Yatırımcı Arıyorum

İş Ortaklığı Nedir?

İş Ortaklığı Ne Demek?

İş ortaklığı kavramı büyük projelerde emek ve sermaye gerektiren işlerde karşılaşılan bir kavramdır. İş ortaklığı kavramının tanımı ise ‘kar paylaşımı amacıyla kurulan ortaklık şekli olup belirli bir işin yapılması için ortaklık yapılmaktadır’ şeklindedir. Bu tanıma göre iş ortaklıkları bir işin başlamasında ve bitişinde kurulmaktadır. İş bittiğinde ortaklık bitmektedir. İş ortaklıklarının kurulmasında hukuken be iktisadi olarak birbirinden ayrı birden fazla gerçek kişinin veya tüzel kişinin belirli bir işi yapması için bir araya gelmesini ifade etmektedir.

İş ortaklığı ilişkisinde olan işletmeler sürekli olarak veya bir işin bitirilmesine yönelik olarak kurulabilmektedir. İşletmeler kurdukları iş ortaklıkları ile bir sözleşme imzalamaktadır. İmzalanan sözleşmede yazan her şey uyulması gereken kuralları ve yasaları içermektedir.

İş Ortaklığı Kuruluş Şekilleri

İş ortaklıkları farklı şekillerde kurulabilir. Kurulan şekillere göre ortaklığın özellikleri değişim gösterebilmektedir. İş ortaklıklarının kuruluş şekillerine göre özellikleri ise şu şekildedir:

 • Kurumlar vergisi mükellefi olarak kurulan iş ortaklıkları

Kurumlar vergisi mükellefi olarak kurulan iş ortaklıklarında, yeni bir şirket kurulmuş gibi değerlendirmeler yapılır. Tüzel kişilik olarak sayılmadığından dolayı tescil yapılmasına gerek duyulmaz. İş ortaklarının defterleri bilanço usulü ile düzenlenmelidir. İş ortaklığı adına KDV, Kurum Geçici vergi, Stopaj gibi dosyalar açılmaktadır. İş ortaklıklarında vergi ve cezalar işin bitmesi halinde ortaklardan temin edilir.

İş ortaklıkları ile sağlanan kazançlar Kurumlar Vergisi tarafından beyan edilen vergilerin kesilmesi ile ortaklara paylaştırılır. İş ortaklığında gerçek kişilerin ortaklarına düşen karlar menkul sermaye iradi olarak kabul edilmektedir.

 • İş ortaklığının adi ortaklık şeklinde kurulması

İş ortaklarının kurumlar vergisi mükellefi olmayı talep etmemesi halinde adi ortaklık şeklinde kurulmaktadır. İş ortaklarına ait olan defterler adi ortaklık adına tasdik edilmektedir. KDV ve Stopaj Vergisi mükellefiyetleri adi ortaklıklar adına kurulmaktadır. Yapılan sözleşmede ortaklıkmerkezinin belirlenmemiş olması halinde işyerinin bulunduğu yer vergi merkezidir. SGK işveren işlemleri ise adi ortaklıkların numarası ile yapılır.

İşlerin bittiği noktada ortaklar kendi paylarına düşen karı ve zararı beyan ederler.

İş Ortaklarının Unsurları

Kurumlar vergisi mükellefi olmak isteyen kişilerin iş ortaklığı unsurlarını bilmesi gerekir. Kurumlar vergisi mükellefi olabilmek için gereken iş ortaklığı unsurları ise şu şekildedir:

 • Ortak olan kişilerden en az bir kişinin vergi mükellefi olması gerekir.
 • Ortakların, ortaklığın sonlandırılmasında belirli bir sözleşme üzerine kurulu olması gerekir.
 • İş ortaklığının belirli bir konu üzerine kurulu olması gerekir.
 • Ortaklığın kurulu olduğu iş için belirli bir süre içerisinde olması öngörülmelidir.
 • İş ortaklıklarının işveren ile yüklenim sözleşmesinin olması gerekir.
 • Tarafların işverene işlerin tamamında sorumlu olması gerekir.
 • İşlerin bitiminde kazancın paylaştırılması gerekir.
 • Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen ödevlerin tamamının yerine getirilmesi gerekir.

İş Ortaklığı Kuruluşunda İstenen Belgeler Nelerdir?

İş ortaklığı kurmak isteten tüzel veya gerçek kişiler belirli kurumlara başvurmanın yanı sıra istenen belgeleri temin etmelidir. Bu kapsamda iş ortaklığı kurulurken istenen belgeler şu şekildedir;

 • Yeterlilik belgesi
 • Bilanço veya eşdeğer olan belgeler
 • İş hacminin gösterildiği belgeler
 • İş ortaklığına aday olan kişilerin ve isteklinin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve teklif vermek için yetkili olduğunu gösteren belgeler
 • Makinelerin ve teçhizatların ve ekipmanların belgesi
 • Kapasite raporu
 • İmalat yapan işletmeler için imalat belgesi
 • İş ortaklarının iş deneyimini gösteren belgeler
 • Teknolojik ürün deneyim belgesi

İş ortaklığının kurulmasında gereken yeterlilik belgesi ortaklık oranı fark etmeden alınması gereken bir belgedir. Bilançolarda ise ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması gerekir. Firma İş Ortaklığı

YouTube video player

İş Ortaklığının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Avantajlar

İş ortaklıkları işletmelere pek çok avantajı sağlamaktadır. İşletmelerin iş ortaklıkları ile elde ettikleri avantajlar ise şu şekildedir:

 • Vergilendirme yolu ile akış yapabilmek.
 • Kurulması daha kolaydır.
 • Her ortağın kendi yeteneğinin olması nedeniyle farklı yeteneklerden yararlanabilmek.
 • Evrak işlerinin en az seviyede olması ve yasal kısıtların oldukça az olması.

İş ortaklıkları işletmeler için bilgi ve sermaye paylaşımı anlamına gelmektedir. Büyük projelerde işletmelerin bilgilerini ve emeklerini paylaşarak oldukça kazançlı işler yapabilmesi mümkündür. Ortaklık kurulması halinde işletmeler bilgi ve tecrübelerini paylaşarak oldukça iyi kazançlar elde edebilirler.

Dezavantajlar

İş ortaklıkları avantaj sunduğu kadar dezavantajda sunmaktadır. İşletmelerin iş ortaklığı ile sahip olduğu dezavantajları ise şu şekildedir:

 • Ortakların işletmelerin borçlarından ve borçların ödenmesinden, vergi ve ceza gibi ödemelerden iş ortakları sorumludur.
 • Ortak olunan kişiler yanlış bir seçim olması halinde diğer ortakların varlığını bitirebilir.

İş ortaklıkları kanunlar tarafından belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Uygun olmayan iş ortaklıklarında kanunen yaptırım uygulanabilmektedir. Bu nedenle işletmelerin artı ve eksi yönlerini inceleyerek iş ortaklığı kurması tavsiye edilmektedir.

İş Ortaklıklarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

İş ortaklığı kurmak isteyen işletmelerin dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Eğer dikkat edilmesi gereken noktalar atlanırsa ortaklık sonucunda yapılan işten kazanç değil zarar elde edilebilir. İşletmelerin iş ortaklığında dikkat etmesi gereken noktalar şu şekildedir:

 • Projenin incelenmesi

İş ortaklıkları genellikle bir projenin hayata geçirilebilmesi üzerine kurulmaktadır. Bu nedenle iş ilişkilerine başlanmadan önce ortakların projeyi detaylı olarak incelemesi gerekir. Ortaklık kurulacak olan projenin fizibilite raporu yapılarak sonuçları önceden tahmin edilebilir. Aynı zamanda projenin bitiş süreci detaylı olarak incelenebilir. Bu sayede planlama aşamasında oldukça karlı olunacaktır.

 • Belgelerin incelenmesi

İş ortaklığının kurulabilmesi için gerekli olan belgeler sıralanmıştır. İşletmelerin bir iş ortağı seçmeden önce gerekli olan tüm belgeleri inceleyerek ortaklar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İşletmenin yeterli öz kaynağı olup olmadığına, ekipmanların yeterliliğine, bilgi ve yetki derecelerine bakılarak işletmelerin analiz edilmesi mümkündür. Bu sayede temelleri sağlam olan bir iş ortaklığı kurulmuş olacaktır.

 • Kuruluş şeklinin seçilmesi

İş ortaklığında adi ortaklık olarak mı yoksa kurumsal vergi mükellefi olarak mı başlatılacağının seçilmesi gerekir. Her iki seçiminde ayrı artıları söz konusudur. İşletmeler avantajlarına ve projelere göre kuruluş şeklini seçmesi gerekir. İş Ortağı Nasıl Bulunur?

 • Sözleşmenin yapılması

İş ortaklıklarında en dikkat edilmesi gereken nokta sözleşmedir. Yapılan sözleşme her iki tarafıda yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle tüm maddelerin incelenmesi, avukatlara danışması ve eklenmesi gereken noktaların belirtilmesi gerekir. Sözleşmenin yapılmasının ardından iş ortaklıklarında belirtilen tüm koşullara uyulması gerekir. Bu sayede profesyonel olarak daha avantajlı bir konum elde edilecektir.

 • Kazanç paylaşımı

İş ortaklıklarında en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri kazanç paylaşımıdır. Elde edilen karın belli bir bölümü vergilere giderken geriye kalan kazanç ortaklar arasında pay edilmektedir. Bu durum işletmelerin dezavantajlı olduğu bir noktadır. Ancak büyük bir proje için iş ortaklığı kurulacaksa bu durumda kazanç paylarıda büyük olacaktır.

İş ortaklıkları kuruluş şekillerine göre farklı özellikler içermektedir. İşletmelerim seçtikleri iş ortaklığına göre özellikleri ve kanunda belirtilen kuralları öğrenmesi gerekmektedir. Buna bağlı olarak ortaklık ilişkilerinin kurulması ve kazançların, bilgilerin paylaşımı yapılmalıdır. İyi şekilde değerlendirilmiş olan iş ortaklıklarından işletmeler iyi kazançlar sağlayabilecektir. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı belgelerin incelenmesi adımı almaktadır. Gerekli olan her şeye sahipse iş ortaklıkları kurabilmektedir. İşletmelerin kurdukları iş ortaklıklarına göre yeniden iş yapma fırsatlarını değerlendirmesi gerekir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz