Bartın'da İş Yapmak

Bartın’da Hangi İşler Yapılır?

Bartın şehri Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alır. Şehrin yüzölçümü 2.330 km2’dir ve 4 ilçeden oluşur. Şehir hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Bartın şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 198.979 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,52 oranı kadınlardan, %49,48 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Bartın şehrinde bulunan nüfusun %48 oranı orta yaş grubunda olan kişilerden, %31 oranı ise genç yaş grubunda olan kişilerden oluşmaktadır. Şehirde orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığını ise 20-24 yaş arasındaki kişiler oluşturmaktadır. Orta yaş grubunun ağırlıklı olduğu yaş aralığını ise 40-44 yaş arasındaki kişiler oluşturmaktadır. Girişimcilerin Bartın şehrinde kuracakları işler için orta yaş grubunda yer alan personelleri bulması daha kolay olacaktır.

Şehirde nüfusun en yoğun olduğu ilk 2 ilçe ise; Merkez ve Ulus’dur.

 • Eğitim Bilgileri

Bartın şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunudur. Daha sonra lise ve ortaokul mezunları gelmektedir. Şehirde yer alan nüfusun %74 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra gelen grup ise %16 oranı ile okuma yazma bilen ama okumamış, ilkokul terk gibi eğitim düzeyinde olan kişileri ifade etmektedir. Bartın şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin şehirdeki eğitim seviyesinin düşük olması nedeniyle eğitim ve mesleki gelişim kurslarına yatırım yaparak gelir elde etmesi mümkündür.

 • İşsizlik ve İstihdam

Bartın şehrinde işgücüne katılım oranı %58,5 işsizlik oranı %6,2 ve istihdam oranı %53,4 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam kayıtlı işsiz kişilerin sayısı ise 12.021 olarak açıklanmıştır. Şehirde kayıtlı olan işsizlerin cinsiyete göre dağılımında %53 oranı ile erkekler öne çıkmaktadır. En fazla kayıtlı işsizin olduğu yaş aralığını ise %32 oranı ile 20-24 yaş arasında bulunan nüfus oluşturmaktadır. Eğitim düzeyine göre işsizliğin incelendiğinde en fazla ilkokul mezunlarının işsiz olduğu açıklanmıştır. Girişimcilerin Bartın şehrine yönelik olarak yapacakları yatırımlarda genç personelleri bulması daha kolay olacaktır. Aynı zamanda ilkokul mezunlarının şehirde işsizlik açısından daha yoğun olması ile personellerin ilkokul mezunları arasından seçilmesi daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Bartın şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 170 işletme bulunmaktadır. 170 işletmenin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler ise imalat, toptan ve perakende ticaret, inşaat sektörüdür. Aynı zamanda işletmeler konaklama, idari ve destek hizmetleri alanında da faaliyetlerini şekillendirmektedir. 170 işletmenin en az faaliyet gösterdikleri sektörü ise mesleki, bilimsel faaliyetler oluşturmaktadır.

Bartın şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörleri tekstil, deri ve ayakkabı, orman ürünleri ve mobilya sektörü oluşturmaktadır. Rekabetin en fazla olduğu alt sektörler ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Otomobil soğuk ve sıcak hava hortumları
 • El aletleri
 • Ayakkabı ve saya
 • Büro mobilyaları
 • Hazır giyim ürünleri
 • Orman ürünleri ve mobilya
 • Çelik üretimi
 • Seramik
 • Odun dışı orman ürünleri
 • Çimento ve kireç
 • Tuğla ve kiremit

İşyeri Kiraları

Bartın şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin ortalama kira maliyeti 1.926 TL olacaktır. Aynı zamanda şehirde işyeri satın almak isteyen kişilerin ortalama maliyeti 665.728 TL olacaktır. Bartın şehrinde ortaya çıkan kira maliyetleri ilçe seçimleri ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre değişim göstermektedir.

Bartın Şehrinin Ekonomik Yapısı

Bartın şehrinin ekonomik yapısı sanayi, tarım ve ticaret faaliyetlerine bağlıdır. Şehirdeki sektörler hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Tarım

Bartın şehrinin temel ekonomik gelir kaynaklarından birini tarım sektörü oluşturmaktadır. Şehrin en önemli ürünleri ise tarla  ve sebze ürünleridir. Tarla ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler arpa, buğday, mısır, patates ve yulaftır. Hububat ve silajlık mısır şehrin önemli olan tarım ürünleri arasında yerini almaktadır. Bartın şehrinde en fazla üretilen meyveler arasında kestane yer alır. Türkiye üretimi içinde %7’lik payı Bartın almaktadır. Fındık, armut, elma ve erik ürerimi yapılan diğer meyveler arasındadır. Özellikle çilek şehrin önemli meyveleri arasındadır.

Bartın şehrinde çoğunlukla üretilen sebzeler: domates, hıyar, lahana, biber ve marul şeklindedir.

 • Hayvancılık

Bartın şehrinde hayvancılık faaliyetleri kanatlı hayvanlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Et ve yumurta tavuğu varlığı ile hayvancılık alanında geniş bir yer tutmaktadır. Bartın şehrinde buna bağlı olarak yumurta üretimi, beyaz et üretimi oldukça önemlidir. Şehirde daha sonra gelen hayvancılık faaliyetlerini ise büyükbaşlar oluşturmaktadır. Sığır ve manda varlığı ile süt üretiminde dikkat çekmektedir. Aynı zamanda girişimciler için kırmızı et üretimi ve yem üretimi için girişim fırsatı sunmaktadır.

Bartın şehrinde küçükbaş hayvancılık diğer faaliyetlerin gerisinde kalmaktadır. Şehirde az miktarda koyun ve keçi varlığı bulunmaktadır. Bartın şehri sahip olduğu orman ve ormanların bitkileri ile arıcılık faaliyetleri için geniş bir imkana sahiptir. 2020 yılında şehirde 32.448 arı kovanı bulunmaktadır. Bu duruma bağlı olarak şehirde yetişen balların kendine özgü tatları bulunmaktadır. Bal, balmumu ve bal poleni üretimi için şehirde potansiyel bulunmaktadır. Bartın şehrinde gösterilen hayvancılık faaliyetleri arasında iç su ve deniz suyu balıkçılığı bulunmaktadır.

 • Sanayi

Bartın şehrinin temel ekonomik gelir kaynakları arasında sanayi bulunmaktadır. Şehirde genel olarak en fazla gelişmiş olan sanayi sektörlerini kimya, kömür ve plastik sanayi sektörü oluşturmaktadır. Taş ve toprağa dayalı sanayi, tekstil, metal eşya, orman ürünleri ve mobilya sanayisi şehirde gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Bartın şehrinde mobilya sanayisi gelişmiştir ve ahşap ürünleri oldukça önemlidir. Kereste ürünlerinin gemi yapımında kullanılması ile halkın geçim kaynağı oluşturması sağlanmaktadır.

Demir ve çelik sanayisinde olan gelişmeler ile şehirde taş ve toprağa dayalı sanayi gelişmiştir. Sahip olunan maden kaynaklarını doğru olarak değerlendiren girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.

 • Madencilik

Bartın şehri yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin olan bir şehirdir. Taş kömürü, kuvar kumu, kuvarsit, şiferton kaynakları oldukça önemli olan maden kaynakları arasında yer almaktadır. Kuvars kumu cam sanayisinde ve kristal eşya üretiminde kullanılmaktadır. Girişimcilerin Bartın şehrinde bulunan maden kaynaklarını değerlendirerek gelir elde etmesi mümkündür.

 • Turizm

Bartın şehri sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile turizm açısından büyük bir potansiyeli içermektedir. Sesamos, Kromna, Erythinoi antik şehirleri Bartın sınırları içerisindedir ve turizm açısından potansiyelini olan alanlardır. Bartın şehrinde kültür turizmi açısından Kuşkayası Yol Anıtı, Roman Meclis Sarayı, Aya Nikolas Kilisesi, Tekkeönü Kalesi ve Galeri dikkat çeken alanlar arasında yer almaktadır.

Şehirde deniz turizmi açısında bir potansiyel bulunmaktadır. Kızılkum, Çambu, Güzelcehisar, Mugada önemli olan denizlerdir. Aynı zamanda sahip olunan yaylalar ve doğal güzellikler ile şehrin  yayla turizmi potansiyeli bulunmaktadır.

 • Ticaret

Bartın şehri ticaret faaliyetlerinin yapıldığı bir şehirdir. Şehirde mobilyalar, plastik ürünler, ayakkabı, giyim eşyaları en fazla ticaretin yapıldığı sektörlerdir. Aynı zamanda şehirde kil ve seramik yapıları, seramik eşyalar, tekstil sektörü, boya vernikler ticaretin yapıldığı alanlar arasındadır. Bartın şehrinde en fazla ticaretin yapıldığı ülkeler ise Almanya, Türkmenistan, Gürcistan, İran ve İtalya’dır.

Bartın Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Bartın şehrinde girişimcilerin tarım açısından yatırım yapma potansiyeli bulunmaktadır. Şehirde girişimcilerin elma, armut, kiraz ve çilek gibi öne çıkan meyve ürünlerini üreterek gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda yaş meyve ve sebzelerin işlenmesi, paketlenmesi ve saklanmasına yönelik olarak yatırım yapma fırsatı bulunmaktadır.
 • Girişimcilerin şehirde kurabilecekleri işler arasında hayvancılık açısından potansiyeli bulunmaktadır. Su ürünlerinin muhafaza edilmesine, yumurta tesisilerine yönelik yatırımlar, bal üretimi, mandacılık alanında yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Et ve süt üretimi alanında yatırım potansiyeli bulunmaktadır.
 • Bartın şehri sahip olduğu orman alanları ile ormancılık alanlarında yatırım potansiyeline sahiptir. Ahşap tekne ve yat yapımcılığına yönelik yatırımlar, maket yapımı, kereste ve parke üretimi, mobilya üretimi yapılabilecek olan yatırımlar arasındadır.
 • Şehirde tekstil açısından yatırım yapma fırsatı bulunmaktadır. Halı ve kilim dokumacılığı, konfeksiyon alanında yatırımlar potansiyel kazanç kaynaklarını oluşturmaktadır.
 • Bartın şehrinde girişimciler madeni eşya imalatı, deri ve kösele imalatı, kimya ve kömür sanayi yatırımları açısından potansiyel bulunmaktadır. Taş ve toprağa dayalı sanayi, metal eşya imalatı potansiyel yatırım alanlarıdır.
 • Bartın doğa ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan şehirler arasında yer almaktadır. Örn: Amasra ilçesi bugüne kadar birçok film, dizi, klibe ev sahipliği yapmıştır. Bu bölgede kurulabilecek bir altyapı ile medya alanında çok başarılı işler yapılabilir.
 • Turizm alanında da; otel işletmeciliği, kahvaltı evleri, deniz kenarı restoranları gibi birçok iş modeli de tercih edilebilir.

Bartın Şehrine Sunulan Teşvikler

Bartın şehrinde iş kurmak isteyen girişimciler 4. bölge kapsamında sunulan teşviklerden yararlanmaktadır. Bu kapsamda şehir için sunulan teşvikler ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği