Yatırımcı Arıyorum

İnovasyonsuzluk Ne Demektir?

İnovasyonsuzluk Ne Anlama Gelir?

İnovasyonsuzluk ne demek bunu irdelemeden önce inovasyonun anlamına bir bakalım. İnovasyon, en kısa tabiri ile yenilik-yenilikçilik anlamındadır. Ürün üretim odaklı işletmeler açısından inovasyon, bir ürünü ya da hizmeti ele alarak, yeni etkin özellikler katıp, hizmetin insanlara sunulmasıdır. Etkin özellikten kasıt, özgün olmasıdır.

İnovasyın, farklı, değişik ve özgün fikirler geliştirerek bunları uygulamak anlamına gelir. Buradaki amaç, daha önce karşılaşılmayan ihtiyaçlara cevap vermek, ya da daha önceden var olan bir ürünü daha yararlı şekilde geliştirilerek hizmete sunulmasıdır. İnovasyon sürecinde ekonomik, sosyal ve teknik süreçler bir bütünü oluşturur.

İşletmelerde İnovasyonun Önemi

Yararına yapılan her yenilik işletmenin bağlı olduğu pazarda rakiplerini geçmesini sağlar. Yani rekabet avantajı kazandırır.

Hasta tahlil sonuçlarının internetten verilmesi hastanenin inovasyon çalışmasının bir ürünüdür. Buruşmayan kumaşın geliştirilmesi, salatalığın daha verimli olması için verimli salatalık tohumu geliştirilmesi inovasyonun sonucudur. İnsanlar, yenilikleri sever. Tercihlerini yeniliklerden yana kullanmaya başlarlar.

İnovasyon, ekonomiye de büyük katkı sağlar. Kişilerin kazancı artar. İşsizlik azalır. İnsanlar daha iyi şartlarda yaşar. Firmalar daha çok müşteri çeker ve daha çok satış yaparak büyük kazançlar elde edebilir. Hizmetlerden daha iyi yararlanır ve ülkeler arası rekabet artar.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için; İnovasyonun Önemi adlı makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.

İNOVASYON DEHASI: FİNLANDİYA

Finlandiya, inovasyonu kendi yararına en iyi kullanan ülkelerden biridir. İnovasyon yatırımları ile güçlü bir ekonomi yaratmış, hayat standardı yükselmiş ve gelişmiş bir toplum yaratılmıştır. İnovasyon yatırımları ekonomik durgunluk döneminde bile devam etmiştir. Üniversiteler ve işletmeler arasında güçlü bir bağ kurulmuş ve eğitim-araştırma programları başlatılmıştır.

Metal, mühendislik ve orman ürünleri sanayinde yapılan inovasyonel çalışmalar sayesinde kişi başına düşen gelir hızla artmış ve 2019 yılında kişi başına düşen gelir 45.456 dolar seviyesine yükselmiştir.

İnovasyonsuzluk Nedir?

İnovasyonsuzluk, inovasyonun aksine hiçbir yenilik yapılmaması, yenilikçi ürün ve hizmetin sunulmaması anlamındadır. Yenilikçi olmayan işletme, değer ve kazanç kaybeder.

APPLE ve İnovasyonsuzluk

Ünlü teknoloji şirketi APPLE, son zamanlarda özellikle İphone satışlarında büyük düşüş yaşamaktadır. Finansal gerileme yaşayan APPLE ürünlerinde herhangi bir yenilik yapmamasına rağmen fiyatlarını artırdı. Bu da dev şirketin, pazar payını %15,8’e düşürdü.

Bu arada Çinli akıllı telefon üreticileri, yaptıkları inovasyon çalışmaları ile piyasaya sürdükleri akıllı telefonlar ile APPLE müşterisini kendisine çekmeyi başardı. Çinli üreticiler Pazar payını %15,8’e yükseltmeyi de başardı.

Son zamanların gözde akıllı telefon üreticisi Huawei, yenilikçi tasarımları ile ve OPPO gibi şirketler de APPLE’nin müşterisini kendisine çekmeye başladı. Özelikle Huawei, inovasyon çalışmalarına özen göstermeye başladı. Bu da pazar payında yükselmeye neden oldu.

APPLE, her yıl Fast Company’in açıkladığı “Yılın en inovatif 50 şirketi” arasında 1. sırada olurdu. Ama en son listede 17. sıraya kadar geriledi.

Bir Diğer İnovasyonsuzluk Örneği: SAMSUNG

Tıpkı APPLE gibi inovasyonsuzluk hastalığına yakalanan bir diğer teknoloji devi Samsung, son dönemlerde müşterisini kaybetmeye başladı. Bunun nedeni de uzun zamandır yenilikçi bir ürün piyasaya sunmamış olmaları. Samsung’da tıpkı APPLE gibi müşterisini Çinli üreticilere kaptırmaya başladı.

Geçtiğimiz dönemlerde %110 ekran kasa yeniliğini yapacağını duyuran Samsung, bu yeniliğinden de vazgeçti. Bundan anlaşılıyor ki, yenilik yapmadıkları ya da mevcut ürünlerini geliştirmedikleri sürece her iki teknoloji devi ivme kaybetmeye devam edecek.

İnovazsonsuzluk, hem işletmelere hem de ülkelere büyük kayıplar verdirmeye devam ediyor. Bu yüzden şirketlerin inovasyon çalışmalarına daha çok özen göstermeleri gerekiyor. İşletmelerde Küresel İnovasyonu Yönetmek

İNOVASYONSUZLUĞUN İŞLETMELER AÇISINDAN ZARARLARI

  • İnovasyonsuzluk, şirketlere, firmalara ve ürün imal eden tüm yerlere hatta devletlere büyük zarar vermektedir
  • (Apple ve Samsung örneklerinde olduğu gibi) İnovasyona kapalı işletmeler hızla değer kaybeder
  • Piyasaya göre rakiplerin gerisinde kalır
  • Kazanç kaybına uğrar ve bir süre sonra işten çıkartmalar olabilir
  • İnsanların ürünlere olan ilgisi azalır ve müşteri kayıplarına neden olabilir

Devletler Açısından İnovasyon

İnovasyon, sadece ülkeler açısından değil, devletler açısından da önemlidir. İnovasyonu olmayan devletlerde hayat standardı düşer. Kişi başına düşen gelir azalır. Ekonomik kriz yaşanabilir. İşsizlik oranı artar.

Bu yüzden ister şirket ya da işletme, isterse ülke çapında olsun, inovasyona önem verilmesi gerekmektedir. Güçlenmek için gereken hamleler yapılmalıdır. Yenilikçe fikirleri olup maddi sıkıntılar yüzünden uygulayamayanlara devlet desteği verilmelidir. İnsanlar yenilikçi ürünlere yönlendirilmelidir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz