Maliyet Analizi Danışmanlığı

Yeni bir iş fikrini iş modeline dönüştürürken en önemli unsur adım adım bütçenin planlanmasıdır. Bu da danışmanınızla beraber maliyet analizi yapmanız demek anlamına gelir.

 

Bu danışmanlıkta sizi neler bekliyor?

 • Ciro, Faaliyet Kârı & Marjı hesaplanması
 • FAVÖK (EBITDA) & Marjı gibi topline hedeflerin saptanması
 • Maliyet, aylık sabit ve değişken giderlerin hesaplanması
 • Başa baş noktası
 • İşletme sermayesi tahminlerinin oluşturulması
 • Nakit giriş ve çıkış varsayımlarının belirlenmesi
 • Özkaynak kârlılığı (ROE) ve aktif kârlılık (ROA) beklentilerinin belirlenmesi
 • Kar-Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Bilançosu, İhtiyaç duyulan dış kaynak / yatırım tutarının hesaplanması
 • 3 yıllık finansal tabloların çıktısı

 

Danışmanlık Hizmetinin İçeriği

 • Uzman danışmanla 2 saatlik online görüşme
 • Danışman tarafından yönlendirme ve değerlendirmeler
 • Yorum ve düzeltme önerilerinin bulunduğu danışman raporu

Maliyet Analizi Desteği Alın

Finansal Tablolar

Maliyet analizi paketi, girişimcinin hedeflediği pazar ve müşterilere değer yaratmaya yönelik kurguladığı iş modelinin danışmanla birlikte gelir-gider akış hesaplarının planlanması ve finansal hesaplamaların netleştirdiği bir pakettir. İş modeline bağlı olarak tüm gelir-giderlerin detaylandırılması, eldeki kaynakların kullanımının planlanması ve işletmenin devamı için gereken kaynağın tespitine yönelik tüm finansal çalışmalar uzun vadeli başarı için çok önemlidir.

Finansal Projeksiyon

Girişiminizin gelir ve gider projeksiyonlarının yapılması, şirkete giren ve çıkan nakdin kontrol altına alınmasını sağlar. Ayrıca iç ve dış faktörlere dayanarak büyüme hedefleri tahmini olarak ortaya konur ve bunlar için gerekli olan yatırım tutar ve kaynaklarının planlanmasını sağlar.

Maliyet Analizi 3 aşamadan oluşur:

 1. Kar-Zarar Tablosu
 2. Nakit Akış Tablosu
 3. Bilanço

 

Maliyet Analizi Hizmet Bedeli: 8.999 TL

Satın Al

 


Sonraki Süreçte Neler Olacak?

 • Stratejik planalama danışmanlık hizmetini satın aldıktan en kısa süre sonra danışmanınız sizi telefon ile arayarak tüm süreç hakkında bilgi verecektir
 • Birlikte kararlaştırılacak bir tarihte online görüşme tarihi belirlenir
 • Bu süreçte danışmanınız sizden alacağı bilgiler sayesinde iş fikriniz hakkında gerekli çalışmaları tamamlar
 • Kararlaştırılan tarihte 2 saatlik online görüşme sürecinde yapılması gereken tüm çalışmalar tarafınıza aktarılır
 • Danışmanınız size özel olan değerlendirme rapor içeriğini hazırlayarak tarafınıza iletir
 • Sonraki süreçte de konu ile ilgili olarak herhangi bir talebiniz olması durumunda mesai saatleri içerisinde gereken desteği sağlar