Yatırımcı Arıyorum

İş Geliştirme Süreci

İş Geliştirme Yöntemleri

Bir girişimci için bir işi yürütmek ve sürdürmek, başlatmak kadar zordur. Ve her ne kadar iş başlatıldığında hedeflenen büyük adım atılmış gibi düşünülse de, aslında en büyük hedef işin geliştirilmesi ve büyütülmesidir.

Bunun yanında bir işi geliştirme süreci her gün üstesinden gelinmesi gereken bir zorluktur ve devam ettirilmesi için bazı stratejilerin uygulanması şarttır. Bu yazımızda iş geliştirme sürecinin başarılı olarak yürütülmesi için atılması gereken temel adımlara yer vereceğiz.

İş Geliştirme Adımları

Kalifiye insan kaynaklarına yatırım yapmak

Bir iş geliştirme sürecini başlatmak için endüstriyel hammaddelerin niteliğine bağlı olarak yeni ekipman ve ekipler gerekebilir. Bununla birlikte, her kuruluş için en önemli varlık insan kaynaklarıdır. Bu ister küçük bir perakende satış mağazası, ister orta ölçekli bir üretim birimi veya finansal kurum olsun geçerli bir durumdur.

Otomasyon birçok endüstrideki operasyonları kolaylaştırmış, işgücü gereksinimlerini azaltmış ve verimliliği artırmış olabilir, ancak robotlar ve otomatik yazılımlar insan çabasının ve yeteneğinin yerine geçemez, bu nedenle sürekli olarak geliştirilmesi gerekir. Perakende, gıda, bakkal, kitap ve kırtasiye, tekstil ve diğer çeşitli sektörler gibi tüm sektörlerde personelin kalitesi, memnun edici tavırları, müşterilerle iletişim kurabilmesi ve gereksinimlerini anlama becerisi, işletmeler için hayati önem taşır. Burada altın kural, işletme sahipleri iş geliştirme sürecinde daha az gelir etseler bile, en iyi yetenekler için cömertçe ödeme yapmaları gerektiğidir. Çünkü bu yetenekler olmadan, şirketin geliştirilmesi pek mümkün olmaz.

Nakit akışını sağlamak

Birçok girişimci, bir iş geliştirme süreci başlatmak veya operasyonlarını genişletmek için yatırım yapar, hatta borç alırlar. Ancak, mali durumun yönetimine çok dikkat edilmelidir. Şirketin yeterli nakit akışı veya gelir akışı yoksa günlük giderler ve maaşlar, kira, sarf malzemeler masrafları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına yapılacak ödemeler gibi aylık giderler etkilenebilir. Eğer çalışanlar ve diğer paydaşlar ödemelerini zamanında almazsa, şirket faaliyetleri sekteye uğrayabilir. Nakit akışı bir nevi vücuttaki kan gibidir, tüm rutin masrafların karşılanabilmesi için şirketin sisteminde sürekli dolaşıma girmesi gerekir.

Reklam ve sosyal medyaya önem vermek

Hiçbir işletme,kişiler tarafından fark edilmeden ayakta kalamaz. Bir işletmenin, ister mahalle arası bir işletme olsun ister bölgesel veya ülke çapında operasyonları olan bir işletme olsun, tüketiciler tarafından fark edilmesi şarttır. Şirketlerin ve markaların tüketici zihninde var olmasını sağlayacak ölçüde, afişler, gazete ve TV reklamları, online promosyonlara yer vermek gerekir. Başlangıçta, pazarın tanıtım faaliyetleri için büyük bir bütçe olmayabilir, ancak marka veya ürün bilinirliği satışların büyümesi için hayati öneme sahiptir ve bundan kaçınılamaz. Reklamcılığın Önemi ve Sağladığı Avantajlar

Benzersiz satış teklifi (USP) sunmak

Bir şirketin ürün veya hizmeti, yalnızca niteliksel avantajlarla tüketiciye hitap etmeyebilir, ancak tüketiciye bir değer kattığını göstermesi gerekir. Araştırmalara göre, tüketiciler ürünü daha iyi ve faydalı bulsalar bile, daha iyi kullanıcı deneyimi sağlamak veya daha fazla katılımda bulunmak için bir ürüne harcama yapmak istememektedirler. Bu yüzden işlerini geliştirmek isteyen girişimcilerin hedef kitlelerine benzersiz satış tekliflerini sunmaları gerekir. Benzersiz Satış Teklifi (USP) Nedir?

Marka ve İş Geliştirme

Güçlü bir marka oluşturmak

Piyasada bulunan herhangi bir ürün,analiz edildiğinde diğerleri kadar iyi olmayabilir. Ancak tüketiciler markaların her zaman kendilerine değer ve kalite sağladığını düşünmektedir. İşini geliştirmek isteyen iş sahiplerinin markalarını geliştirmesinin nedeni budur. Markalaşma, logonun oluşturulması, benzersiz satış teklifi (USP) sunulması, pazara giriş seviyesinin belirlenmesi gibi firmanın tüm resim ve fikirlerinin ne ile ilişkilendirilmesi gerektiği ile başlar. Güçlü Bir Marka Nasıl Oluşturulur?

Pazarlama faaliyetlerini geliştirmek

Şirketler veya girişimciler satış promosyon faaliyetlerini iş geliştirme faaliyetleriyle eşitleme eğilimindedir. Her ikisi de farklı olmasına rağmen iş geliştirmenin makro resmidir. Satış ise bunun mikro kısmıdır. İş geliştirme ve pazarlama geliştirme, işi yeni bir düzeye taşımak için tüm çabaları kapsamaktadır.

İktisat teorisinde olduğu gibi, eğer çıktı çok fazla değişmezse, normal arz-talep dinamikleri çalışır, böylece satılan miktar arz-talep eğrisinde bir yere düşer. Ancak, talep eğrisi sağa doğru bir kayma olması gerekiyorsa, daha fazla tüketici ürüne büyük talep yaratarak pazara girmiştir. Benzer şekilde, belirli bir ürünü satan satıcılar, seçilen bir bölgede ve distribütör ağında daha iyi satışlar elde etmeye daha fazla odaklanırlar. Bununla birlikte, iş geliştirme ve pazarlama ekibi, yeni müşteri anlaşmaları yapmak, iş ortaklıkları oluşturmak, pazarlar için özelleştirilmiş ürünler geliştirmek gibi faaliyetler üzerinde çalışabilir.

Resmi makamlarla iyi ilişkiler sürdürmek

Resmi makamlar tarafından sağlanan yardım ve destek olmadan hiçbir işletme ayakta kalamaz. Birçok resmi kurum veya kuruluş girişimcileri başlangıç ​​veya gelime süreçlerinde daha fazla yatırım yapmaları konusunda desteklemektedirler. Bu da girişimcilerin işlerini geliştirme süreçlerine daha proaktif bir yaklaşım sergilemelerine yardımcı olmaktadır.

Müşteriler güçlü iletişim kurmak

Ürün şirketlerinden farklı olarak, hizmet ve anahtar teslim çözümler sunanların, gereksinimlerini ve geri bildirimlerini anlamak için müşterilerle sürekli etkileşim halinde olması gerekir. Aksi takdirde, şirket sadece iş geliştirme sürecinde kazanmakla uğraşır ve müşteri ilişkileri ile ilgilenmez. Oysa şirketlerin kişisel ziyaretler, telefon görüşmeleri, e-posta ve sosyal medya platformları aracılığıyla müşteriyle ilişkilerini güçlendirmeleri gerekir. Şirketin eğer operasyon alanında uzmanlığı varsa, ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak, müşterileri en iyi iş uygulamaları hakkında güncelleyebilir ve uzmanlar tarafından verilen atölye çalışmalarına ve sunumlara davet edilebilirler.

Pazarlamada korku stratejisini kullanmak

Çoğu zaman bir anlaşmayı kapatmak için en iyi strateji ‘korku’ stratejisidir. Müşteri eğer bu ürünü veya hizmeti almazsa pazarda kazanamayacağını bilmelidir. Şirket, müşterinin hızla yaklaşan yüksek görünürlük fırsatını (konferans, büyük duyuru, anlaşma) kaçırabileceğini ve bir rakibin zaten pazarda olduğunu, eğilimi kaçırdığını belirten yapay bir son tarih belirleyebilir. Ya da ay sonuna kadar kapanan ve bundan sonra maliyette yüksek bir artış olasılığı bulunan özel bir teklif sunulması gibi tüm bu stratejiler, karar vermelerine rağmen erteleme eğilimi olan şirketler söz konusu olduğunda faydalı olacaktır. Bu şekilde ürün veya hizmetin gerekliliği konusunda ikna olurlar.

Dış kaynaklardan hizmet almak

Bir şirketin iş geliştirme sürecinde pazarlama,hukuk, muhasebe gibi çeşitli alanlarda dış kaynaklardan hizmet alması bu sürecin daha başarılı geçirilmesinde faydalı olacaktır. Bir ürün veya hizmet oluşturmak ve pazarlamak bir ortak girişim (JV) anlaşmasıysa, anlaşmaların doğru olduğundan emin olunmalıdır. Belgeleri incelemek için bir hukuk müşaviri talep edilebilir ve anlaşmada yer alan ortakların bazı arka plan kontrolleri gerekebilir. Mesela bu ortakların geçmişte taahhütlerini ve vaatlerini yerine getirip getirmediğinin uygun şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bilinmelidir ki; birçok şirket kötü bir anlaşma sonucu başarısız olmuşlardır ve bu durum pazar payı kaybına ve hissedar getirilerinde düşüşe neden olmuştur.

İş Geliştirme Çalışmaları

İş geliştirme Süreci, bir şirket için diğer rakiplere kıyasla yaşının veya sektördeki konumunun ne olduğuna bakılmaksızın sürekli bir çalışmadır. Bir şirketin temel ürün pazarları, şirketin büyümesine izin vermeyecek şekilde doymuş hale gelebileceğinden dolayı, faaliyetlerini zamanında çeşitlendirmesi gerekir. Bu sürecin zorluklarının bilinerek bu sürece girilmesi yanında planlı ve kontrollü olarak yürütülmesi de hayati önem taşımaktadır.kobi vadisi

Yorumunuz