İnovasyonun Önemi

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon, ulusal ekonomiler ve işletmeler için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu yönünden ötürü inovasyonu üç farklı başlık altında değerlendirebilir.

 • Ulusal ekonomiler için sürdürülebilir ekonomik gelişme
 • Toplumlar için refah düzeyinin artması ve sosyal kalkınma
 • İşletmeler için rekabet dinamiğinin gelişmesi

Yukarıda verilen üç başlık altında inovasyonu değerlendirdiğimizde hem ülkeler hem de toplumlar açısından inovasyonun olumlu sonuçlarını listemek de mümkündür.

Toplumlara Yönelik Olumlu Sonuçlar

 • Toplumsal refahın artması
 • Bu sayede artan yaşam kalitesi
 • Sürdürülebilir ekonomik büyüme
 • İstihdamda ortaya çıkacak artış
 • Kaynakların verimli kullanılması
 • İhracat artışını sağlama
 • Enerji kaynaklarını kullanmada verimlilik ve etkin olma
 • Dışa olan bağımlılığın azalması
 • Girişimcilik oranının artması

İşletmeye Yönelik Olumlu Sonuçlar

 • Rekabet üstünlüğü sağlaması
 • Bir ürünün maliyetlerinde düşüş sağlaması
 • Mevcut Pazar payının artması
 • Karlılık oranının artması
 • Etkin biçimde hammadde kullanılması
 • Bilginin ekonomik bir değer olması
 • Ürün hattının genişletilmesi
 • Yeni pazarların ortaya çıkması
 • Üretim ve pazarlamada esneklik sağlaması
 • Ürün üretim sürelerinin kısalması
 • İşçiler için çalışma şartlarının iyileşmesi

Yukarıda verilen olumlu sonuçların ortaya çıkması için öncelikle toplumların ve işletmelerin belirli bir farkındalığa sahip olması ve inovasyonun öneminin ne olduğunu bilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kurulan mekanizmalar arasında iletişim ve etkileşimin yeterli seviyede olması sağlanmalıdır. Bu etkileri sağlayabilmek amacıyla ülkeler ulusal yenilik sistemi kurup bu sistemi küresel yenilik sistemiyle entegre etmeye çalışırlar. Bu bağlamda ulusal yenilik sistemlerinin belirli özellikleri mevcuttur.

İnovasyon Sistemleri ve Özellikleri

1990’lı yıllarda inovasyon sistemleri, dışa kapalı bir biçimde ilerleme göstermekteydi. Yani Ar-Ge, üretim ve pazarlama bölümlerinin sadece birbiri ile etkileşim halinde olduğu bir sistem mevcuttu. Fakat 2000’li yıllara gelindiğinde teknolojinin gücü ve pazarın bunu çekmesi ile daha dışa açık ve interaktif bir sistem haline dönüşmüştür. Bunun yanı sıra teknolojinin gelişmesi, bilişim sektörünün ilerlemesi daha sistemik ulusal ağ sistemlerinin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. Artık işletmeler ve ülkeler bilginin ve teknolojinin karşılıklı paylaşıldığı ve diğer ulusal yenilik sistemleriyle daimi olarak etkileşim halinde olan ağ sistemleri çoğaldı ve günümüzdeki konumuna ulaştı.

İnovasyon günümüz Dünyasında ne kadar sistematik ve etkin kullanılırsa o toplumun, ülkenin veya işletmenin gelişmesini engelleyebilecek bir şey daha yoktur. Dışa dönük inovasyon sayesinde uluslararası bir etkileşim, karşılıklı toplumların gelişmesini ve ekonomik gücünün artmasını sağlamaktadır. Bu gibi bağlamlar ile inovasyon, ülkeler, toplumlar, işletmeler ve bireyler için son derece önemli bir kavramdır.kobi vadisi

Yorumunuz

inovasyonun önemi
İnovasyonun Önemi
Kurumsal İnovasyon Stratejileri
Kurumsal İnovasyon Stratejileri
İnovasyon Neden Bu Kadar Zordur?
İnovasyon Neden Bu Kadar Zordur?
İnovasyonun Şirketlere Sağladığı Faydalar
İnovasyonun Şirketlere Sağladığı Faydalar
Müşteri ve Şirket Bakış Açısıyla İnovasyon Tanımı
Müşteri ve Şirket Bakış Açısıyla İnovasyon Tanımı
İşletmelerde Küresel İnovasyonu Yönetmenin 10 Kuralı
İşletmelerde Küresel İnovasyonu Yönetmenin 10 Kuralı
Yaratıcı Düşünce Nedir, Nasıl Geliştirilir?
Yaratıcı Düşünce Nedir, Nasıl Geliştirilir?
Şirketlerde İnovasyon ve Yaratıcılık Kültürünü Geliştirmek
Şirketlerde İnovasyon ve Yaratıcılık Kültürünü Geliştirmek
inovasyon türleri
İnovasyon Türleri