Artvin'de İş Yapmak

Artvin’de Hangi İşler Yapılır?

Artvin şehri Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde yer alır. Yüzölçümü 1.141 km2’dir. Artvin ilinin 9 ilçesi bulunmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Artvin şehrinin 2019 yılında toplam nüfusu 170.875 olarak açıklanmıştır. Nüfusun %50.31 oranı erkek, %49.69 oranı kadındır. Artvin şehrinin nüfusu %49.95 oranı orta yaş grubundan, %30.39 oranı genç yaş grubundan oluşmaktadır. Artvin şehrinin yaş dağılımına bakıldığında gençlerin 20-24 yaş grubunda yoğunlukta olduğu görülmektedir. Bundan sonra gelen yaş dağılımı 25-34 yaş arasındaki gruptur. Girişimcilerin Artvin şehrinde kuracakları işler için erkek personel bulmaları daha kolay olacaktır. Orta yaş grubunda bulunan kişilerin nüfusundaki oranın fazla olması nedeniyle girişimcilerin tecrübeli personel bulmaları kolay olacaktır.

Artvin şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Hopa ve Borçka’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Artvin şehrinde nüfusun büyük bir çoğunluğu lise mezunlarından oluşmaktadır. Şehirdeki nüfusun %70.54 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde üniversite ve üstü derecede olan eğitim kurumlarından mezunların nüfustaki oranı %19.46’dır. Artvin şehrinde lise mezunu olan kişilerin sayısı 26.898’dir.

Girişimcilerin Artvin şehrinde kuracakları işler için meslek liselerinden mezun olmuş donanımlı personelleri bulmaları mümkündür. Şehirde aynı zamanda lisans derecesinden mezun olan kişilerin sayısı 16.229’dur. Girişimcilerin şehirde her eğitim düzeyine sahip olan personeli bulması oldukça kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Artvin şehrinde işsizlik oranı %7.1, işgücüne katılım oranı %50.7, istihdam oranı %47.1’dir. Artvin şehrinde toplam 9.149 işsiz bulunmaktadır. İşsizlik oranının cinsiyete göre dağılımında kadınların sayısı 5.839, erkeklerin sayısı 3.310’dur. Cinsiyete göre işsizlik oranları incelendiğinde kadınların erkeklere oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için kadın personel bulmaları daha kolay olacaktır.

Artvin şehrinde en fazla açık olan meslekler şu şekildedir; beden işçisi, garson ve satış danışmanı

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Artvin şehrinde 20 veya daha fazla çalışanı olan 135 işletmesi bulunmaktadır. Şehirde faaliyet gösteren 135 firmanın en çok inşaat, toptan ve perakende ticaret ve imalat sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise elektrik, gaz ve buhar üretimi ve dağıtımı, eğitim ve insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleridir. Şehirde finans ve sigorta faaliyetleri, kültür ve sanat faaliyetleri ve gayrimenkul faaliyetlerinde bulunan 20’den fazla çalışanı olan işletme yoktur. Girişimcilerin Artvin şehrinde iş kurmaları halinde en az faaliyet gösterilen veya hiç faaliyet gösterilmeyen alanlara yönelmesi oldukça iyi gelirler elde etmesine yardımcı olacaktır.

 • İşyeri Kiraları

Artvin şehrinde iş kuracak girişimcilerin işyeri kiralamak istemeleri halinde ilçelere göre ortalama kiralar değişse bile ortalama olarak 1.745 TL maliyetle bir işyeri kiralamaları mümkündür. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin maliyeti ise 367.680 TL’dir.

Artvin Şehrinin Ekonomik Yapısı

Artvin şehrinin ekonomik yapısı tarım ve ormancılığa dayalıdır. Sanayinin gelişebilmesi için şehirde çalışma yapılması gerekmektedir.

 • TARIM

Artvin şehrinin ekonomisi tarıma dayalıdır. Artvin şehrinin %9’u tarım arazisi, %15’i çayır ve meralar, %57’si orman arazilerinden oluşmaktadır.  Şehirde ekime hazır olan arazi sayısı az olsa bile nüfusun %80’i tarımla uğraşmaktadır. Şehirde yetişen önemli tarımsal ürünler çay, fındık, bal, süt ürünleri, mısır, patates, elma, ceviz, kivi, zeytin, mandalina ve çilektir.

Artvin şehrinde 13.271 bitkisel üretim işletmesi, 18.090 hayvansal üretim işletmesi, 1092 arı işletmesi ve 43 su işletmesi bulunmaktadır. Artvin şehrinin çay üretimi Türkiye’nin %11.5 oranına karşılık gelmektedir. Şehirde tarım arazileri az olsa bile ekilen ürünlerden sağlanan verim oldukça fazladır. Girişimcilerin Artvin şehrinde organik tarım yapması mümkündür. Şehirde organik bal üretimi Türkiye’de ikinci sırada yer almasına yardımcı olmuştur. Şehirde tarım modern şekilde yapılmamaktadır ve sulama tesisleri oldukça azdır.

 • HAYVANCILIK

Artvin şehrinde hayvancılık gelişmemektedir. Şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılsa bile iklim koşulları nedeniyle hayvancılık faaliyetleri sınırlıdır. Şehirde en çok arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bu sayede organik bal üretimi yapılmaktadır. Şehirde mera ve otlaklar oldukça azdır. Arıcılık faaliyetlerinin en fazla yapıldığı ilçe Borçka’dır.

 • SANAYİ

Artvin şehrinde sanayi faaliyetleri fazla gelişmemiştir. Şehirde Sanayi Sicil Belgesine sahip 314 işletme bulunmaktadır. Sanayi işletmelerin 81 tanesi Borçka ilçesinde, 65 tanesi Merkez ilçesinde yer almaktadır. Şehirde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin faaliyet gösterdikleri alanlar gıda ürünleri imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, ağaç ve mantar ürünleri gıda ürünleri imalatıdır. Şehirde faaliyet gösteren firmaların yarısından çoğu mikro işletme düzeyinde olan işletmelerdir.

Şehirde çay ve kereste fabrikaları, mobilya imalathaneleri faaliyet göstermektedir. Girişimcilerin Artvin şehrinde kuracakları işletmeler için sanayi sektöründe yer alarak üretim yapması ve gelir elde etmesi mümkündür.

Şehirde çay ve fındığa dayalı olarak sanayi faaliyetleri gelişmektedir. Şehrin Murgul ilçesinde bakır madenini işleyen sanayi kuruluşları bulunmaktadır.

Artvin’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Artvin Sanayi Bölgeleri

 • MADENLER

Artvin şehrinde önemli maden yatakları bulunmaktadır. Şehirde 81 maden yatağı bulunmaktadır. Artvin şehri metalik maden yataklarına sahip en zengin şehirlerden biridir. Şehirde başlıca olan madenler bakır, altın, gümüş ve çinkodur. Madenlerin en yoğun olduğu ilçeler Merkez ve Murgul ilçeleridir. Girişimcilerin şehirde kuracakları işlerin madencilik üzerine olması halinde iç ticaret ve dış ticaret yaparak gelir elde etmeleri mümkündür.

Artvin ili, Türkiye’nin en zengin bakır madenine sahip olan şehirdir.

TURİZM

 • Artvin şehri turizm açısından oldukça iyi potansiyele sahip olan bir şehirdir. Devlet tarafından sağlanan desteklerle turizm faaliyetleri şehirde gelişmeye başlamıştır. Şehirde toplam 119 konaklama işletmesi bulunmaktadır. Şehirde doğa turizmi, kültür ve tarih turizmi ve kaplıca turizmidir.

Şehirde doğa turizminin yapıldığı yerler şu şekildedir; Jeep Safari, Kuş gözlemciliği, deniz turizmi, botanik turizm.

Şehirde kültür ve tarih turizmi yapılan alanlar şu şekildedir; Maral Şelalesi, İşhan ve Barhal Kiliseleri, Arhavi Çifteköprü Şelalesi, Mençuna Şelalesi, Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu, Şavşat Karagöl ve Borçka Karagöl.

Girişimcilerin Artvin şehrinde turizm alanında iş kurarak gelir elde etmesi mümkündür.

 • TİCARET

Artvin şehri Gürcistan’a olan sınırı nedeniyle ticari faaliyetlerde oldukça gelişmiştir. Hopa ilçesinin Sarp Sınır Kapısında olması ticari olarak Hopa ilçesinin oldukça önemli hale gelmesini sağlamıştır. Sarp Sınır Kapısı taşımacılık açısından oldukça önemli bir yere sahip olan ve 6 milyonun üzerinde kişinin giriş çıkış yaptığı yerdir. Şehrin sınır kapısına yakın olması ihracat ve ithalat faaliyetlerinin artmasına yardımcı olmaktadır.

Şehirde faaliyet gösteren firmaların %14.4’ü ihracat yapmaktadır. İhracat yapan firmaların bulunduğu sektörler madencilik ve taş ocakçılığı, ulaştırma ve depolama, toptan ve perakende ticaret sektörleridir. Şehirde en çok ihraç edilen ürünler şu şekildedir; demir ve çelik sanayisi, sebze ve bahçe ürünleri, çimento, kireç ve mobilya ürünleri.

YouTube video player

Artvin Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Artvin şehrinde tarım alanları az olsa bile toprakları oldukça verimlidir. Bu nedenle girişimcilerin organik tarım ile üretim yapması ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde bal üretimi oldukça önemli düzeydedir. Girişimcilerin arıcılık faaliyetlerinde bulunarak teşvik alması ve organik bal üreterek ticaret yapması mümkündür. Bu sayede oldukça iyi gelir elde edeceklerdir.
 • Artvin şehrinin sınır kapısında yer alması taşımacılık alanında girişimcilerin yer alması için oldukça önemli bir fırsattır. Şehirde iş kurmak isteyen girişimciler sınır kapısına taşıma yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Artvin şehri pek çok doğal güzelliğe ve turistik alana ev sahipliği yapan bir şehirdir. Girişimcilerin tur düzenlemeleriyle sınırdan giriş yapan kişilerin Artvin şehrini ziyaret etmesini sağlayarak gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda ziyaret eden kişilerin konaklama ihtiyacını karşılayarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Artvin şehri ormancılık potansiyeli oldukça yüksek olan bir şehirdir. Girişimcilerin yeşil alanı çok olan şehirde mantar ürünleri yetiştirerek ticaretini yapması mümkündür. Aynı zamanda kereste ve odunlarla mobilya üretimi yaparak ticaretini yaparak gelir elde edebilir.
 • Şehirde madencilik alanlarında olan potansiyel sayesinde girişimcilerin bakırla takı üretimi yapması veya bakırı hammadde olarak satışa sunması mümkündür.
 • Artvin şehrinde kültür ve sanat faaliyetleri oldukça az yapıldığı için girişimcilerin bu alanlara yönelerek iş kurmaları halinde gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde gayrimenkul faaliyetlerinin yok denecek kadar az olması nedeniyle girişimcilerin bu alana yönelerek gelir elde etmeleri mümkündür.

Artvin Şehri İçin Verilen Teşvikler

Artvin şehri 4. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

 • Şehirde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren firmalara mazot ve gübre desteği, yem bitkileri desteği, organik tarım desteği, fındık desteği, su ürünleri ve balıkçılıktan çıkan gemi desteği verilmektedir.
 • Artvin şehri Doğu Karadeniz Projesi uyarınca sağlanan desteklerden faydalanabilmektedir. Şehirde damızlık hayvan alımına %80 oranında hibe sağlanmaktadır.
 • Ahır ve ağır yapımı için hibe sağlanmaktadır.


Artvin’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.