Yatırımcı Arıyorum

İş Ortaklıklarının Başarısız Olma Nedenleri

İş Ortaklığı ve Başarısızlık

İş ortaklıkları, birçok avantaja sahiptir. Girişimcilerin becerilerini bir araya getirmelerine ve başlangıç maliyetlerini ve riskleri birbirleriyle paylaşmalarına imkân verir. Bu, iş dünyasında başarıya ulaşmanın en yaygın yollarından biridir.

Ancak, ortak olmanın avantajları yanında dezavantajları da bulunmaktadır. İstatistiklere bakıldığında iş ortaklıklarının büyük çoğunluğunun başarısız olduğu görülmektedir. İş ortaklıklarının başarısız olma nedenleri nelerdir?

Belirttiğimiz gibi iş ortaklıklarını avantajları olsa da bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır.

Arkadaş ve Eşler ile İş Ortaklıkları Risklidir

Birçok eş, aile şirketi veya arkadaşlar arasındaki ortaklıkları başarılıdır ve tanıdığınız biriyle iş yapma ve güven, oldukça cazip olabilir. Bununla birlikte, sıklıkla söylendiği gibi, bir iş ortağı seçmek bir eş seçmekten daha zordur ve bu tür pek çok ortaklık başarısızlığa mahkûmdur.

Başarılı iş ortaklıkları, potansiyel ortakların tamamlayıcı güçlü yönlerine, yeteneklerine, kişiliklerine ve deneyimlerine dayanır. Akraba ya da arkadaş ortaklıklarında, potansiyel iş ortaklıklarında, sizinle olan kişisel ilişkilerinden daha fazlası gerekmektedir. Arkadaş ya da aile ortaklıklarının başarılı olması için, iş ve kişisel yaşam arasındaki dengenin sağlanması çok önemlidir.

Bu şekilde, iş ortaklarınızla zor iş kararları, hedefleri ve finans hakkında açık tartışmalar yapabilirsiniz. Eşler arasındaki iş ortaklıkları, ayrılma durumunda bozulabilir, aynı şekilde arkadaşlar ya da aile arasındaki iş ortaklıkları da, kırgınlıklar sonucunda ciddi bir şekilde bozulabilir.

Herhangi bir iş ortaklığında olduğu gibi, işe başlamadan önce mali, iş bölümü gibi konular üzerinde açık bir dille kapsamlı bir ortaklık anlaşması yapılması çok önemlidir. Yani bu iş basit bir el sıkışma ile halledilecek bir iş değildir.

Doğru şekilde yapıldığında, aile ve arkadaşlar ile yapılan iş ortaklıkları çok faydalı olabilir. Aksi halde başarısız ortaklıklar aileleri parçalayabilir ya da dostlukları kalıcı olarak yok edebilir.

Ortaklıklar Arasında Eşit Olmayan Bağlılık

Bir işe başlamak, büyük bir finans ve kişisel taahhüt gerektirir. Tek mal sahibi olarak, tek kişilik işletmenizde, başarı ya da başarısızlıktan siz sorumlusunuz. Bir ortaklıkta, diğer ortakların katkılarına bağımlısınız ve aynı düzeyde kişisel ya da finansal fedakârlık yapamayacakları ya da istemeyecekleri ve muhtemelen sonunda küskünlük ve çatışmaya neden olan durumlarla da karşılaşabilirsiniz.

Ortaklığın bir üyesinin, dikkat dağıtıcı unsurlar nedeniyle, işe dâhil olması zor olabilir. Başka bir işte çalışıyor olması, küçük çocuklara ve çalışan bir eşe sahip olan kişi, iş ortaklıklarına bağlı kalmayabilir. Ortaklık arasındaki eşitsiz katkı, önceden anlaşılması ( ortaklık anlaşmasında belirtilmesi) durumunda sorun yaratmayabilir ancak aksi durumda ortaklar arasında bir çatışma olması muhtemeldir.

Ortaklıklarda Başarı Eksikliği

Bir iş kurmak sabır ve azim, ayrıca bir işletmenin başarılı olması için sahiplerinin uzun vadeli bir taahhütte bulunmaya hazır olmaları gerekir. Birçok işletme döngüsel endüstrilerdedir ve işletme sahiplerinin yavaş büyüme ve iş gelirindeki dalgalanma dönemlerine alışmaları gerekebilir.

İş eksikliği ve/veya gelir kaybının azalması dönemleri, iş ortakları üzerinde psikolojik bir sorun yaratabilir ve nihayetinde özellikle de işin ilgili kişilerin kişisel finansmanı üzerinde yoğun bir baskı olması durumunda çatışmalar yaşanabilir.

İş dünyasında başarının kesinliği yoktur. Bir ortaklığın avantajları, hazırlık eksikliğinin veya uygun olmayan bir iş fikrinin üstesinden gelemez. Hedef pazar araştırması yapmak, gerçekçi nakit akışının sağlanması ve gelir projeksiyonları da dâhil olmak üzere, işe başlamadan önce ve sonrasında kapsamlı bir iş planlaması ve gerektiğinde yeterli borç ya da öz kaynak finansmanına sahip olunması, her işletmenin uzun vadede başarılı olması için şarttır.

Farklı Değerler

Bazı ortaklıkların başarılı olmamasının nedeni, ortakların kuruluşun değerleri veya hedefleri ile uyumlu olmamasıdır. İşletme geliştikçe, farklılıklar arada bir çatışma kaynağı haline gelebilir. Bir iş ilişkisine girmeden önce, potansiyel ortaklar aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır.

 • Neden girişimci olmak istiyorlar?
 • Şirket için vizyonları nedir?
 • Uzun vadeli hedefleri nelerdir?

Kendinize ait bir işe başlamanıza etken olarak, mevcut işinizi sevmediğiniz ve daha çok kazanmak istemeniz olabilir. Ancak bir işletmenin gerçeklerini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Potansiyel ortakların özellikle ilk iş girişimlerine kalkışanların, iş beklentileri hakkında gerçekçi olmaları ve olası hayal kırıklıklarından kaçınmak için beklentilerini buna göre ayarlamaları gerekir.

Potansiyel ortaklar, şirket hakkındaki görüşlere katılmayabilir. Örneğin bir iş ortağı, mütevazı bir yaşam kazanmak için alternatif bir yol olarak görebilir ve gelecekteki genişleme için bir istekte bulunmazken, başka bir ortak büyük bir personele sahip olmak, başka ofisler açmak gibi genişleme planlarına sahip olabilir. ( Halka açık şirket vb.)

Ortaklar arasında uzun vadedeki çatışmaları önlemek için şirket vizyonu üzerinde bir vizyon beyanında mutabık kılınmalı, önceden tanımlanmalı ve iş planının bölümleri kuruluşun uzun vadedeki hedeflerini resmileştirmek için kullanılmalıdır.

Kişilik Çatışmaları

Riski paylaşmak ve türlü becerilere sahip olmak iş ortaklarını en büyük avantajlarından bazılarıdır. Ancak ortakların kişilikleri yeterince birbirine bağlı değilse, iş sorun yaratabilir.

Ortaklar arasında anlaşmazlıklar olması doğaldır ancak zıt kişiliklere sahip olan ortaklar, fikir ayrılıklarına, kızgınlıkları ve çatışmalara neden olabilir. İşletmenize ortak alacağınız zaman tıpkı bir personel gibi görüşme yapmanız gerekecektir.

Kişinin becerileri ve deneyimlerini ölçmek için şunlara dikkat etmelisiniz.

 • Kişi risk alabilir mi?
 • Çalışmaları motive edici mi?
 • Sorunlu çalışanlar, satıcılar ve müşterilerle uğraşmak gibi zor durumları nasıl ele alırsınız?
 • Benden ve işimden beklentileri neler?
 • Bir iş kurma ve büyüme konusunda sabrınız ve azminiz var mı?

Kişilik farklılıkları, ortaklarınıza saygı duymak ve fikirlerine değer vermek ve iş için ortak bir vizyona sahip olmanızı sağlayarak, bir engelden ziyade bir fayda olabileceğini unutmamanız gerekir.

Ortaklıklarda Güven Problemi

Ortaklar arasında dürüst ve açık bir ilişki, başarılı bir ortaklığın temelidir. Bu nedenle hiçbir şey bir ortaklığı güven eksikliğinden daha hızlı bozamaz. İş ortaklarında bulunan ortak sorumluluk göz önüne alındığında, bir ortak tarafından yasadışı ya da etik dışı iş uygulamaları ortaklığın tüm diğer üyelerini riske atmaktadır.

İşletme için güvenilir bir iş ortağı aradığında şu özellikleri de bakmalısınız.

 • Geçmişte yapmış olduğu başka bir işi var mıydı? Eğer var ise iş ortakları, müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri tarafından nasıl değerlendiriliyorlar?
 • Topluluktaki itibarları nasıl?
 • Hiç iflas etti mi, kredi notu zayıf mı ve vergi sorunları var mı?
 • İşletmenin tüm kritik yönlerini özetleyen yazılı bir ortaklık anlaşmasını imzalamaya hevesli mi?

İstikrarlı bir öyküsü ve etik davranışları olan kişiler muhtemelen çok daha iyi iş ortağı olacaktır.

Bir ortaklığa kalkışmadan önce ödevinizi iyi yapmanız gerekir. Potansiyel ortaklarınız hakkında daha önceden araştırma yapılmalı, kapsamlı bir ortaklık anlaşması geliştirmelisiniz. Bu durum başarılı ve uzun vadede bir iş ortaklığı kurma ihtimalinizi artıracaktır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz