Yatırımcı Arıyorum

İnovasyonun Şirketlere Sağladığı Faydalar

Şirketler İçin İnovasyonun Katkıları

Deneme olmadan inovasyon olmaz. Çünkü, deneme yenilikçiliğin önemli bir parçasıdır ve bazıları deney olmadan yenilik olmadığını savunur. İnovasyon ve deney birbiriyle çok yakından bağlantılı olsa da, arasında farklar vardır ve ikisinin de ne olduğunu iyi anlamak gerekir. En büyük yanılgı, inovasyonun sadece yeni fikirlerle ilgili olduğunu düşünmektir ve fikirler olduğu sürece, sonrası çorap söküğü gibi geleceği düşünülür. Ve inovasyon genelde renkli post-it ve sayısız beyin fırtınası oturumlarıyla ilişkilendirilir. Yeni fikirler aramak inovasyonun ve sürecin bir parçası olsa da, inovasyonun asıl zorluğu ve en zorlu kısmı değildir. İnovasyonu üretilen en iyi fikir olarak düşünmek bir afakidir, yalnızca çok dar ve basit bir anlayış değil, aynı zamanda zararlıdır.

İş Sözlüğü, inovasyonu şu şekilde tanımlar: “Bir fikri veya buluşu değer yaratan bir mal veya hizmete dönüştürme süreci.” Odak, fikirler veya icatlar yerine süreç ve değer yaratma üzerinedir ve deneyler burada devreye girer. Bir fikri ya da kavramı gerçeğe, anlamlı bir varlığa dönüştürmek, bir masanın etrafındaki argümanlarla anlaşılamayacak kadar çok hatta binlerce değişkeni içerir. Dolayısıyla, inovasyon ile ilgili olarak deneyler, inovasyonda yeni değer bir arayışı olarak görülebilir.

Şirketlerde İnovasyonun Önemi

İnovasyon sürecinde deneyler çok önemlidir. Potansiyel hataların erken fark edilmesinde, yeni bilgilerin güçlendirilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde veya ölümcül hataların önlenmesinde yardımcı olur. Deney, yenilik için hayati öneme sahiptir. Fikirlerin sistematik olarak test edilmesi bir şirketin ürünlerini yaratmasını ve geliştirmesini sağlar. Bir fikir, deneme sürecinde bir ürüne dönüştürülür. Geçmişte yinelemeli deney yapmak pahalıyken bilgisayar simülasyonu ve hızlı prototipleme gibi yeni teknolojiler, deneylerin daha hızlı ve çok daha düşük bir maliyetle yapılmasını sağlamaktadır. Deney için sayısız yaklaşım vardır, bu yaklaşımlar yani fırsatları araştırmak, fırsatları belirlemek, geri bildirim toplamak, fikirleri / çözümleri test etmek ve değerlendirmek, fikirleri çözümlere dönüştürmek gibidir.

Şirketlerde İnovasyon Süreci

İnovasyon Denemelerinin Faydaları

İnovasyon süreci öncesi deneme ve deneylerin gerekli olmasının ana nedenleri vardır. Bu nedenlerden temel olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Öğrenmek

Deneme tamamen öğrenmeyle ilgilidir. Soruları cevaplamak ve varsayımları test etmekle ilgilidir. Yani veri toplamakla ilgilidir. Deney, fikirler ve projeler hakkında daha bilinçli kararlar vermeye yardımcı olurken, yaygın bir hata kişilerin fikirleri üretmeleri ve kavramın arkasındaki varsayımları test etmeden onunla birlikte çalışmasıdır. Çünkü bu aşamada bildiğini düşünürler ancak çoğu zaman bilmezler, sadece varsayarlar. Yine de, varsayımları test etmeden, nasıl düşündüğüne bağlı olarak kararlar alırlar. Oysa birçok şeyin sonucunun ne olacağı bariz olarak görülebilirken, bunları test etmek her zaman iyidir. Gerekli bilgileri toplamaya ve böylece daha kesin hale gelmesine yardımcı olduğu için deney yapmaktan çekinmemek gerekir.  Çünkü deney veya denemeler, herhangi bir inovasyon sürecinin parçası olan önlenebilir belirsizlik içinde ilerlemeye yardımcı olur. Şirketlerde İnovasyon ve Yaratıcılık Kültürünü Geliştirmek

2. Başarısızlık olumlu sonuçlar doğurur

Başarısızlık yeniliğin bir parçasıdır, ancak birinin nasıl başarısız olduğunun ve başarısızlığınızın ne kadar büyük olduğunun farkında olmak önemlidir. Arızalar ve yapılan hatalar zaman ve masrafa mal olabilir ve burada kilit noktası hızlı ve ucuz bir şekilde başarısız olarak gerekenleri öğrenmekten geçer. Deneyler bunu yapmaya yardımcı olabilirken, işleri küçük ölçekte ve mümkün olduğunca erken deneyerek, büyük başarısızlıklarla sonuçlanmasına neden olabilecek önemli hatalar yapmaktan kaçınmaya yardımcı olur.

3. Tasarruf sağlar

Varsayımları test etmenin ve küçük ölçekli denemeler yapmanın farklı şekilleri vardır, dolayısıyla bu denemeler her zaman pahalı olacak diye bir durum söz konusu değildir. Çok iyi projeler çok fazla denemeden sonra üretilirler fakat fikirleri, ürünleri veya hizmetleri test etmeden, sonuç vermeyen büyük denenmemiş projelere de sahip olunabilir. Başarısız olan projelerin maliyeti nedir? Diye düşünüldüğünde denemenin maliyet getirmediğini söylemek yanlış olur. Küçük ölçekli deneyler bile kaynakları başka bir yerden alır. Bununla birlikte, aynı şekilde, hiçbir şey yapmamak ya da beklemenin risksiz olacağını düşünmek de yanlış olur. Sonuçta, hiçbir şey yapmamak da şirkete pahalıya mal olabilecek bir karar da olabilir.

4. Daha iyi ürün ve hizmetler sağlar

Gerçek anlamda kişilerin ne tür hizmetlere ihtiyaç duydukları ve istedikleri anlaşılırsa, mükemmel hizmetler sunma şansı yükselir. Neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını tahmin etmek yerine, gerçek geri bildirime dayalı ayarlamalar yapabilir. Hatta iyi olacağını düşünülen bir fikir test edildikten sonra bu şekilde iptal edilebilir. Bu çalışmalarda her zaman kullanıcı katılımı daha iyi bir fikir verir.

5. Hızlı geri bildirim fırsatı sağlar

Ürün veya hizmet geliştiriciler sürekli olarak tasarladıkları için, hızlı deneyler, mevcut fikirleri güçlendirerek, değiştirerek veya tamamlayarak şekillenmelerine yardımcı olacak hızlı geri bildirimi sağlayabilirler. Mesela BMW firması yeni bir tasarımının güvenliğini test etmek için, pahalı fiziksel prototipler üretmek zorunda kalmıştır. Fakat çarpışma testlerinden elde edilen veriler geç gelmiş ve bulguları, ürün geliştirmenin ilk aşamalarına dahil edilememiştir. Tasarımların, çarpışma testinin sonuçlarını içerecek şekilde daha sonraki bir aşamada elden geçirilmesi beklenmek zorunda kalınmıştır. Oysa şimdi bu testler neredeyse güçlü bilgisayarlarda hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir ve birçok konfigürasyon kombinasyonunu denemek ve hangisinin en iyisi olduğunu görmek mümkündür.

Tasarımcılar deneylerden gelen geri bildirimleri daha sonraki tasarım sürümlerine dahil edebilir ve bir tasarıma erken dönemde başlayabilirler. Ancak hızlı deney yapmak için, bu süreçte organizasyonda ve tutumda değişiklik olması gerekir. Mesela BMW örneğinden devam edersek, mühendisler tasarım kusursuz aşamasına getirildiğinde bununla ilgili veri paylaşmak istemezler ve kendi verilerini göndermeden önce diğer gruplardan gelen çıktıları izlemek isterler. Çünkü  verilerini ilk gönderen grup, diğer alanlardan en az geri bildirime sahip olacağı için büyük olasılıkla en fazla değişikliği yapmak zorunda kalacak grup olacaktır. Ancak, günümüzde mühendisler inovasyon öncesi deney yaptığından dolayı, zorlu verileri yayınlamak zorunda kalıyorlar, ancak bu şekilde daha önceden gerçekleştirilebilecek ve hassaslaştırma yapabilecek koşulları ulaşabiliyorlar.

6. Alternatif fikirler sunar

İnovasyonda çok çeşitli fikirlerle denemeler yapmak çok önemlidir. Yeni bir fikir deneyde başarısız olduğunda, başarısızlık bilgideki önemli boşlukları ortaya çıkarır. Bu tür denemeler özellikle erken yapıldığında istenmez, böylece elverişsiz seçenekler hızlı bir şekilde ortadan kaldırılabilir. Böylelikle kişiler daha umut verici alternatifler üzerine odaklanarak boşuna çaba harcamazlar. Fakat burada göz ardı edilmemesi gereken bir durum vardır. Deneylerde başarısız olan kişiler yetersiz olarak görülebilir ve bu da kişileri yeni denemeler yapmaktan vazgeçirebilir. Bunun için bir şirketin başarısızlık damgalamasını ortadan kaldırmak için yerleşik davranışların üstesinden gelmesi gerekecektir. Ancak, hızlı bir deney kültürü inşa edilebilirse, kişilerin başarısızlıktan korkmamalarının önüne geçilebilir.

7. Geç dönem sorunlarından kaçınmayı sağlar

Projeler geliştirme döngüsünde geç kalırsa, zararlar çok büyük olur. Mesela ilaç endüstrisinde, çoğu molekül, toplam proje maliyetinin yarısından fazlasının halihazırda gerçekleşmiş olacağı klinik deneme aşamasında aşınır. Sorunlar erken tespit edilir ve çözülürse bu durum şirketlere çok daha fazla para ve zaman kazandırabilirler. Ya da yazılım geliştirmede, geç aşamadaki problemler erken aşama problemlerinin yüzlerce katıdır. Şirketler, geç aşama sorunlardan kaçınmaları halinde çok büyük avantajlar elde edebilirler. Yeni teknolojiler, karşılaşılan sorunları tespit etmede ve çözmede yardımcı olabilir. Soruna Çözüm Üretmede İnovasyon

Otomotiv endüstrisinde, bilgisayardaki çarpma simülasyonu, şirketlerin potansiyel güvenlik sorunlarından kaçınmasına yardımcı olabilir. Bu tür simülasyonlar, son aşama prototiplerinin olacağı kadar mükemmel veya eksiksiz değildir, ancak bu tür simülasyonların sonuçları alt-grup gruplarını sorunun erken düzeltilmesine katılmaya zorlar. Erken edinilen bilgi sadece zamandan ve paradan tasarruf sağlamakla kalmaz, ürün geliştirenlerin, gelişen müşteri seçimleri konusunda da bilgi edinmelerine yardımcı olur. Yazılım şirketleri, müşterilere eksik prototipler göstermekte, önerilerini almakta ve ağır harcama yapmadan değişiklik yapabilmektedir.

8. Maliyetleri düşürür

Yeni bir teknoloji, geleneksel muadili bazı performanslarına çok daha hızlı ve daha düşük bir maliyetle ulaşabilir. Ancak yeni teknoloji, kurulan teknolojinin yalnızca %70 ila %80’ini gerçekleştirebilir. Mesela yeni bir kimyasal sentez işlemi gerçekleştiriliyorsa gelişmiş bir teknolojide sağlanan netlik derecesinin dörtte üçü kadarı sağlanabilir. Fakat bir şirket yeni ve olgunlaşmış teknolojileri birleştirilirse sonucu daha az maliyetle ve hızlı olarak elde edebilir. İlaç endüstrisinde ilaç geliştiricileri bir seferde bir bileşik oluşturur ve başarılı bir ilaç için en az bin bileşiğin sentezlenmesi gerekir.

Kombinatoryal kimya kullanarak ilaç geliştiricileri hızlı bir şekilde birkaç bazik bileşiğin çeşitli varyasyonlarını üreterek bir bileşiğin geliştirme maliyetini binlerce dolardan birkaç dolara indirebilirler. Ancak, bileşiklerin saflığı, geleneksel sentetik kimyaya kıyasla daha zayıftır. Çoğu ilaç şirketi şimdi birbirini tamamlamak için yeni ve eski teknolojileri kullanmaktadır. Örnek: İnovasyon İmalat Sektörünü Nasıl Etkiler

İnovasyon Tanımı

İnovasyon hayatın her alanında, her sektörde ve koşulda, uygulanan farklı düşünce ve yöntemler olarak düşünüldüğünde, geleneksel yenilikçilik anlayışının dışına taşan bir kavram olarak önemli bir role sahiptir. Bu kadar öneme sahip olan bu kavramı uygulamadan önce denemek yüksek maliyetler ve zamandan tasarruf etmeyi sağlarken hızlı olarak uygulanmasına olanak sağlar.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz