Yatırımcı Arıyorum

İş Kurmadan Önce Bilinmesi Gereken Girişimci İstatistikleri

Dünya Genelinde Girişimcilik İstatistikleri

İdealist küçük işletmeler her sektörün kalbi gibidir. Bu işletmeler sadece bir ülkenin toplam gelirine yüksek derecede katkıda bulunmazlar, aynı zamanda istihdamda da yararlı bir etkiye sahiptirler. Bağımsız bir işveren olarak girişimciliğe geçiş yapmak isteyen çalışanlar içinde motive edici bir rol oynamaktadırlar. Fakat günümüzde genç girişimciler, çoğunlukla finansman, personel ve başarı oranı da dahil olmak üzere yeni işletme risklerden dolayı iş girişimi yapmaya tereddütlü yaklaşmaktadırlar.

Gerçekten de, çok sayıda işletme sahibi, şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için kredilere güvenmektedir ve çoğu zaman kişisel fonlarını a tipi işletmeleri için kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bununla birlikte, krediler ayrıca işlerini büyütmelerine ve sektörlerinde daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olur. Yüksek kaliteli personel bulmak kolay bir iş değildir, bu nedenle birçok iş sahibi en azından bir süreliğine yalnız başına gitmeyi tercih ederler. Girişim yapmak isteyen kişiler; girişimcilik başarısızlık oranının hiçbir zaman düşük olmadığını bilirler fakat işletmelerin sadece %22,5’inin bir yıl sonra kapanmaktadırlar.

Bu göstergeden yola çıkarak birçok kişinin girişimci olmak yerine, geleneksel bir çalışan olmayı tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Oysa birçokları için girişimcilik, daha iyi bir iş / yaşam dengesi ve daha fazla gelir sağlayan harika bir kariyer seçimi olmuştur. Ve başarılı işletmeler genellikle tecrübesi olan ve kendi alanlarında bunu uygulamak isteyen orta yaştaki erkekler ve kadınlar tarafından başlatılır.Bir iş girişiminde bulunmak istediği halde tereddütle yaklaşanlara,en ilginç girişimcilik istatistiklerden bazılarını bilmek cesaretlendirici olabilir.

İşte girişimcilik üzerine internette bulunan en ilginç istatistiklerden bazıları:

Girişimci İstatistikleri

Dünyada yaklaşık 582 milyon girişimci vardır

Bu istatistik, girişimcilikte önceki yıllara kıyasla önemli bir artış olmasına rağmen, hala iyileştirilmesi gereken bir oranı gösterir. Girişimcilik istatistikleri ülkelerin belirli alanlardaki pazar ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve bu gelişme için daha verimli bir zemin oluşturmalarına yardımcı olabilir. Belirli endüstrilerin hem kusurlarını hem de faydalarını tespit etmek ve buna göre hareket etmek için harika bir yoldur.

Yetişkinlerin %62’si girişimciliğin iyi bir kariyer olduğuna inanmaktadır

Dünyanın dört bir yanındaki kişiler arasında, girişimciliğin faydaları hakkında giderek artan bir anlayış vardır. 2018/2019 Küresel Girişimcilik Modeli girişimcilerinin istatistiklerine göre, insanların yarısından fazlası kendi işini kurmanın iyi bir kariyer hamlesi olduğunu düşünmektedir. Bazı yanlış anlaşılmalar da olabilir, çünkü katılımcıların %40’ı bir iş kurmanın kolay olduğunu düşünmekte ve %49’u bunu yapmak için gerekenlere sahip olduklarına inanmaktadırlar. Girişim yapmayı düşünenler şirket açarken yapılması gerekenler ile ilgili bilgi sahibi olarak, bu süreci daha pratik bir şekilde aşabilirler. İş Yeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler

Girişimcilerin %26’sı kendi işlerini kurmada en büyük motivasyonun kendi işinin patronları olma fikri olduğunu söylemektedir

Yapılan istatistiklere göre %23 tutkularını sürdürmek istediklerini ve %19’u iş kurma fırsatı bulduğu için girişimde bulunduklarını bildirmektedirler. Girişimcilerin %12’si için en büyük sorun kurumsal bir yapıda çalışmak iken %6’sı işten sonra kendi işlerini kurmaya karar vermişlerdir. Girişimci verilerine göre, %6’sı bunu emekli olmaya hazır olmadığı için yapmış ve %3’ü çeşitli yaşam olaylarından ilham aldığını dile getirmiştir.

Girişimcilerin %33’ünün sadece lise diploması vardır

Bu istatistik şaşırtıcı gibi görünebilir, ancak tüm küçük işletme sahiplerinin üçte biri lise diplomasına sahiptir. Bu, üniversiteye gitmeden hiçbir şey başaramayacaklarından endişelenen gençlerin çoğunluğu için ilham verici bir bilgidir. Toplamda, %67’si üniversiteye gitmiş ve %4’ü doktora yapmayı bile başarmıştır.

Serbest meslek sahiplerinde en fazla sayı %19,6 ile inşaat / ticaret alanındadır

İnşaatın girişimciler için en popüler meslek olduğu, bunu %10,9 ile perakende satış, %10,7 ile gayrimenkul ve %10,3 ile danışmanlık izlediği görülmektedir. Girişimcilik büyüme istatistiklerine göre yaratıcı meslekler 7. sırada yer alırken, pazarlama %1,7 ile en alt sıralarda yer almaktadır.

Kredi başvurusunda bulunan girişimcilerin %59’u bu krediyi işlerini büyütmek için kullanmaktadır

2018’in girişimci demografileri, iş sahiplerinin %43’ünün fonları işletme giderlerini karşılamak için kullandığını ve %26’sının diğer kredileri yeniden finanse etmeleri gerektiğini göstermektedir. Krediler, küçük işletmelerin hem ayakta durması hem de geleceğe doğru önemli adımlar atması için büyük bir rol oynuyor gibi görünmektedir. İş Açarken Nereden Kredi Alınır?

Girişimcilerin %26’sı işle ilgili tavsiyeler için internete başvurmaktadır

Mantıklı olarak, düşünüldüğünde internet küçük bir işletme sahipleri için en büyük kaynaklardan biridir. Çünkü kullanıcıların yararlı bulabileceği birçok resmi veri içerir. Dahası, onlara birbirleriyle etkileşim kurma ve birbirlerine yardım etme şansı verir. Aslında, girişimci istatistikleri, işletme sahiplerinin %19’unun tavsiye için önce meslektaşlarına yöneldiğini, %14’ünün ise cevaplar için yazılı kaynaklara başvurduğu, göstermektedir. Katılımcıların sadece %11’i önce ailelerine başvurduklarını göstermektedir.

Araştırmalar orta yaşlı erkeklerin en başarılı işlere başladığını göstermektedir

Gençlerin, en başarılı işletmelerden sorumlu olduğuna dair bir inanç vardır. Bununla birlikte yapılan çalışmalar, orta yaşlı erkeklerin, özellikle de daha önce sahada çalışmışlarsa, işletmelerinde başarılı olma şansının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Girişimciler hakkındaki istatistikler şirketlerini başlatan ve en az bir çalışanı işe alan işletme sahiplerinin ortalama olarak 42 yaşında olduğunu göstermektedir.

Küçük İşletmeler İçin Girişimci İstatistikleri

Küçük işletmelerin %22,5’i ilk yıllarında başarısız olmaktadır

Bu sonuç, 2004’ten 2014’e kadar toplanan yeni iş istatistiklerine göre alınan değerlerdir. Hesaplamalar, 2014 yılında kurulan küçük işletmelerin sadece %79,9’unun bir sonraki yıla geçmeyi başardığını göstermektedir. Ortalama olarak, şirketlerin yaklaşık yarısı 5 yıldan fazla hayatta kalırken, sadece üçte biri 10 yıllık sınıra ulaşmaktadırlar.

İşletme ve gıda, girişimcilik için en popüler iki endüstridir

Bu, en popüler 5 endüstriyi listeleyen Guidant Financial verilerine dayanmaktadır. %11 ile iş ve gıda, %10 ile sağlık, %7 ile güzellik, %6 genel perakende ev hizmetleri yer almaktadır. 2018 yılında, sağlık ve güzellik endüstrisi, ilgili çeşitli küresel eğilimler sayesinde %34 oranında önemli bir artış göstermiştir. Gıda ve iş kategorileri de %14 artış gösterirken, otomotiv işletmeleri ilk beş sıradan düşmüştür.

Küçük işletmelerin %62’sinde personel bulunmamaktadır

Bu istatistiğe göre birçok girişimcinin şirketleri için doğru, yüksek kaliteli personeli bulmanın oldukça zor olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, birçoğu sadece solo girişimci olmaya karar vermektedirler. Aynı rapor, işletmelerin %28’inin 1-5 çalışanı olduğunu gösterirken, yalnızca %10’unun 5’in üzerinde çalışanı bulunmaktadır.

İşletmelerin başarısız olmasının 1 numaralı nedeni pazarda ihtiyaç olmamasıdır

CBInsights tarafından yapılan araştırmaya göre, işletmelerin %42’si bu basit nedenden dolayı başarısız olmaktadırlar. İşletmelerin %29’unu etkileyen en yaygın ikinci neden, fon eksikliğidir ve tek kelimeyle sonu iflastır. %23 ile üçüncü neden ise çalışanlar arasında iletişim ve ekip çalışması eksikliğidir.

Dünya milyarderlerinin %62’si kendi çabalarıyla büyümektedirler

2016 yılında Wealth-X tarafından yapılan araştırmasından elde edilen verilere göre girişimcilerin sadece %20’si miras yoluyla bu statüye ulaşırken, büyük çoğunluk kendi kendini yetiştirmiştir. Bu muhtemelen yeni başlayan genç girişimciler için en büyük teşviklerden biridir. Kalan %18 ise miras ve sıkı çalışma kombinasyonu ile milyarder olmuştur.

Küçük işletmelerin başarısızlık oranı 1977’den bu yana %30 azalmıştır

Bu küçük işletme istatistiklerine göre 1977 den beri küçük işletme başarısızlık oranları düşmektedir. Bunun nedeni, işletme sahiplerinin daha bilinçli hale gelmesi, kârlı sektörleri seçmesi ve güvenilir iş yönetimi teknolojisi kullanması olduğu iddia edilmektedir.

Küçük işletme sahiplerinin %67’si çeşitli mali zorluklarla başa çıkmak için kişisel fonlar kullanmaktadır

Girişimcilerin günlük olarak karşılaştıkları birçok finansal zorluk vardır. Büyük çoğunluk onlarla kendi imkanlarıyla baş etmeye karar vermektedirler. Girişimcilik istatistikleri, sahiplerinin %39’unun krizle başa çıkmak için ek bir kredi almayı tercih ettiğini belirtirken, %33’ü personel sayısını, çalışma saatleri azaltarak veya operasyonlarını küçülterek başa çıkmaya çalışmaktadırlar.

Girişimci İstatistiklerine Göre Sonuç

Yapılan istatistik çalışmalara göre küçük ölçekli iş başarısızlıkları önceki yıllara göre azalma kaydederken, yeni iş girişiminde bulunanların sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu; girişim yapmak fakat endişe edenler için cesaretlendirici bir ölçüm sonucudur ve kendi işinin sahibi olmak isteyenler için pek yeni bir girişim pek çok avantajı barındırmaktadır. Ve bilindiği gibi günümüzde girişimcilere sağlanan koşullar her zamankinden daha üst seviyelerdedir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz