Yatırımcı Arıyorum

İş Gücü Yönetimi Nedir?

İşyeri verimliliği söz konusu olduğunda, çok küçük faktörler bile iş üzerinde büyük etkiler yaratabilir. Yapılan araştırmalara göre işletmelerde gereksiz idari işler için yapılan harcamalar çok yüksek miktarlardadır. Tahmin edilemezlikle mücadele etmek yerine, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve zamanlamayı (ve işgücünüzü) güçlü bir varlığa dönüştürmek mümkündür. Her şey işgücü yönetimine bağlıdır.

İş Gücü Yönetimi Ne Demek?

İşgücü yönetimi, işletmelerin doğru kişilerin doğru zamanda doğru yerde olmalarını sağlamaya yardımcı olan entegre bir araç ve süreç sistemidir. Bir işgücü yönetimi yaklaşımı kullanmak hem şirket genelinde hem de bireysel çalışan düzeyinde verimliliği artırmaya olanak sağlamaktadır.

Tüm üretimin hareketliliği yanında insan değişkenleri ile dengelerin kurulması ve onları en iyi sonucu verecek şekilde birleştirilmesidir. Temel olarak, en uygun sonuç için tüm doğru faktörleri yerinde tutmayı sağlamaktadır.

İş Gücü Yönetimin İşyerindeki Önemi

Bir firmanın her seferinde mükemmel bir müşteri deneyimi yaratması zordur. Ve tek bir kötü deneyimden sonra, bir müşterinin işletmeye ikinci bir şans vermesi muhtemel değildir. Bu yüzden ilk seferde doğru adım atmak için en iyi faktörler olduğu düşünülen unsurların bir araya getirmesi gerekir. Bu faktörler iyi becerilere sahip en iyi çalışanlarla, en iyi ürünle, en iyi müşteri deneyimini almayı umut etmektedir. Kötü bir müşteri deneyiminden kurtarmak için zaman ve kaynaklar harcansa bile, iş gücü yönetimi her şeyden önce bu kötü deneyimden kaçınılmasına yardımcı olabilir.

İşgücü Yönetimi ve İş Gücü Optimizasyonu

Artık işgücü yönetimi, işgücü optimizasyonuna göre daha geç fark edilen başka bir işletme stratejisi gibi görünüyor olabilir. Ancak, işgücü yönetimi, işgücü optimizasyonu ile aynı değildir. İkisi benzer görünebilir ve benzer amaçları olabilir ancak tam olarak birbirinin yerine geçemezler. İş gücü yönetimi, genel olarak işgücü optimizasyonunu destekleyen, zamanlamayı ve personel mevcudiyetini destekleyen araçlar ve süreçler sistemidir ve kısaca işgücü yönetimi iş gücü optimizasyonun tekerleğidir.

İş Gücü Yönetimi Nasıl Etkili Olur?

Doğru kişilerin doğru rolde, doğru zamanda olmasını sağlamak gerçek olamayacak kadar kulağa hoş gelen bir tanımlamadır. Tüm doğruları bir araya getirmek her ne kadar zor olsa da birkaç kilit alan göz önünde tutularak başarılı bir iş gücü yönetimi sağlanabilir.

Bu kilit alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Tahmin ve bütçeleme

Doğru personeli doğru kaynaklarla eşleştirmek için, işin belirli bir zamanda ne tür ve ne kadar kaynak gerektirdiğini bilmek gerekir. Ayrıca bütçenin ne olacağı ne kadar personel bulundurulması gerektiği ve müşteri talebinin nasıl olacağı hakkında bir fikre ihtiyaç vardır. Örneğin, yoğun yaz sezonu hızla yaklaşıyorsa, işletmenin kaç mevsimlik çalışana ihtiyaç duyacağını öngörmek için tahmin etmeye başlamak gerekir.

2- Zamanlama

İşgücü yönetiminin büyük kısmı çizelgelemeye dayanmaktadır. İşgücü yönetimi, tüm değişkenleri hesaba katarak ve çalışanların üzerinde de tartılabilecekleri optimum bir program üretmesini sağlayacak şekilde planlama işlemini otomatikleştirebilir.

3- Zaman İşleyişi ve Devamı

İyi iş gücü yönetimi sadece geleceği dikkate almaz, aynı zamanda günden güne oluşan değişimleri de dikkate alır. Çalışanların düzenli olarak zamanında gelip gelmediği, vardiya düzenlerini sık sık değiştirmek isteyip istemedikleri, ne kadar güvenilir oldukları, satışı kimin yaptığı ve en çok satışı kimin yaptığı gibi konularla ilgili zaman tutma ve katılım bilgisine sahip olma, yeni çalışanların işe daha erken alınmasına ve çalışanların katılımını gerçek zamanlı olarak izlenmesini kolaylaştırabilir.

4- Çalışan Performansı ve Memnuniyeti

Ne kadar beklenti olacağını bilmek, bir program oluşturmak ve çalışanların katılımını izlemek, işgücü yönetiminin hayati öneme sahip parçalarıdır. Ancak en son faktör olan çalışanların saate göre nasıl performans gösterdikleri ve performansları hakkında ne düşündükleri konuları çok önemlidir. Günümüz çalışanlarının sadece %13’ü işle ilgili hissiyatlarını rapor etmektedirler. Şirket Kültüründe Motive Olmuş İşgücü

5- İşletme Değişkenlerinin Hepsini Bir Araya Getirmek

İşletmenin tüm bu değişkenleri birlikte çalıştığında, emek talebine uygun, verimli bir emek temini yaratılabilir. Bunu manuel bir tablo olarak yapmakta zorlanılabilir bu nedenle iş gücü yönetiminin genellikle işteki birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştiren bir yazılım veya araç paketi kullanması gerekir. Bir işgücü yönetimi çözümü kullanılarak, firma bütçesi ve tahminiyle uyacak şekilde çalışacak bir programla otomatik olarak entegrasyon sağlanabilir.

6- Bilgi Doğruluğu

İş gücü yönetim sisteminde bulunan bilgilerin doğruluğu hayati öneme sahiptir. Çünkü gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak muhasebe bordro sistemine işlenmesi gereken bu bilgiler, personelin alması gereken ücretler ve sigorta gibi bir çok konuyu etkilemektedir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz