Afyon’da İş Yapmak

Afyon’da Hangi İşler Yapılır?

Afyonkarahisar şehri Ege Bölgesinde yer alır, 18 ilçeden ve 388 köyden oluşur.

Afyonkarahisar şehrinin genel bilgileri şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Afyonkarahisar şehrinin toplam nüfusu 2019 yılında açıklanan verilere göre 729.483 kişiden oluşmaktadır. Nüfusun %49.69’u erkeklerden, %50.31’lik oranı kadınlardan oluşmaktadır. Nüfusun %45.95 oranındaki kısmı orta yaş grubundan, %37.92 oranlık kısmı ise genç yaş grubundan oluşmaktadır. Şehirde kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazladır. Şehirde iş kurmak isteyen girişimciler için kadın personel bulunabilmesi kadın nüfusunun daha fazla olması nedeniyle kolay olacaktır.

Şehirde 20-24 yaş grubunda olan gençlerin oranı %8.06 oranıyla nüfusun yaşlara göre dağılımında önemli bir yer almaktadır. Girişimcilerin 20-24 yaş grubuna hitap eden bir iş kurması veya çalışacak personelleri için bu yaş grubunu tercih etmesi halinde hem kolay personel bulabilecektir hem de kurduğu işten elde edilen gelirleri iyi olacaktır.

Şehrin en yoğun nüfusa sahip olduğu ilk 3 ilçe şırasıyla şu şekildedir; Merkez, Sandıklı ve Dinar.

 • Eğitim Düzeyi

Afyonkarahisar şehrindeki nüfusun çoğunluğu ilkokul ve lise mezunudur. Lisans mezunu kişilerin sayısı: 57.980’dir. Şehirdeki nüfusun %74.96 oranındaki kısım ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %13.32 oranındaki kısım ise lisans ve üstü derecede olan eğitim düzeylerinden mezun olanları göstermektedir. Şehirde yapılacak girişimler için her eğitim düzeyinde olan personel bulmak kolay olacaktır. Girişimcilerin yapacakları girişimlere göre personellerde aradıkları eğitim düzeyleri değişim gösterse bile şehirde her eğitim düzeyinde olan personel bulunabilir.

 • İşsizlik ve İstihdam

Afyonkarahisar şehrinde işgücüne katılım oranı %44 ve işsizlik oranı %7.7, istihdam oranı ise %40.6 oranında açıklanmıştır. Şehirde toplam 30.018 kişi işsizdir. İşsiz kişilerin cinsiyetlerine bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla sayıda olduğu görülmektedir. Şehirde kurulacak bir iş için kadın personel bulunması daha kolay olabilecektir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Afyonkarahisar şehrinde 599 işletme bulunmaktadır. Girişimcilerin şehirdeki mevcut işletmelerin hangi sektörlerde yer aldığını bilmesi rakiplerini tespit edebilmesi ve girişim yapılacak sektörün seçiminde etkili bir bilgi olacaktır.

Afyonkarahisar şehrinde işletmelerin çoğunluğu imalat, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri ve inşaat sektörlerinde yer almaktadır. Şehirde faaliyet gösteren işletmeler %30.9 oranında imalat sektöründe yer almaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler gayrimenkul, kültür ve sanat faaliyetleri ve bilgi iletişim sektörleridir. Girişimcilerin bu sektörlere yönelmesi halinde az rakiple karşılaşmaları ve risk almaları mümkündür.

Şehirde girişimcilerin işyeri açmak istemesi halinde ilçelere göre ve sektöre göre fiyat aralığı değişse bile genel olarak işyeri kiraları 2.500 TL ve 10.000 TL arasında değişim göstermektedir.

Afyonkarasihar’ın Ekonomik Yapısı

Afyonkarahisar şehri pek çok açıdan yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken ve ekonomisinin genellikle tarım ve hayvancılığa dayandığı bir şehirdir.

 • TARIM

Tarım Afyonkarahisar şehrinin başlıca geçim kaynağıdır. Şehirde bahçe tarımı tipinde olan tarım türü daha yaygın şekilde yapılmaktadır. Şehirde mevsimlere göre sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Sulu tarım yapılan ilçelerde ve köylerde sebze üretimi daha yaygın olarak görülmektedir. Şehirde haşhaş, patates, ayçiçeği ve tahıl ürünlerinin üretimi yapılmaktadır. Şehrin en önemli gelir kaynağı buğday, arpa ve ayçiçeği ekiminden oluşmaktadır. Afyonkarahisar Türkiye genelinde buğday üretiminde 3. sırada yer alan şehirdir.

Tarım faaliyetlerinin %28’i baklagillerden, %6’sı sanayi bitkilerinden ve %66’sı tahıllardan oluşmaktadır.

 • HAYVANCILIK

Afyonkarahisar şehri geniş otlaklara sahip olması nedeniyle hayvancılık faaliyetlerine en uygun olan illerden biridir. Şehirde 1.5 milyona yakın sayıda hayvan bulunmaktadır ve bu hayvanların %64’ü koyundur. Şehirde tiftik keçisi, sığır ve kıl keçisi bakımı da oldukça yaygın şekilde yapılmaktadır. Afyonkarahisar’ın iç ticaretinde büyük şehirlere besledikleri hayvanları yollamakla birlikte et ve et ürünleri ticareti de oldukça fazla yapılmaktadır.

Afyonkarahisar şehrinde tavukçuluk faaliyetleri de büyük bir ölçüde yapılmaktadır. Tavuk beslemek ve yumurta üretimi şehrin en önemli gelir kaynaklarından biridir ve yumurta fiyatlarının şehirde belirlendiği ifade edilmektedir. Şehirde arıcılık, küçük ve büyük baş hayvancılık ve tavukçuluk yaygın olarak yapılır.

 • SANAYİ

Afyonkarahisar coğrafi konumu açısından komşu illerine kıyasla sanayide geri kalmıştır. Son senelerde şehirde sanayileşme yönünde adımlar atılmaktadır ve şehirde genellikle halıcılık, dokumacılık ve küçük el sanatları yaygındır.

Sanayileşme alanında en çok gelişim gösteren sektörlerden biri imalat sanayi sektörüdür. Şehirde aynı zamanda sucuk üretimi son yıllarda oldukça önemli hale gelmiştir. Afyonkarahisar şehrinin özellikle İscehisar ilçesinde mermer çıkarılmakta ve çıkarılan mermerler işlenerek yurtiçine ve yurtdışına satılmaktadır. Bu nedenle şehrin sanayisinde mermerin önemli bir yeri vardır. Afyonkarahisar şehrinin kaymaklı lokum ve kaymaklı şekeri meşhurdur.

Afyonkarahisar’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Afyonkarahisar Sanayi Bölgeleri

 • TİCARET

Afyonkarahisar şehri ticarette oldukça gelişmiş bir şehirdir. Şehrin coğrafi konumu ticaretin gelişmesinde oldukça yararlı olmuştur. Şehirde ihracat yapan firmaların sayısı oldukça fazladır. Şehirde bulunan işletmelerin %26.3’ü ihracat faaliyetlerinde bulunmaktadır. En çok ihracat yapan sektörler sırasıyla şu şekildedir; madencilik sektörü, imalat sektörü, su temini ve atık yönetimi yapan firmalar. Afyonkarahisar şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin bu sektörlere yönelerek ihracat yapmaları ve döviz olarak gelir elde edebilmeleri mümkündür.

Şehirde iç ticaret genellikle hayvancılık ve gıda üzerinden yapılmaktadır. İç ticarette madencilik ve hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır.

 • MADENLER

Afyonkarahisar şehri maden kaynakları açısından oldukça zengin olan bir şehirdir. Şehirde demir, kükürt, kaolin, linyit, civa, grafit, kalay, kurşun ve manganez kaynakları bulunmuştur. Şehir madenler açısından çeşitli zenginliklere sahip olsa bile kaynakların çok azı işletilebilmektedir.

Şehrin en önemli maden kaynağı mermerdir. Şehirde mermer yatakları işletilmesi M.Ö 10. Asıra kadar dayanmaktadır. Mermer işletilmesi şehirde oldukça gelişmiştir ve çoğu Avrupa ülkesine ticareti yapılarak döviz elde edilmektedir. Bu nedenle girişimcilerin madenlere yönelerek işletmesi ve ticaret yapması mümkündür.

 • TURİZM

Afyonkarahisar şehri turizm potansiyeli oldukça yüksek olan bir şehirdir. Şehir arkeolojik kalıntıları, mağaraları, termal kaynakları, doğal güzellikleri, peri bacaları ve tapınaklarıyla oldukça turistiktir. Ancak şehirde yalnızca termal turizmi gelişmiştir ve otellerin çoğu kaplıcaların olduğu konumlardadır. Afyonkarahisar şehrinde termal turizmin bu kadar gelişmiş ve kaynaklarının olması şehrin ‘Türkiye’nin Termal Başkenti’ olarak anılmasını sağlamıştır.

Şehirin mağaraları turistlerin ilgisini çekecek şekilde zenginliğe sahiptir. Şehirde bulunan mağaraların listesi şu şekildedir; Kurt İni Mağarası, Buzluk Mağarası, Dipevler Mağarası, Suçıkan Mağarası, Karacamal ve Dipsiz Mağara ve Kuzu İni Mağarası.

Girişimcilerin şehirde turizm alanında kuracakları işler şehirde turizm faaliyetlerinin artmasına yardımcı olacaktır ve özellikle yabancı turistlerin şehire çekilmesine yardımcı olacaktır.

YouTube video player

Afyonkarahisar’da Yapılabilecek Bazı İşler

 • Afyonkarahisar şehrinde girişimcilerin kurabileceği işler arasında sucuk üretimi yapmak vardır. Afyon sucuğu Türkiye genelinde belirli bir ün kazanmış üründür. Bu nedenle girişimcilerin bu alana yönelerek sucuk üretimi yapmaları iç ticaret ve dış ticaret yapabilmeleri için girişimcilere fırsat sunacaktır.
 • Şehirde tarım faaliyetlerinin gelişmiş olması girişimciler için buğday, arpa gibi ürünleri yetiştirerek temel gıda ürünlerini üretebilmeleri için fırsat sunmaktadır. Girişimciler yetiştirdikleri ürünlerle un, makarna gibi gıdaları üreterek iç ve dış ticaret yapabilirler.
 • Afyonkarahisar şehrinde hayvancılık faaliyetlerinde bulunarak girişimcilerin özellikle yumurta satıcılığı yapmaları, büyükbaş hayvanların satışını yapması, et ve süt ürünlerini üretmesi mümkündür.
 • Şehirde ticaret faaliyetleri oldukça iyi olduğu için girişimcilerin nakliyat işine yönelmeleri iyi bir iş fırsatı olacaktır. İç ticaretin yoğunluğu yumurta ve hayvancılık olduğu için nakliyat aşamasında yumurtaların zarar görmeden taşınması üretici için önemli olacaktır. Girişimcilerin bu alana yönelerek nakliyat yapmaları mümkündür.
 • Şehirde genç nüfusun sayısı oldukça fazladır ve şehirde kültür, sanat faaliyetleri alanında rekabet yok denecek kadar azdır. Girişimcilerin tiyatro salonu, sinema salonu ve eğlence merkezleri açmaları halinde genç nüfusun dikkatini çekerek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Afyonkarahisar şehrinde gayrimenkul üzerine açılan firmaların sayısı oldukça azdır. Girişimcilerin şehirde gayrimenkul firması açarak hem şehir içinde gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlere yardımcı olabilir hem de şehir dışında gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlere yardımcı olacaktır. Bu sayede girişimcilerin gelir elde etmeleri mümkündür.
 • Şehirde kaplıca turizmi oldukça gelişmiş olduğu için girişimcilerin bir turizm acentesi kurarak yerli ve yabancı turistleri kaplıca olan yerlere ulaştırması mümkündür. Aynı zamanda mağaralar açısından oldukça gelişmiş olan şehirde mağara ve doğal güzelliklerin olduğu yerlere düzenlenecek geziler turistlerin ilgini çekecektir.
 • Şehirde mermerin yeri oldukça önemlidir. Girişimcilerin madencilik faaliyetlerine yönelerek Afyon şehrinin kaynaklarından yararlanması ve ihracat yaparak döviz elde etmesi mümkündür.
 • İmalat sanayisi Afyon şehrinin başlıca geçim kaynağıdır ve girişimcilerin her alanda zengin olan şehirde hammadde temin ederek imalat sanayisinde yer alması mümkündür. Girişimcilerin hammaddeyi şehrin içinde maliyeti düşük olarak bulmaları ve ara mal haline getirmeleri oldukça kolay olacaktır. Elde edilen ürünlerin ticaretini yaparak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin sağlık sektöründe yer alarak özel hastaneler açması ve işletmesi yapılabilecek girişim fikirleri arasındadır.
 • Ticaretin et ve sucuk üzerinde yoğunlaştığı şehirde girişimcilerin depolama alanlarında girişim yapmaları iyi gelirler elde etmesine yardımcı olacaktır.

Afyonkarahisar Şehrinde Yapılan Girişimlere Verilen Bazı Destekler

Afyonkarahisar şehri 4. bölge teşviklerinden yararlanan şehirdir ve bazıları şu şekildedir:

 • Entegre damızlık hayvancılık yatırımında bulunan girişimcilerin asgari yatırım tutarlarının 500.000 TL
 • Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen girişimcilerin asgari yatırım tutarı 500.000 TL
 • Gıda ürünleri ve içecek imalatı yapmak isteyen girişimcilerin asgari yatırım tutarı 1 Milyon TL
 • Giyim eşyası imalatı için asgari yatırım tutarı 1 Milyon TL
 • Demir ve çelik dışında ana metal sanayisi için asgari yatırım tutarı 1 Milyon TL
 • Soğuk hava deposu hizmetleri için asgari olarak 500 metrekare olması halinde girişimcilerin devlet tarafından destek alması mümkündür.


Afyon’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.