Yatırımcı Arıyorum

İnovasyona Doğru Yaklaşım

İnovasyonun Amacı

Hizmet veya ürünlerde yeniliğe gitmek, değişim ve farklılık yaratmak anlamına gelen inovasyon, ticari ve kurumsal anlamda da değer arttırma yoludur. 18. Y. Y.’da İngiltere’de ve 19. Y. Y.’da Fransa’da baş gösteren inovasyon ülkemize çok geç girmiş olmasına karşın hızlı bir benimseme yaşanmıştır. Yeni bir ürün, yeni bir hizmet, yeni bir pazarlama biçimi, yeni bir süreç yönetimi dahi olabileceği gibi inovasyon, yeni bir üretim şekli yahut yepyeni bir çalışma anlayışı da olabilir.

İnovasyon sadece yolun başında, yeni şirketlerin ihtiyacı olan bir durummuş gibi anlaşılabiliyor zaman zaman. Bu büyük bir yanılgıdır. Bugün dünyanın devleri, Apple, Google, Facebook, Amazon ve benzeri bir çok dev isim inovasyonla değerlerine değer katmaktadırlar. Bireysel ve toplumsal olduğu kadar şirketler nazarında da inovasyonun değeri sandığımızdan da büyüktür. İnovasyon, büyüme azmi ve çalışma ruhu ile gerçekleşebilir bir durum iken girişimci bir beyin de esastır. Çokça duyduğumuz girişimcilik ruhu da inovasyon ile beslenmektedir. Ülkelerin kalkınmalarında da büyük rol oynayan inovasyon, doğru ve yerinde yaklaşım gösterildiğinde girişimcilerini zirveye taşımaktadır. Asıl olan inovasyonu anlayabilmek ve doğru hayata geçirebilmektir. Akabinde sıralı ve aşamalı bir iş planı elinizde mevcut olmalı. Sırası ile getirilerini iyi analiz ederek yol almalı, sektörde eksik olanları gözlemlemelisiniz. Ancak tüm bunların yanı sıra rekabet ortamını unutmamalı ve hızlı adaptasyon sağlayabilmelidir.

İnovatif fikirlerin büyüsüne çok fazla kapılmamalı ve ticarete hızlıca geçirebilmelisiniz. Ürünleriniz veya hizmetiniz ne olursa olsun erişebilir olması da son derece önemli. İnovasyon İçin Gerekli Olanlar

Başarılı İnovasyon Çalışması

Başarılı ve doğru bir inovasyonda daha yüksek katma değer ve taptaze yenilikler ve müşteriler elde etme şansınız doğar. İnovasyonun doğru yapılıp yapılmadığı ticari başarıdan anlaşılabilir. Toplumlarca ne kadar kabul gördüğü de başarının diğer bir göstergesidir. Tüm dünya için geçerli bir kural vardır ki günümüzde başarılı olabilmek için inovasyon ve inovasyona doğru yaklaşım son derece önemlidir. Farklılık yaratmak ve başarılı bir inovasyona imza atmak aynı zamanda karlılığı da arttıracak, pazarda büyümenizi ve hatta liderliğe yerleşmenizi sağlayacaktır. Eğer şirketler organik bir büyümeye sahip olmak ve sağlam bir süreç içerisinden kalıcı bir başarıya yerleşmek istiyorlar ise inovasyon hususunu çok iyi anlamaları ve kavramaları gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki inovasyonu anlamak öncelikle inovasyonun bir etkinlik değil, bir süre zarfı olduğunu idrak etmekle başlar. İvonasyon plan ve disiplin ile başarıya ulaşabilir. Yeni ve iş görür bilgi donanımı ve organizasyon ile ulaşabileceğiniz inovasyona doğru yaklaşım ile değer yaratan neticeler elde edilebilir.

Hiç şüphesiz her işin bazı zorlukları ve belirli riskleri vardır. Piyasada yahut sektörde beklenmeyen ani değişiklikler, ülkede baş gösteren ani finansal krizler, demografik farklılıklar gibi durumlar sürecinizi etkileyebilir. Burada asıl olan yaratılan fikirlerdir. İnovasyona salt popüler bir strateji gözüyle bakılmamalı, şirkete katacak değerleri ilk sıraya koymalıdır. Her sektörde, her iş alanında kendine münhasır inovasyon yöntemleri uygulanabilir. Doğru koordine ve ihtiyaç olan fikirler ile her sektör inovasyon ile büyüme gösterebilir. Böylelikle şirketlerine değer kazandırabilir iken, yenilikler sayesinde ilklere imza atma şansını da yakalayabilirler.

İnovasyonda Önemli Olanlar

İnovasyonda önemli olan ihtiyaç duyulan ve gerçekten işe yarayacak fikirler elde edebilmektir. Bu fikirlerin ticari başarıya ulaşması da sürecin başarılı olduğunu göstermektedir. Bunun içinde sürecin en başında takınılan doğru tavırların ve hevesin tüm süreç boyunca devam ettirebilmekte oldukça önemli. Aynı disiplin ile gidebilmek başarıyı daha yakın kılacaktır. Fırsat kaynaklarını görebilmek ve bunları yerinde ve başarılı bir biçimde değerlendirmekte inovasyon sürecini güçlü kılan en önemli unsurlardır. Tüm bu anlatımları tek başına değerlendirmeli ve inovasyonu zor, karışık bir süreç olarak algılamamalıdır. İnovasyon basit fikirlerden de meydana gelebilir. Hatta yapılan araştırmalarda en etkili inovasyon süreçlerinin basit inovasyonlar olduğu görülmüştür. Belirgin bir işe hizmet ediyor olması yeterlidir.

İnovasyona doğru yaklaşmak ve ar-ge’ye de büyük önem vermek başarının anahtarı gibidir. İnovasyon ve ar-ge farklı olmakla beraber, iç  içe ve birbirini besleyen olgulardır. Kurum içerisinde inovasyonu bir kültür olarak kabul edebilmekte önemli olmakla beraber şirket içerisinde ayrı bir inovasyon departmanı olması da büyük artılar kazandıracaktır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz