Yatırımcı Arıyorum

İş Ahlakının Önemi

Bir iş organizasyonunun ve o organizasyon içindeki bireylerin değerlerini, davranışlarını ve kararlarını yönlendiren, ahlaki ve etik inançlar sistemi, iş etiği olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler için bazı etik gereksinimler kanunlarla düzenlenmektedir.

İş etiği işletmelere, kurumlara ve bireylere göre değişiklik göstermektedir.

İş Ahlakının Faydaları

Bir şirketin çevre topluluktaki, diğer işletmelerdeki ve bireysel yatırımcılardaki itibarı, şirketin değerli bir yatırım olup olmadığının belirlenmesinde esastır. Etik faaliyet göstermeyen şirketlerde ise yatırımcılar, o işletmenin hisse senedini almaz ve işlemlerine verdikleri destekleri azaltır. Hatta bu destekleri tamamen geri çekebilirler.

Şirketler, sosyal olarak sorumlu ve etik yatırım alanı büyümeye devam ettikçe, etik olma konusunda daha fazla teşvik edicidir. Etik olarak faaliyet gösteren şirketlere, yatırım yapmak isteyen yatırımcı sayısının artması, daha fazla firmayı iş etiği konusunu daha da ciddiye almaya teşvik etmektedir.

Olumlu bir imaj elde etmeye çalışan işletmeler, çalışanların dışarıdan gelen insanlara olan davranışlarını ve çevreye gösterdikleri saygıyı olumlu kılmalı, fiyat ve tüketici muamelesi bakımından adil pazar uygulamalarına bağlı kalmalıdır.

Liderlikte Etik Davranış

Yönetim ekibi, tüm şirketin günlük olarak nasıl çalışacağını belirleyen ekiptir. Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, birim müdürleri şirket içinde söz sahibidir. Eğer işletme tek bir kişiye aitse ve onun tarafından yönetiliyorsa, tüm bu sorumluluklar ve yetkiler işletme sahibine aittir.

Hâkim yönetim felsefesi, etik uygulamalara ve davranışa dayandığında, bir kurum içindeki liderler, çalışanları örnek olarak yönlendirebilir ve yalnızca birey olarak değil, aynı zamanda bir bütün olarak, kuruma yararlı olacak kararlar almada onlara rehberlik etmelidir.

Bir şirketin uzun vadede olumlu etki bırakması için;

  • Etik bir davranış temeli üzerine inşa etmek,
  • Yüksek nitelikli bireyleri çekmek ve elde tutmak,
  • Toplum içinde olumlu bir üne sahip olmak ve bu ünü sürdürmek gerekecektir.

Bir işi en başından sonuna kadar etik bir şekilde yürütmek, yönetim ekibindeki bireyler arasında daha güçlü bir bağ kurarak şirket içinde daha fazla istikrar yaratabilir.

Çalışan Etiği

Yönetim, bir kuruma etik bir şekilde liderlik yaparken, çalışanlar da bu adımları takip eder. Çalışanlar, dürüstlük ve bütünlük esasına dayalı bir şekilde çalışmaları tamamladığında, tüm organizasyon faydalanır. Tüm faaliyet alanlarında yüksek standartta iş ahlakı gerektiren bir kurumda çalışan kişilerin, işlerini daha yüksek düzeyde yerine getirme olasılıkları daha yüksektir ve bu organizasyona kadar kalmaya daha çok meyillidirler.

Etik liderler, çalışanların daha iyi karar almaları için yol gösterici unsurlardır. Ayrıca etik davranışlar, çalışanların verimliliğini arıtırken, motivasyonlarının da yükselmesine neden olur.

Müşteri Etiği

Bir işletmenin faaliyetlerini uzun süre sürdürmesi için sadece lider kadrosunun ve çalışanlarının etiksel davranışlarına bağlı değildir. Aynı zamanda işletmenin müşterilerinin ve diğer kişilerin de etik kurallarına bağlı olmaları gerekir.

Müşteri işletmeyi ya da çalışanları zor durumda bırakacak, iş ahlakına uygun olmayan istek ve davranışlardan da uzak durmalıdır yahut etik dışı bir talep gelirse, o müşteri ya da tedarikçi gibi diğer kişilerin bu isteklerini kabul etmemek gerekir.

Bir işletmenin piyasada varlığını sürdürmesi için, iş etiğine uygun olmayan hiçbir davranış ve eylemde bulunmaması gereklidir.

Endüstriye Göre Etik Değişimi

İş ahlakı, sanayiden sanayiye, milletten millete farklılık göstermektedir. Bir işletmenin faaliyetlerinin niteliği, uğraşması gereken etik konular üzerinde, önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin etik bir dengesizlik, bir müşteri ve parası için en iyi kararın, aracı kurumun en yüksek komisyonuna ödeme yapanla çakışmadığı durumlarda, bir yatarım komisyonu için ortaya çıkmaktadır.

Çocuklara yönelik bir TV içeriği üreten bir medya şirketi, iyi değerleri tanıtmak ve programlarında renkli materyallerden uzak durmak için etik bir zorunluluk hissedebilir.

Sektöre özgü iş etiğinin en çarpıcı örneği enerji alanındadır. Enerji, özellikle yenilenemeyen enerji üreten şirketler, çevreye olan davranışlarına dair sınırsız bir incelemeye tabidir. Atılacak bir yanlış adım – bir santralde küçük bir kömür külü dökümü ya da 2010 BP petrol dökülmesi gibi bir felaket – büyük zararlara sebep olabilir. Enerji şirketleri, çevreyi koruma görevlerini yerine getirip getirmedikleri konusunda pek çok düzenleyici kuruma ve ayrıca topluma hesap vermek zorunda kalır.

İş etiğinin bir önemli kısmı da müşteri gizliliği ve güvenliğini korumakla ilgilidir. Teknoloji şirketlerinin zorlu etik kararlar alması gereken en belirli alanı, pazarlamadır. Veri madenciliğindeki gelişmeler teknoloji, işletmelerin müşterilerinin çevrim içi hareketlerini izlemelerini, bu verileri pazarlama şirketlerine satmalarını ya da bunları reklam promosyonları ile müşterileri eşleştirmek için kullanmalarını sağlar.

Pek çok kişiye göre bu tür etkinlikler, müşteri gizliliğine bir istila olarak görülse de işletmeler bu durumu karları artırmak için paha biçilmez kabul etmektedir. Bu durum etik bir ikilem doğurmaktadır.kobi vadisi

Yorumunuz