Yatırımcı Arıyorum

İş Tasarımı Nedir? Adımları ve Yararları Nelerdir?

İş Dizaynı ve İş Dizayn Yaklaşımları

Bir görev veya iş tasarımı herhangi bir kuruluşun insan kaynakları departmanının her işin tüm kurallarının açık bir şekilde detaylandırılmasını sağlama işlevi olarak da bilinir. Ayrıca kuruluşun her çalışanının görev dağılımı konusunda tatmin olmasıdır. Bu işlem bir şirketin gereksinimlerini karşılamak ve tüm işlerle ilgili hedefleri belirlemek için yapılır. İş Tasarımı, bir işin görev ve sorumlulukları bağlamında işin içeriğine, işin yürütülmesinde kullanılacak yöntemlere, tekniklere, sistemlere ve prosedürlere göre karar verme sürecidir. İş sahibi ile üst düzey astları ve meslektaşları arasında olması gereken ilişki düzeylerini de ifade etmektedir.

İş Tasarımın Faydaları

İşletmelerde iş tasarımının uygulanması birçok fayda sağlamakta ve iyileşmelere yardımcı olmaktadır.

Sağladığı faydalardan bazıları şu şekildedir:

 • Hizmet sunum kalitesi artırmak
 • Her çalışanı memnun etmek
 • Ödenekler ya da işe gelmeme gibi çalışanların karşılaştığı zorlukları azaltmak
 • Bir şirkette ürün üretimini artırmak

Bu nedenle, bir şirket veya kuruluşun, tüm hedeflerine ulaşması için iş başına tüm politikaları iyi bir şekilde belirlemesi gerekir. Bunlara ek olarak iş tasarımının birleştirilmesinin İK departmanları tarafından yapılmasını sağlamalıdır. Çalışanlar için işi zevkli kılmak için iş tasarımının öneminin iyi kavranması gerekmektedir.

Ana İş Özellikleri

Sağlıklı bir iş tasarımı yürütülebilmesi için ana iş kolunun sahip olması gereken beş özellik vardır. Bu özellikler ve açıklamaları şu şekildedir:

Yetenek Çeşitliliği

Bir organizasyondaki her işin kendine özgü becerileri vardır. Bu, bir çalışanın, bu işi verimli bir şekilde gerçekleştirmek için gereken becerilere sahip olması demektir. Belirli bir görevi yerine getirme durumunda, yapılması gereken becerilere sahip olunmadığında, şirket için stresli ve verimsiz bir ortam yaratabilir. Bu nedenle, iş performansında beceriler çok önemlidir.

Görev Çeşitliliği

Bir çalışan, bir şirketin projesinin bir parçasıysa o projenin başlamasından sonlanmasına kadar her zaman zevkle çalışır. Fakat bu çalışan projeyi yarım bıraktığında veya yeni bir çalışanla değiştirildiğinde bazı aksamalar olabilir hatalar oluşabilir. Bu durum hem şirket hem de çalışan için heves ve cesaret kırıcı bir durumdur. O yüzden çalışanların sorumlulukları ve görevleri çeşitlendirilmesi bunların önlenmesinde etkili çözüm yolları sunabilir.

Görev Önemi

Bu, belirli bir işin ne kadar önemli olduğu veya bir kuruluş için bir fark yarattığı anlamına gelmektedir. Örneğin, bir çalışan belirli bir iş yapıyorsa ve bir şirkete daha fazla gelir getiriyorsa, bu durum çalışanı onurlandıran bir durumdur ve firma tarafından takdir gösterilmelidir.

Özerklik

Çalışanların karar verebilme becerilerini kullanabilmeleri çalışmayı daha keyifli ve tatmin edici kılmaktadır. Sürekli olarak bir şeylerin dikte edilmesi çalışanlarda hayal kırıklığını arttırmakla kalmayıp o kişinin kendisine açıklanan işi yapma yetenekleri hakkında kendisini sorgulamasına neden olmaktadır.

Geri Bildirim

Bir şirketin verimliliğini arttırmak için çalışanların rekabetçi olmaları gerekir. Bu, bireysel olarak veya bölümlere göre geri bildirim verilerek sağlanabilir. Bu, çalışanları daha verimli çalışmaya teşvik edecektir. Ayrıca, çalışanlara müşterilerin kuruluştaki ürünleri veya hizmetleri nasıl derecelendirdiklerini gösterilebilir. Bu aynı zamanda verimliliği artırmak için başka bir faktördür.

Yukarıdaki beş özellik, çalışanların çalışmalarının daha önemli olduğunu hissettirirken, üretken olduğuna inanmasını sağlayarak ayrıca karşısındakinin çalışmalarını kabul etmesinde faydalı olur.

İş Tasarım Yöntemleri

Dört ana iş tasarımı yöntemi vardır.

Bu yöntemler sağladığı avantaj ve dezavantajlarla birlikte şu şekildedir:

1. İş Rotasyonu

Bu yöntem, çalışanların farklı departmanlarda veya alanlarda geniş çalışma becerisine sahip olmalarını sağlamak için organizasyonlarda kullanılır. Bir işçi, organizasyonda kendisini esnek kılan farklı beceriler kazanabilir. İş Rotasyonu Nedir?

Avantajları

 • Verimliliği arttırır
 • Çalışanı motive eder
 • Organizasyonun performansı yükselir
 • Çalışanların becerilerini, tutumlarını ve yeteneklerini geliştirir
 • Çalışanlar çok fazla zorlanmazlar

Dezavantajları

 • Çalışanlar endişeli hale gelir
 • Çalışanlar iş rotasyonu nedeniyle ana becerilere sahip olmayabilirler

Bununla birlikte bu teknik, çalışanları kurumun çıktısını artıracak farklı alanlarda rekabetçi kılmaktadır.

2. İş Zenginleştirme

Bu, bir şirketin çalışanlarına, işin ilginç olmasını, farklı çalışanların becerilerini ve uzmanlıklarını geliştirmelerini sağlamak amacıyla organizasyonda yeni roller verdiği başka bir iş tasarımı yöntemidir. Bu ayrıca yapılan iş için ek ücret doğurmaktadır. Bu iş tasarımı yöntemi, çalışanların görevlerini bildikleri gibi daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Avantajları

 • Çalışanlar farklı veya yeni iş becerileri geliştirirler
 • İş daha zevkli hale gelir
 • Şirketin verimliliği artar
 • Ek sorumluluklar dolayısıyla sıkıntı azalır
 • Çalışanları sıkı çalışmaya motive eder
 • Çalışanlar kararları kendi başlarına verebilirler

Dezavantajları

 • Çalışma sonuçlarının zayıf olmasına yol açabilir
 • Bazı çalışanlar, çalışanlar arasında anlaşmazlıklara yol açacak olan bu tekniğe katılmayabilir
 • Çalışanlar bu teknik için hazırlıksız olabilirler

Çalışanlarını daha sadık ve daha verimli olmaları için bu yöntem kullanabilir ve şirketin kademeli olarak nasıl geliştiği gözlemlenebilir.

3. İş Büyütme

Şirket de aynı seviyedeki işlerin eklenmesi iş büyütme olarak bilinir. Bir çalışanın işine bir başka iş eklenmesidir ve buna iş faaliyetlerinin yatay genişlemesi de denir. Bu tür iş tasarımı, bir çalışanı uzmanlığının ötesine geçen fazladan bir iş yapmasını sağlar. Bu, iş bölümünün ayrılmamasına yol açar ve bir çalışan, uzmanlaşmadıkları işleri yapar. Bununla birlikte, bu iş tasarım yönteminin uygulanmasından önce, çalışanlar genellikle iş seviyelerinde farklı görevleri yerine getirmek için eğitilirler. Bununla birlikte, bazı görevler eğitim gerektirmeyebilir ve bir çalışan beceri sahibi olmadığında bile bunları gerçekleştirebilir.

Avantajları

 • Bir çalışan ek görevlerde ek maaş alarak gelirinde artış olabilir.
 • Mevcut çalışanlar daha fazla görev yapacağından işçi çalıştırma maliyeti düşecektir.
 • Çalışanların yetenek seviyesini arttırır.

Dezavantajları

 • Çalışanlar bir süre sonra memnuniyetsizlik yaşayabilirler
 • Eğitim çalışanların maliyetini yükseltebilir.

Bu teknik Hulin ve Blood tarafından iyi olarak tanımlanmıştır. İş büyütme, çalışanların zamanlamaları ile görevlerini yerine getirmelerini sağlarken çalışanlar hatalarını düzeltebilirler.

4. İş Sadeleştirme

Bu, bir organizasyonun işi kolay, basit ve çalışanları için hızlı hale getirdiği ek bir iş tasarımı yöntemidir. Bu yöntem kısa sürede birçok görevi yerine getirmek için uygulanır.

Avantajları

 • Daha az eforla daha çok işi tamamlanır
 • Görevlerin yerine getirilmesinde daha az zaman harcanır
 • Daha az eğitim maliyeti getirir
 • Çalışanlar daha verimli hale gelir

Dezavantajları

 • İş tekrarından dolayı memnuniyetsizlik yaşanır
 • İşçiler yeni beceriler öğrenmezler
 • Çalışanlar kendi başlarına karar veremezler

İş Tasarımını Etkileyen Faktörler

İş tasarımını etkileyen iç ve dış faktörler vardır.

Bu faktörler ve nasıl etkilediğine dair bilgiler şu şekildedir:

1. Çevresel Faktörler

Bu faktörler, çalışanların iş tasarımında gördükleri iç ve dış faktörlerden oluşmaktadır. İç faktörler bir çalışanın beceri ve uzmanlığından oluşur. Bir çalışan için iş tasarlarken, kuruluşun verimliliğini azaltacak düşük beceri seviyelerinden dolayı bazı görevler iyi yapılamaz. Dış etkenlerden bazıları, çalışanların rahat olmadıkları belli işleri yapmayı kabul edememesi gibidir.

2. Organizasyonel Faktörler

Her organizasyonun kendi kültürü vardır. Bu, bir şirkette iş tasarımının yürürlüğe girme şeklini büyük ölçüde etkiler. Bu tür normlar, iş tasarımının etkili bir şekilde çalışmasını zorlaştırır. İş tasarımını işlevsiz kılan organizasyonel faktörlerden bazıları şu şekildedir:

 • İş akışı
 • Doğal yapı
 • Ergonomi

3. Davranışsal Faktörleri

Davranışsal faktörlerin tekrarlanmaması ana iş özellikleri gibidir. Ve bir iş tasarımının verimliliğinde önemli bir etkiye sahiptir.

İş Tasarımının Kısaca Yararları

 • Çalışanlar yeni beceriler kazanmaktadırlar.
 • Her iş için harcanan zamanın kalitesi, iş tasarımına göre iyi düzenlenmiştir.
 • İşçiler işi daha verimli hale getirmek için ince ayar yapabilirler.
 • Bir işveren tarafından çalışanlar kolayca denetlenebilirler
 • Şirketin hedeflerine ulaşmak daha kolay hale gelir
 • Çalışanların işyerinden memnun olmasıyla birlikte daha iyi iş ilişkileri gelişir.

Sorumlulukları yerine getirmek

Bir şirkette çalışanların bireysel ve ekip olarak yerine getirmek zorunda olduğu sorumlulukların ayrıntılı bir şekilde tanımlanmasını içeren iş tasarımı süreci, sadece çalışanların gereksinimlerini karşılamakla kalmaz Ayrıca şirketin büyümesinde gerekli olan teknolojik gereksinimlerin belirlenmesine de ışık tutmaktadır. Bu anlamda sürdürülebilir bir iş için bu sürece önem vermek ve gerekliliklerini yerine getirmek gerekir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz