Ardahan'da İş Yapmak

Ardahan’da Hangi İşler Yapılır?

Ardahan şehrinin bir kısmı Doğu Anadolu bölgesinde bulunurken bir kısmı da Karadeniz Bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 4,934 km2’dir ve 6 ilçeden oluşur. Ardahan şehri ile ilgili detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Ardahan şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 96.161 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %51,80 oranı erkeklerden, %48,20 oranı ise kadınlardan oluşmaktadır. Ardahan şehrinde bulunan nüfusun %45 oranı orta yaş grubunda yer alırken %37 oranı genç yaş grubundadır. Orta yaş grubun yoğunlukta olduğu yaş aralığını 45-49 yaş arasındaki nüfus oluşturmaktadır. Genç yaş grubunda olan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığını ise 20-24 yaş arasındaki grup oluşturmaktadır. Şehirde iş kurmak isteyen girişimcilerin orta yaş grubundaki personelleri bulması oldukça kolay olacaktır.

Ardahan şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe ise; Merkez, Göle ve Çaldır’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Ardahan şehrinde bulunan nüfusun genel olarak yoğunlukta olduğu eğitim düzeyini ilkokul ve ortaokul mezunları oluşturmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun %72 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %17 oranı ise okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bildiği halde okumamış olan nüfustan oluşmaktadır. Şehirde lise ve lisans düzeyinde mezun olan kişilerin de sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Ancak diğer eğitim düzeylerinin gerisinde kalmıştır. Ardahan şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin nüfusta yoğun olan ilkokul ve ortaokul mezunu personelleri bulması daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Ardahan şehrinde işgücüne katılım oranı %53,5 işsizlik oranı %5,3 ve istihdam oranı %57,5 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun toplam kayıtlı işsiz sayısı ise 6197 olarak açıklanmıştır. Kayıtlı işsizlerin çoğu erkeklerden oluşmaktadır. Aynı zamanda kayıtlı işsizlerin yoğunlukta olduğu yaş grubunu 20-24 yaş arasındaki genç nüfus oluşturmaktadır. İşsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini ise ilkokul mezunları oluşturmaktadır. Girişimcilerin şehirde kuracakları işlere yönelik olarak genç yaş grubunda yer alan personelleri bulması daha kolay olacaktır. Aynı zamanda erkek personellerin daha fazla işsizlik oranına sahip olması personeller açısından erkekleri daha avantajlı kılmaktadır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Ardahan şehrinde yapılan araştırmaya göre 10 ve daha fazla çalışanı olan 64 işletme bulunmaktadır. 65 işletmenin en fazla faaliyet gösterdiği sektörleri ise toptan ve perakende ticaret, inşaatve konaklama faaliyetleri yer alır. Aynı zamanda şehirde imalat, elektrik üretimi de işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörler arasında yer almaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörleri ise eğitim ve madencilik sektörü oluşturmaktadır.

Ardahan şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörü hayvancılık oluşturmaktadır. Peynir, lor ve çökelek imalatı, sütü sağılan büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ve arıcılık rekabetin yoğun olduğu sektörleri oluşturmaktadır. Aynı zamanda canlı hayvan ticareti rekabetin fazla olduğu sektörler arasındadır. Girişimcilerin rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlerde faaliyet göstermesi halinde gelir elde etmesi mümkündür ancak elde edilen gelir miktarı daha az olabilir.

 • İşyeri Kiraları

Ardahan şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama yıllık maliyeti 1.354 TL olacaktır. Şehirde iş yeri satın almak isteyen girişimcilerin maliyeti ise 400.125 TL olacaktır. İşyeri maliyetleri şehirde seçilen ilçelere ve ilçelerin ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyine göre değişim gösterecektir.

Ardahan Şehrinin Ekonomik Yapısı

Ardahan şehrinin ekonomisi tarım ve hayvancılık faaliyetleri dayanmaktadır. Şehirde sanayi yeterince gelişmemiştir. Sanayi genellikle imalata dayalıdır. Ardahan şehrinin ekonomisi hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Tarım

Ardahan şehri sahip olduğu iklim yapısı ile tarım açısından ürün çeşitliliğine sahip değildir. Ardahan şehrinde tarım tarla ürünleri arasında ağırlık göstermektedir. Çavdar, arpa, buğday, patates ve tritikale en fazla üretilen tarla ürünleri arasındadır. Özellikle şehirde üretilen çavdar Türkiye içinde %4 pay almaktadır. Bu durumda tarımsal açıdan çavdarı önemli kılmaktadır.

Şehirde meyve üretimi yeterli şekilde yapılmamaktadır. Elma, ceviz, vişne, kiraz, erik yetiştirilen az sayıda meyve arasındadır. Ardahan şehrinde sebze üretimi ise neredeyse hiç yapılmamaktadır. Yalnızca barbunya yetişen sebzeler arasında yer alabilir ancak oldukça az şekilde üretilmektedir.

 • Hayvancılık

Ardahan şehrinin temel ekonomik gelirini hayvancılık faaliyetleri sağlamaktadır. Büyükbaş hayvan varlığı şehirde oldukça fazladır ve gelir sağlayan bir alandır. Sığır ve manda varlığı ile büyükbaş hayvancılık yapılırken özellikle süt sağlayan hayvanlar ön plandadır. Şehrin daha sonra gelen önemli bir alanı ise kanatlı hayvanlardır. Et ve yumurta tavuğu ile kümes hayvanları öne çıkmaktadır. Buna bağlı olarak yumurta üretimi ve kırmızı et üretimi şehirde yapılmaktadır.

Şehirde küçükbaş hayvancılık daha çok koyun üzerinden yapılmaktadır. Aynı zamanda keçi varlığında bulunur. Ardahan şehrinde önemli olan bir diğer hayvancılık alanı ise arıcılıktır. 2020 yılında toplam arı kovanı varlığı 33.156 olarak açıklanmıştır. Buna bağlı olarak bal üretimi, balmumu ve polen üretimi şehirde yapılan faaliyetler arasında yer almaktadır.

 • Sanayi

Ardahan şehri sanayi açısından yeterli olarak gelişmiş bir şehir değildir. Sanayi yapısı hayvancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. Süt ve süt ürünleri üretimi, et ve et ürünleri üretimi oldukça önemli olan sanayi sektörleri arasındadır. Yumurta paketleme, yem üretimi gelişmiş olan sanayi alanları arasındadır. Ardahan şehrinde önemli olan bir diğer sanayi alanı ise peynir çeşitlerinin üretilmesidir. Lor peyniri, kaşar peyniri ve gravyer peyniri üretilen önemli peynir çeşitleri arasındadır.

İmalat sektörünün öne çıktığı şehirde gıda ürünleri ve içecek imalatı birinci sırada gelmektedir. Ağaç ve mantar ürünleri, metal ürünleri, tekstil ürünleri faaliyet gösterilen sanayi alanları arasındadır. Şehirde öne çıkan diğer sanayi alanları arasında yem üretimi bulunur. Hayvancılığın gelişmiş olduğu şehirde yem üretimi yaparak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.

 • Madencilik

Ardahan şehrinde madencilik pek fazla gelişmemiştir. Şehirde yapılan incelemeler sonucunda şehirde hiç yeraltı kaynağı olmadığı kayıt altına alınmıştır. Kil, kaolen gibi kaynaklarından bulunabileceği düşünelen şehirde araştırmalar devam etmektedir.

 • Turizm

Ardahan şehri turizm açısından potansiyeli olan bir şehirdir. Tarih ve kültür turizmi potansiyeline sahip olan şehir eserleri ile dikkat çekmektedir. Akçakale Ada Şehri Kalıntıları, Şeytan Kalesi, Hamşimoğlu Rasim Bey Konağı önemli olan alanlar arasındadır. Doğa turizmi açısından potansiyele sahip olan şehirde Çıldır Gölü’nde buz hokeyi, kızak gezintisi gibi turizm açısından potansiyeli olan sporlar vardır.

 • Ticaret

Ardahan şehrinde ticaret faaliyetleri ağırlıklı olarak canlı hayvanlar üzerinden yapılmaktadır. Bunun dışında yeterli düzeyde ticaret faaliyetleri gelişmememiştir. Ardahan şehrinde tarımsal ve hayvansal ürünler, ev araçları, gıda ürünleri, inşaat malzemeleri ticaretin söz konusu olduğu sektörler arasındadır.

Ardahan Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Ardahan şehrinde girişimcilerin hayvancılık sektöründe yapabilecekleri yatırımlar bulunur. Girişimcilerin süt ve süt ürünleri üretimi, kaşar ve peynir ürünlerine yoğunlaşılması halinde gelir elde etmesi mümkündür. Süt sağım makinelerinin üretilmesi veya imalatının yapılması mümkündür.
 • Girişimcilerin şehirde yem üretimi, salça ve sos üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür. Elma ve kiraz üretimi, seracılık, et ve süt besiciliği yaparak girişimcilerin yatırım yapması mümkündür.
 • Ardahan şehrinde girişimcilerin ahşap işleme yapması mümkündür. Aynı zamanda bakır, bronz, altın ve gümüş işlemeciliği yaparak girişimcilerin gelir sağlama olanağı bulunur. El sanatlarına yönelik yapılabilecek yatırımlar, el halısı ve kilim dokumacılığı yapılması mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin organik gübre üretimi, hazır beton üretimi yaparak gelir sağlaması mümkündür. Lastik ve plastik üretimi, makine imalatı, taş ve toprağa dayalı ürünlerin imalatı yapılarak kazanç elde edilmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin orman ürünlerini değerlendirerek odun brileti üretim tesislerine, hazır mutfak üretim tesislerine ve modüler mobilya üretim tesislerine yatırım yapılması mümkündür.

Ardahan Şehrine Sunulan Teşvikler

Ardahan şehrinde iş kurmak isteyen girişimciler 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda girişimcilere sunulan teşvikler şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • Sigorta primi işçi hissesi desteği
 • Gelir vergisi stopajı desteği