenilik yönetimi, bir şirketin yenilik potansiyelini önemli ölçüde artırabilir.

İnovasyon yönetimi yazılımı, süreçleri otomatikleştirerek ve işbirliğine dayalı işbirliğini kolaylaştırarak bir fikir geliştirmek için gereken süreyi azaltan ve piyasaya ürünler getiren dinamik bir araçtır.

Basit yenilik yönetimi sistemleri sadece sürdürülebilir fikirlerin sistematik olarak geliştirilmesine odaklanmaktadır. Bu nedenle inovasyon yazılımı genellikle fikir yönetimi yazılımı ile eşittir. Bununla birlikte, daha kapsamlı sistemler, trend analizleri, arama alanlarının türetilmesi ve inovasyon projelerinin ortaklaşa ele alınması gibi inovasyon yönetimini sayısallaştırmak için sayısız başka işlevler sunmaktadır.

Ürün yenilikleri, kalite iyileştirmeleri veya maliyet tasarrufları çoğu zaman süreç ve teknoloji yenilikleriyle el ele gider. 70 Farklı İnovasyon Örneği

İnovasyon ile Yeni İş Geliştirme

Yeni iş geliştirme, yeni gelir elde etmenin en karmaşık ve riskli yoludur. Amaç, şimdiye kadar bilinmeyen bir pazarda yeni bir ürün veya hizmet ve yeni bir iş modeliyle kar elde etmektir.

Bir şirketin yeni gelir kaynaklarını çoğaltmak için birçok seçeneği vardır. Örneğin, yenilikçi bir iş modeli ile yeni satışlar üretebilir. Zaten baskı altında olan pazara yeni bir formda yeni bir ürün veya hizmet sunuluyor. Tanınmış otomobil üreticilerinin araç paylaşım iştirakleri buna bir örnektir.

Bir İsviçreli süt çiftçisi, süt satmak yerine ineklerini kiraya verir, çiftliğinde her zamanki gibi hayvanlarına bakmaya devam eder ve kiracıya son ürün peynirini tercih edilen bir fiyata sunar.

Pazar yenilik inovasyonunda, bir şirket yeni teknolojilerde kendi teknolojilerini yeni uygulama alanlarına aktarmaya çalışır. Türkiye’de pek görülmez ancak UBER başka ülkelerde sadece insan taşımaz, yemek taşıma hizmeti de yapar.

Hizmet yenilikleri, doğrudan müşteriye satış yapmak gibi ürün yenilikleri gibidir, örneğin sigorta veya yönetim danışmanlığı gibi.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için: inovasyon çeşitleri adlı makaleyi okumanızı tavsiye ediyoruz.

İş modeli inovasyonu: İş modeli, bir şirketin işleyiş ve para kazanma şeklidir. İş modeli inovasyonu, strateji, pazarlama, tedarik zincirleri, değer yaratma, fiyatlandırma veya maliyet yapılarındaki yenilikleri kapsar.

Bazı şirketler, başarılı olmak için iş modellerini temelinden değiştirirken, bazı şirketlerin bu konuda katı kuralları bulunmaktadır. Katı kuralları olup herhangi bir iş modeli inovasyonuna gitmeyen şirketlerin başarısız oldukları aşikâr.

Bir işletmenin ayakta kalması için sadece yenilikçi ürünler piyasaya sürmesi yetmez. İş alanında başarılı pek çok firmanın ya da şirketin zamanla bu başarılarını yitirdiği görülüyor.

Bu gerileme, yenilikçi ürünlerin olmamasından değil iş modelini değişen koşullara uyarlamamasından kaynaklanıyordu.

Biri yerleşik şirketlerin başarısızlığının arka planını incelerse, zihinsel engeller çoğu zaman yenilikçi fikirlere ve iş modellerine giden yolu engeller. Bir yandan, birçok yönetici, kâr elde edildiği sürece rahat oldukları bölgeden ayrılmamaları gerektiğine inanmaktadır.

Yani kısaca, yenilikçi iş inovasyonun da ilk engel katı kurallar ve zihin yapılarının değişmemeleridir.

Örgütsel İnovasyon: Örgütsel yenilikler süreci ve örgütsel yapıyı etkiler. Bunlar organizasyonel süreç yenilikleri veya yönetim yenilikleridir. Örneğin müşteri memnuniyetini ölçmek için yeni araçlar veya maliyetleri azaltmak için teslimat süreçlerini optimize etmek olabilir.

Sosyal İnovasyon: Sosyal inovasyonlar, yararın toplumda yattığı ve amacın öncelikli olarak kar etmediği yeniliklerdir. Örnek olarak eğitimde yenilikçilik, yoksulluğun azaltılması, fırsat eşitliği ve sağlık alanında yenilikler sayılabilir.

Çevresel İnovasyon: Çevreyi iyileştirmeye katkıda bulunan tüm yenilikler çevresel yeniliklerdir. Bu, örneğin çevre dostu ürünler, çevre korumasına katkılar veya emisyonların önlenmesi gibi konularla ilgilidir.

Bir inovasyon birkaç inovasyon konusunu aynı anda etkileyebilir. Mantıken burada net bir sınır yoktur. Örneğin, bir ürün yeniliği aynı anda hem süreç hem de çevre yeniliği olabilir. Ya da bir iş modeli inovasyonu genellikle bir ürün ve organizasyonel inovasyon da getirir.

İnovasyon Ne Kadar Yeni Olmalıdır?

Bir yeniliğin ne kadar yeni olduğu çoğu zaman öznel bir husustur. Bir yenilik bu nedenle yeni olarak adlandırılabilir.

Bir şirket için, bir pazar veya endüstri için veya bütün dünya için.

İnovasyona göre, inovasyon için sıkça kullanılan bir diğer sınıflandırma değişimin boyutuna göredir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz