Yatırımcı Arıyorum

İş Kurmaya Hazır mısınız?

Kendi İşinin Patronu Olmak

Kendi işini yürütmek çoğu girişimci için ödüllendirici ve heyecan verici bir deneyimdir. Bu deneyim yanında aynı zamanda yeni riskler, uzun çalışma saatleri, stres ve sık karşılaşılan zorluklara maruz kalınacağı da hesaba katmak gerekir. İşte bu yüzden bir işe başlamadan önce, bir işletme yönetmenin gerçekte ne ifade ettiği ve zorluklarının ne olduğunun tam olarak belirlenmesi önemli bir konudur.

Ayrıca girişimcinin kişisel hedefleri ve bir iş kurmanın bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olup olamayacağının da göz önünde bulundurulması gerekir. Bunun yanında bir işletmeyi başarıyla yürütmek için doğru becerilere sahip olunup olunmadığını değerlendirmeli ve gelecekte ihtiyaç duyabilecek beceriler belirlenmelidir. Şayet girişimci gereken becerilere sahip değilse, dış kaynaklardan bu becerilere sahip kişilerden hizmet almalı veya personel almalıdır.

Bu yazımızda bir girişimcinin iş kurmaya hazır olup olmadığını belirlemesine yardımcı olacak bilgi ve tavsiyeler bulunmaktadır.

İş Kurmanın Zorlukları

Bir iş kurmanın ve işletme sahibi olmanın birçok faydası vardır; kişi kendi işinin patronu olabilir, hayallerini gerçekleştirebilir ve esnek çalışabilir. Bununla birlikte, bir iş kurmanın sıkı çalışma, hayal kırıklıkları ve aksilikler gibi zorlukları da olduğunu bilmek gerekir. Kişinin bir iş kurmanın kendisi için uygun olup belirlerken atacağı en önemli adım karşılaşabilecek zorlukları göz önünde bulundurmasıdır.

Bu zorluklara beraberce bir göz atalım:

Gelirin düşmesi

Girişimciler bir işi yürütürken genellikle uzun saatler çalışırlar, tatil yapamazlar ve kişisel gelirleri düşer. Çünkü girişimci işletmesi kâr etse bile, kendisi için belirlediği maaşı almak yerine bu parayı tekrar işletmeye yatırmayı seçer. Eğer kişi iş kurmayı düşünüyorsa geliri, işletme ödemelerinin miktarı ve sıklığından dolayı düşebilir, bunu göze alması gerekir.

Aileye ayrılan zaman

Kişinin başka bir işte çalışması ile kendi işini yürütmesi arasında büyük farklar vardır. Özellikle bir işin kurulma ve oturtturulması aşmasında işe çok fazla zaman ayırmak gerekir. Bu da doğal olarak kişinin ailesine daha az zaman ayırması, tatile daha az çıkması gibi koşullar doğurur.

Kişiliğin değerlendirilmesi

Bir iş kurmak ve işletmek birçok beceri gerektirse de, girişimcinin kişisel özellikleri de çok önemlidir. Kişinin kendisini stres ve baskı halinde nasıl hissettiği veya başka kişilerle etkileşime girmekten hoşlanan bir yapısı olup olmadığını sorgulaması gerekir. Bunların belirlenmesi kişinin iş kurmaya hazır olunup olunmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Hedeflerin sorgulanması

Bir işletme yürütmek fedakârlık ister. Ve iş kuran kişiler iş yürütürken kişisel hedeflerine ulaşmak için zaman veya para imkanı bulamayabilirler. Mesela rüya gibi bir tatilin tadını çıkarmak, gayrimenkul almak ve çocuklarla veya torunlarla daha fazla zaman geçirmek, iş hedeflerine ulaşmak için çalışırken ertelemek zorunda kalına bilinecek hedefler arasındadır.

İşi bırakma riski

Bir iş kurarken durum ne olursa olsun kişinin olası bir problemde işten nasıl çıkacağını sorgulaması gerekir. Ve bu yönde uygulayacağı politikaları belirlemesi şarttır. İdeal olarak, bir işletme her zaman satılacakmış gibi yönetilmeli ve sürdürülmelidir. Girişimcinin iş kurarken işten çıkma veya emekli olmak istemesi durumunda işletmesini satılabilir bir varlık olmasını planlaması gerekir.

Not: yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan iş kurma rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

Kendi İşini Yürütmenin Zorlukları

Bir iş kurmak risklidir ve tüm işletmeler başarılı olamazlar. Yapılan araştırmalara göre yeni işletmelerin birçoğu genellikle ilk yıllarda başarısız olurlar. Bu yüzden iş başarısızlığının nedenleri ciddiye almak gerekir. Neyin yanlış gidebileceğini ve bu zorlukların kişinin kendisi ve ailesini nasıl etkileyeceğini anlaması, bir iş kurmaya hazır olup olmadığına karar vermeye yardımcı olabilir.

İşte kendi işini yürütmenin beraberinde getirdiği bazı zorluklar:

Pazar potansiyeli

Bir işe başlamadan önce pazar iyice araştırılmalıdır. Çünkü birçok işletme, ürün veya hizmetlerinin pazarı bunları destekleyemeyecek kadar küçük olmasından dolayı başarısız olurlar. Bir ürün veya hizmet için bir pazarın mevcut olduğunu bilmek yeterli değildir, pazarın potansiyelini de bilmeleri gerekir. Pazarın büyüklüğünü, rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarını, fark noktalarını ve ürün veya hizmete olan talebin sürdürülebilirliği konusunda bilgi sahibi olunması şarttır. Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Sermaye

Birçok iyi iş girişimci yetersiz sermaye nedeniyle başarısız olur, bu nedenle işi planlarken sermaye gereksinimi dikkatlice düşünülmelidir. Girişimciler işlerini yürütmeye hatta kâr elde etmeye başlayana kadar işlerini sürdürebilmek için yeterli sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bunun iyi hesaplanması gerekir.

İş planı

İşi yürütürken satış, büyüme ve harcamalar için net hedefler belirlemeye yardımcı olacak ayrıntılı bir iş planı hazırlanmalıdır. Bir iş planı olmadan çalışmak, bir işletmenin yönünü kaybetmesine ve bütçesini aşmasına neden olabilir. İş Planı Neden Gereklidir?

Risk analizi

Tüm iş ve kişisel risklerin öncelikle listesi çıkarılmalıdır, bazı riskler maddi olabileceği gibi bazılarına da maddi değer belirlemek imkânsızdır. İşletme düzeyinde, işletmeyi etkileyebilecek ve göz önünde tutulması gereken en önemli risklerden bazıları şunlardır:

 • Maddi varlıklar
 • Teknoloji
 • Fikri mülkiyet
 • Ürün sürdürülebilirliği
 • Yasal zorunluluklar
 • İşin güvenliği
 • Personeli elde tutma zorluğu
 • Makine arızaları

Kişisel düzeyde bakıldığı zaman ise olursa ev, diğer önemli aile varlıkları, ailenin refahı ve kişinin şimdiki kariyeri riske atılıyor olabilir.

Büyüme

İşletmeye daha fazla başarı şansı vermek için işin büyümesi dikkatlice planlanmalıdır. Bazı işletmeler, finansal ve yönetim yapıları üzerinde baskı oluşturarak ve ürün veya hizmetlerinin kalitesine zarar vererek çok hızlı bir şekilde genişlerler.

Konum

İşletmenin bulunması erişilmesi zor bir konumdaysa veya rakipler tarafından kuşatılmışsa, müşteri çekmek için çok daha fazla mücadele etmek gerekir. Özellikle perakende satış işletmelerinde, işyerinin göze çarpan ve kolay erişilebilir bir yerde olması gerekir.

Başlangıç

Yapılacak işin durumuna göre yasal olarak alınması gereken lisans, izin, raporlar olabilir. İşi kurmadan önce işin mahiyetine göre gerekli olan yasal izin ve prosedürlerin alınıp alınamayacağının kontrolünün yapılma şarttır.

Girişimcide Olması Gereken Yetenekler

Bir işi yürütmek zor ama tatmin edici bir çabadır. Bir iş fikrinin işe dönüşebileceği kararı verildikten sonra, kurulacak olan işin başarıyla yürütülmesinde gerekli olan yeteneklerin sorgulanması gerekir. Çünkü bir işi yürütmek için gerekli olan yetenekler vardır ve girişimci bunlara sahip olmayabilir.

Göz önünde bulundurulması gereken yeteneklerden bazıları şu şekildedir:

 • Takımı etkili bir şekilde yönetebilmek
 • Lider, eğitim, motive edici ve çalışanlara mentorluk edebilmek
 • Çalışanlar ve müşterilerle müzakere edebilmek
 • Sürekli yeni iş fikirleri araştırmak
 • Finansal raporların ve göstergeleri anlayabilmek
 • Finansal tahmin yapabilmek ve nakit akışı yönetebilmek
 • Ürünlerin reklam ve pazarlama çalışmalarını yönetilmek
 • Yeni müşteri edinmek ve satışları artırabilmek

Girişimci gereken bu yeteneklerin kendisinde olup olmadığını sorguladıktan sonra nasıl şayet eksiklik varsa nasıl bu boşlukları dolduracağını düşünmesi gerekir. İşletme büyüdükçe, girişimci her işi kendisi gerçekleştiremez dolayısıyla yeni personel almak ve mevcut personeli eğitmek gerekir. Veya belirli görevleri dış kaynaklardan sağlamak da diğer bir çözüm yoludur. Kişi işi yürütmek ve büyütmek için ihtiyaç olan tüm becerilere sahip değilse şunları düşünebilir:

 • İşe daha fazla zaman ayırabilmek için karmaşık veya zaman alıcı görevleri dış kaynaklardan sağlamak
 • Kendi becerilerini tamamlamak için doğru personeli işe almak
 • Ekibin yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için kendi iş becerilerini ve çalışanların becerilerini geliştirmek.

Ayrıca girişimci kendi becerilerini ve ekibin becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak çeşitli seçenekler arasında en uygun olanı seçerek bu yetenek boşluklarını doldurabilir. Bu seçeneklerden bazıları şu şekildedir:

 • Üniversite veya çevrimiçi kurslar da dahil olmak üzere diğer öğrenme kurumlarına kayıt olmak
 • Diğer iş sahipleri ile ağ oluşturmak
 • Ağ oluşturma, eğitim ve konferans fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için işle ilgili sektör derneklerine katılmak
 • İşi büyütmek veya k işletme çözümleri için mentorluk hizmeti almak
 • Çevrimiçi eğitim programlarına katılmak

İş Kurmak ve Kişisel Hedefler

Girişimcinin bir iş kurmaya hazır olup olmadığını değerlendirmede önemli bir adım da hedeflerini belirlemesidir. Bu hedefleri belirlerken kişinin kendisine şu soruları sorması yardımcı olabilir.

 • Kurulacak iş hangi hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilir?
 • Kişisel ve ticari hedefler arasında potansiyel bir çatışma var mı?
 • Hedefler arasındaki çatışma nasıl ortadan kaldırabilir veya azaltabilir?
 • Hangi hedefler mutlak öncelikler arasındadır?
 • Hangi hedeflerden taviz verilebilir?

İş Kurma Süreci

Yeni bir iş kurmak çoğu zaman göz korkutucu bir durum olarak düşünülürken, riskleri ve zorlukları önceden bilmek bu korkuyu avantaja çevirebilir. Çünkü bunların bilinmesi, işin en başlangıcında temellerinin sağlam atılması ve işin en iyi pozisyonda konumlandırılması sağlayabilir. Ve bunlar işin başarısı ve sürdürebilirliği için atılmış en önemli adımlardır. Girişimciler Başarısızlık Korkusunu Nasıl Aşarlar?


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz