Batman’da İş Yapmak

Batman’da Hangi İşler Yapılır?

Batman şehri Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 4,477 km2’dir ve 6 ilçeden oluşmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Batman şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 620.278 olarak açıklanmıştır. Nüfusun %50,32 oranı erkeklerden, %49,68 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında yoğunluk %54 oranıyla genç yaş grubunda bulunan nüfustadır. Daha sonra %39 oranıyla orta yaş grubu gelmektedir. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 15-24 yaş arasında bulunan nüfustur. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 45-54 yaş arasında bulunan nüfustur. Girişimcilerin Batman şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

Bartın şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilçeler Merkez ve Kozluk’tur.

 • Eğitim Bilgileri

Batman şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra okuryazar olup eğitimsiz olanlar ve lise mezunları gelmektedir. Batman şehrinde bulunan nüfusun %66 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra %22oranı ile okuryazar olup eğitimsiz olan grup gelmektedir. Girişimcilerin Batman şehrinde kuracakları işler için gerekli olan eğitim düzeyinde sahip olan personelleri bulmaları kolay olacaktır. Şehirde her eğitim düzeyinden mezun olmuş nüfus bulunmaktadır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Batman şehrinde işgücüne katılım oranı %36,2 işsizlik oranı %23,4 ve istihdam oranı %27,8 olarak açıklanmıştır. Şehirde işsizlik oranı oldukça fazladır. Toplam 44.307 işsiz bulunan şehirde erkeklerin işsizlik oranı kadınlardan daha fazladır. İşsiz nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 yaş arasında bulunan nüfustur. Eğitim düzeylerine göre işsizliğim yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi ilköğretim mezunlarından oluşmaktadır. Girişimcilerin Batman şehrinde kuracakları işler için işsizlik oranının yüksek olduğu şehirde erkek personel bulmaları kolay olacaktır.

Batman şehrinde istihdamın en fazla olduğu sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, idari destek hizmetleri sektörleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Batman şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 398 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. Aynı zamanda şehirde ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde bulunan işletmeler vardır. Batman şehrinde en az faaliyet gösterilen sektörler ise gayrimenkul ve su temini sektörleridir. Şehirde girişimcilerin iş kurmadan önce 20’den az çalışanı olan işletmeleri incelemeleri gerekir.

Batman şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler tarım ve hayvancılık sektörleridir.

 • İşyeri Kiraları

Batman şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.160 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 361.790 TL olacaktır. İşyeri kiraları girişimcilerin seçtikleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Batman Şehrinin Ekonomik Yapısı

Batman şehrinin ekonomisi tarım, hayvancılık ve petrole dayalıdır. Şehirde sanayi yeni gelişmeye başlamıştır.

 • TARIM

Batman şehrinde tarım başlıca gelir kaynağını oluşturmaktadır. Şehirde tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Tarla ürünleri arasında üretimi yapılan bitkiler tahıllar ve baklagillerdir. Baklagiller arasında mercimek ve nohut üretimi yapılmaktadır. Endüstriyel bitkilerde tütün, yem bitkilerinde burçak ve fiğ üretimi yapılmaktadır.

Batman şehrinde tarla ürünleri arasında en çok üretilen ürünler buğday, mısır, arpa ve pamuktur. Meyve üretiminde üzüm, çilek, Antepfıstığı, badem ve nar üretimi yapılmaktadır. Sebze üretiminde karpuz, hıyar, domates, kavun ve patlıcandır. Tarım faaliyetlerinin bulunduğu şehirde tarıma dayalı sanayi belirli alanlarda gelişmeye başlamıştır.

 • HAYVANCILIK

Batman şehrinde gelişmiş olan sektörlerden biri hayvancılık sektörüdür. Şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Batman şehrinde küçükbaş hayvan sayısı büyükbaş hayvan sayısından daha fazladır. Küçükbaş hayvan varlığı koyun ve keçidir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin olduğu şehirde süt ve süt ürünlerinin üretimi, bal üretimi ve kırmızı et üretimi yapılmaktadır.

Kümes hayvancılığı faaliyetlerinin şehirde olması nedeniyle yumurta üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda arıcılık faaliyetleri nedeniyle bal, polen, arı sütü üretimi yapılmaktadır.

 • SANAYİ

Batman şehrinde sanayi yeni gelişmeye başlamıştır. Şehirde her yıl sanayi alanında faaliyet gösteren işletme sayısı artmaktadır. Batman ilinde gelişen sanayi alanı imalat sanayisidir. Gıda ürünlerinin imalatı, kimyasal ürünlerin imalatı ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörü gelişmiştir.

Batman şehrinde gıda, içki ve tütün alanında faaliyet gösteren 40 işletme bulunmaktadır. Tekstil, giyim ve deri alanında 25 işletme bulunmaktadır. Aynı zamanda Batman şehrinde kimya, petrol, kauçuk ve plastik üretimi, taş ve toprağa dayalı üretim, metal eşya ve makine teçhizatı, orman ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır.

Batman şehri hazır giyim sanayisinde gelişme göstermeye başlamıştır. Şehre sunulan teşvikler nedeniyle İstanbul, Bursa ve İzmir gibi hazır giyim işletmelerinin Batman şehrinde faaliyet göstermeye başlaması beklenmektedir. Batman şehrinde tarım sektörünün gelişmiş olması nedeniyle tarıma dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Şehirde ekmek üretimi, hazır yemek üretimi, unlu mamullerin üretimi, pastacılık ürünlerinin üretimi, yem bitkileri üretimi yapan işletmeler bulunmaktadır.

Batman’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Batman Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Batman şehrinde bulunan petrol kaynakları şehrin en önemli kaynağıdır. Petrol haricinde şehirde önemli bir yeraltı kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle Batman şehri yeraltı kaynakları açısından zengin olmayan bir şehirdir. Şehirde barit, demir, tuğla ve kiremit kaynakları bulunmaktadır. Jeotermal kaynağı Kozluk’tadır.

Batman şehrindeki petrol üretimi, Türkiye ihtiyacının %35 oranını karşılamaktadır.

 • TURİZM

Batman şehri turizm potansiyelinin düşük olduğu bir şehirdir. Şehirde turistlerin ilgisini çekebilecek alanlar Hasankeyf, Malabadi Köprüsü, Hızır Bey Cami, Mor Kiryanus Manastırı, Kandil Kalesi ve Hasankeyf Yolgeçen Hanı bulunmaktadır.

Batman şehrinde konaklama faaliyetlerinde bulunan otellerin yıldız sayıları en fazla 4’tür. Şehre daha çok yerli turist gelmektedir.

 • TİCARET

Batman şehrinde ticaret faaliyetlerinin olduğu sektörler imalat, madencilik ve taş ocakçılığı, toptan perakende ve ticaret sektörleridir. Batman şehri dış ticaret faaliyetlerinin az olduğu bir şehirdir. Ancak her geçen yıl ihracat faaliyetlerinde bulunan işletme sayısı artmaktadır. Şehirde ihracatın en fazla yapıldığı ülkeler Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Cezayir’dir.

Batman şehrinde tarım, sanayi ve madencilik sektörleri ihracatın temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.

YouTube video player

Batman Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Batman şehrinde tarım faaliyetlerinin gelişmiş olması girişimcilere tarım alanına yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Şehirde girişimcilerin makarna üretimi, meyve ve sebzelerin işlenmesi, baharat işleme tesisi, içecek üretimi, Antepfıstığı üretimi, çilek üretimi, yem bitkileri yetiştirilmesi mümkündür.
 • Batman şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin süt ve süt ürünleri işleme tesisi, et ve et ürünleri işleme tesisi, bal ve polen üretmesi, yumurta paketleme tesisi, kültür balıkçılığı, arıcılık faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin güneş enerjisi yatırımları, rüzgâr enerjisi yatırımları ve jeotermal kaynakların değerlendirmesine yönelik yatırımlar yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Batman şehrinde konaklama hizmetinde bulunan otellerin yetersiz olması nedeniyle girişimcilerin turistik alanlara konaklama üzerine yatırım yapması halinde gelir elde etmesi mümkündür.
 • Batman şehri yeraltı kaynakları açısından zengin olmasa bile girişimcilerin petrol ürünleri üretmesi, tuğla ve kiremit üretimine yatırım yapması mümkündür.
 • Şehirde genç nüfusun ve işsizlik oranının fazla olması girişimcilere eğitim, kültür, eğlence ve sanat alanlarına yatırım yapma fırsatı sunmaktadır.
 • Batman şehrinde girişimcilerin inşaat ve temizlik malzemeleri üretim tesisi kurması, tekstil ürünleri sektörüne yatırım yapması, çimento hammaddeleri işleme tesisi kurması, boya üretimi tesisi kurması mümkündür.

Batman Şehrine Sunulan Teşvikler

Batman şehri GAP projesi kapsamında sunulan hibelerden yararlanmaktadır. GAP projesi kapsamında Batman şehrinin aldığı hibeler şu şekildedir;

 • Hayvancılık ekipmanları ve alet alımı
 • Damızlık boğa alımı
 • İnşaat

Batman şehri 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Sağlanan teşvikler şu şekildedir;

 • Vergi indirimi
 • Sigorta işveren ve işçi hissesi
 • Faiz desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti


Batman’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.